POLITYKA PRYWATNOŚCI W BIZNESKONKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drogi użytkowniku !

Dbamy o Twoją prywatność i pragniemy, byś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpieczny. Dlatego dane o które poprosimy Ciebie to absolutne minimum jakie musisz podać, żebyśmy mogli świadczyć usługi które oferujemy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych oraz prawach które Ci przysługują.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) dalej jako Rozporządzenie.

Administrator danych osobowych:

BIZNESKONKRET Sp. z o.o. 25-663 Kielce, ul Karola Olszewskiego 6 NIP 959 204 61 46, REGON 389911496

Konieczność przekazania danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Przetwarzanie danych następuje do celów marketingowych jak również podanie danych może być niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez BIZNESKONKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w następujących celach: a. prezentacja ofert na usługi świadczone przez BIZNESKONKRET Sp. z o.o. oraz w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z BIZNESKONKRET Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia. b. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. c. prawidłowej realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez BIZNESKONKRET Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia. d. rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia. e. w celach marketingowych, w tym promowania usług oferowanych przez BIZNESKONKRET Sp. z o.o. lub usług świadczonych przez podmioty współpracujące z BIZNESKONKRET Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. f. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez BIZNESKONKRET Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Prawa przysługujące W związku z przetwarzaniem przez BIZNESKONKRET Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo: a. żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby(art. 15 RODO), ich sprostowania(art. 16 RODO), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO); b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych

Agregowane przez BIZNESKONKRET Sp. z o.o. dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez kampanie marketingowe prowadzone na zlecenie BIZNESKONKRET Sp. z o.o. przez podmioty trzecie.

Kontakt

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych napisz, jeśli Twoja sprawa dotyczy sposobu, w jaki przetwarzamy dane w BIZNESKONKRET Spółka z o.o ( iod@bizneskonkret.pl)

  • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO): jeśli chcesz wnieść skargę na to, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe (udo.gov.pl)

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej