Zlecenia na usługi komunalne

Odkryj najlepsze zlecenia od gmin! Tylko u nas znajdziesz aktualne zapytania ofertowe z bezpośrednim linkiem do zamawiającego. Nasz moduł dedykowany jest firmom świadczącym usługi dla gmin, takie jak pielęgnacja zieleni, sprzątanie powierzchni otwartych i zamkniętych oraz utrzymanie dróg latem i zimą. Wykorzystaj szansę i zdobądź nowe kontrakty dzięki naszym precyzyjnym informacjom!

WYBRANE FILTRY:
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w przedmiocie zamówienia: Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2024 r.
Mazowieckie
14.12.2023, 23:59
Sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Ustka
Pomorskie
15.12.2023, 10:00
Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnością
Warmińsko-mazurskie
29.12.2023, 09:00
ZAKUP PALIWA DLA GMINY ŁASK
Łódzkie
15.12.2023, 11:00
Usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnostyki i zabiegów arborystycznych drzew
Zachodniopomorskie
12.12.2023, 10:00
Dostawa paliw płynnych w 2024 r.
Zachodniopomorskie
14.12.2023, 09:00
ZAPYTANIE OFERTOWE na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zachodniopomorskie
13.12.2023, 14:00
Usługi przy użyciu koparko – ładowarki, koparki samojezdnej
Warmińsko-mazurskie
15.12.2023, 14:00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Mazowieckie
13.12.2023, 14:00
Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw do pojazdów i urządzeń silnikowych
Podlaskie
13.12.2023, 12:00
Dostawa miału węglowego dla Kotłowni
Pomorskie
19.12.2023, 12:00
Dowóz uczestników
Dolnośląskie
15.12.2023, 14:00
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
Kujawsko-pomorskie
28.12.2023, 15:00
Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynku Hali Widowiskowo - Sportowej "
Lubelskie
11.12.2023, 10:00
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego Gminy Łabunie
Lubelskie
15.12.2023, 09:00
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezdpływowych
Mazowieckie
14.12.2023, 10:00
Dostawa ciepłych posiłków do szkół
Mazowieckie
14.12.2023, 10:00
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych
Mazowieckie
15.12.2023, 23:59
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy
Mazowieckie
11.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2024
Małopolskie
18.12.2023, 13:00
Transport posiłków do Przedszkola Samorządowego,
Dolnośląskie
15.12.2023, 14:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym
Małopolskie
14.12.2023, 12:00
Zaproszenie do składania ofert na: „Odbiór, transport i utylizację przeterminowanych leków
Lubelskie
15.12.2023, 11:00
Zakup zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego transport do instalacji i zagospodarowanie
Dolnośląskie
13.12.2023, 11:00
Zakup paliw napędowych dla Referatu Inwestycji i Drogownictwa 2024
Mazowieckie
12.12.2023, 11:00
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
Mazowieckie
14.12.2023, 10:00
Zakup i dostawa traktorka -kosiarki ogrodowej
Podkarpackie
14.12.2023, 12:00
Dowóz i opieka nad uczniem niepełnosprawnym z terenu gminy.
Podkarpackie
18.12.2023, 13:00
Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi
Podkarpackie
18.12.2023, 13:00
Interwencyjne wykonywanie pielęgnacji pomników przyrody w sytuacjach awaryjnych
Opolskie
14.12.2023, 12:00
Dostawa gazu płynnego na potrzeby ogrzewania
Warmińsko-mazurskie
15.12.2023, 10:00
Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw ciekłych
Zachodniopomorskie
14.12.2023, 12:00
Ogrody Dobrzeca
Wielkopolskie
14.12.2023, 14:00
Świadczenie usług sprzątania dla Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
Wielkopolskie
12.12.2023, 11:00
Usługi w zakresie bieżących remontów i konserwacji oraz usługi czyszczenia kanałów ściekowych
Świętokrzyskie
11.12.2023, 12:00
Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Świętokrzyskie
13.12.2023, 09:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Świętokrzyskie
20.12.2023, 12:00
świadczenie w pierwszym kwartale 2024 roku kompleksowych usług w zakresie usuwania z dróg i terenów publicznych
Świętokrzyskie
21.12.2023, 15:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Kujawsko-pomorskie
12.12.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Kujawsko-pomorskie
12.12.2023, 10:00
Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usługi z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej
Lubelskie
13.12.2023, 11:00
Dostawa paliw dla Gminy Lubrza w 2024
Opolskie
13.12.2023, 12:00
Utrzymanie czystości w budynku administracyjnym Powiatowego Zarządu Dróg
Podkarpackie
14.12.2023, 10:00
Przewóz seniorów Dziennego Domu „Senior- WIGOR
Podkarpackie
14.12.2023, 09:30
Czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na obiektach inżynierskich – na terenie miasta Białegostoku.
Podlaskie
12.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletów do Portugalii, organizacji zakwaterowania i wyżywienia oraz organizacji programu kulturowego
Podlaskie
14.12.2023, 10:00
Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 20 000 l i benzyny w ilości do 2 000 l
Podlaskie
15.12.2023, 12:00
Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń zamawiającego w 2024 roku
Podlaskie
13.12.2023, 23:59
Wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską, samochodu samowyładowczego
Świętokrzyskie
20.12.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE Ferie sportowe 2024
Pomorskie
15.12.2023, 12:00
Zakup paliwa
Podlaskie
14.12.2023, 23:59
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników
Podlaskie
14.12.2023, 12:00
Odbiór przeterminowanych leków
Zachodniopomorskie
13.12.2023, 15:00
Bieżące utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym i sanitarnym, zlokalizowanych na nieruchomościach nośników informacyjnych typu: tablice
Zachodniopomorskie
13.12.2023, 15:00
Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy
Wielkopolskie
13.12.2023, 10:00
Zieleń na Podmiejskiej
Wielkopolskie
13.12.2023, 09:00
Wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych,
Łódzkie
12.12.2023, 12:00
Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
Łódzkie
11.12.2023, 09:00
Zakup opakowań z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) oraz ich transport do instalacji i zagospodarowanie
Dolnośląskie
11.12.2023, 09:00
Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lublin
Lubelskie
15.12.2023, 23:59
Dowóz i opieka podczas dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi
Podkarpackie
14.12.2023, 12:00
Zarządzenie zrekultywanym składowiskiem odpadów
Podkarpackie
13.12.2023, 10:00
Usługi brakarskie
Opolskie
11.12.2023, 10:00
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych
Opolskie
12.12.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych
Śląskie
11.12.2023, 23:59
Przygotowanie i dostawa obiadów do Klubu Dziecięcego
Podlaskie
12.12.2023, 10:00
Dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki piasku z 25% domieszką soli
Podlaskie
13.12.2023, 09:45
Odbiór odpadów
Podkarpackie
13.12.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na dostawę - przygotowanie i dowóz dwudaniowych obiadów
Podkarpackie
11.12.2023, 12:30
Obsługa wyjazdów zagranicznych zlecanych przez Zamawiającego
Podlaskie
11.12.2023, 09:00
Świadczenie usług przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków w miejscu wskazanym
Warmińsko-mazurskie
12.12.2023, 09:00
Obsługa specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów
Śląskie
11.12.2023, 09:00
zapytanie ofertowe na usługi zimowego utrzymania chodników i dróg dla rowerów
Wielkopolskie
11.12.2023, 23:59
Żywienie ZSPS
Mazowieckie
11.12.2023, 10:00
Wykonywanie usług transportu mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
Świętokrzyskie
12.12.2023, 11:00
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej
Świętokrzyskie
12.12.2023, 11:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej)
Małopolskie
11.12.2023, 11:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej)
Małopolskie
11.12.2023, 11:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej)
Małopolskie
11.12.2023, 11:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej)
Małopolskie
11.12.2023, 11:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej)
Małopolskie
11.12.2023, 11:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej)
Małopolskie
11.12.2023, 11:00
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych
Dolnośląskie
11.12.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych
Mazowieckie
12.12.2023, 12:00
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt
Mazowieckie
12.12.2023, 23:59
Usługi przewozowe
Zachodniopomorskie
18.12.2023, 14:00
Wykonywanie prac porządkowych na nieruchomościach i wokół nieruchomości
Łódzkie
11.12.2023, 12:00
Zamówienie na złożenie oferty na usługę transportową osób
Dolnośląskie
11.12.2023, 13:00
Wykonanie usługi odbioru i transportu do Instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
Dolnośląskie
15.12.2023, 23:59
sukcesywna sprzedaż paliw płynnych
Śląskie
12.12.2023, 23:59
Dostawa paliw płynnych
Łódzkie
11.12.2023, 10:00
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych
Zachodniopomorskie
15.12.2023, 11:00
Transport i zagospodarowanie odpadów
Wielkopolskie
11.12.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT:DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ GMINY
Warmińsko-mazurskie
11.12.2023, 10:00
Wykonanie usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg
Dolnośląskie
05.01.2024, 12:00
Zakup etyliny i oleju napędowego na 2024 rok
Lubelskie
11.12.2023, 10:00
Sukcesywny zakup paliw płynnych
Świętokrzyskie
11.12.2023, 10:00
Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków
Małopolskie
15.12.2023, 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Pomorskie
12.12.2023, 10:00
wywóz nieczystości płynnych
Pomorskie
12.12.2023, 11:00
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej
Zachodniopomorskie
11.12.2023, 08:00
Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Wielkopolskie
14.12.2023, 10:00
Dostawa oleju opałowego lekkiego
Podkarpackie
11.12.2023, 11:00
Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów
Śląskie
11.12.2023, 09:00
Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
Śląskie
19.12.2023, 09:00
Przewóz skazanych do i z Urzędu Gminy w Jaśliskach
Podkarpackie
11.12.2023, 12:00
USŁUGA ODBIORU I TRANSPORTU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Dolnośląskie
11.12.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na zakup roślin i ziemi ogrodowej
Łódzkie
15.12.2023, 14:00
Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy
Świętokrzyskie
12.12.2023, 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT
Śląskie
15.12.2023, 12:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej