Cała Polska w jednym miejscu

Liczba ogłoszeń z ostatnich 7 dni: 380, 30 dni: 1333

Zamówienia publiczne do 130 tys. zł netto.
Codziennie pracujemy dla Ciebie!
Z tysięcy źródeł pozyskujemy informacje o zamówieniach publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
To wszystko w jednym miejscu.
Nasz cel, który skutecznie realizujemy to oszczędność Twojego czasu.

Zobacz więcej

Zamówienia do 130 000 zł netto

Dlaczego skupiamy się na informacji o tych zamówieniach?
Zamówienia publiczne do 130 000,00 złotych netto są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co procedura udzielania jest dużo prostsza. Każdy przedsiębiorca poradzi sobie samodzielnie z przygotowaniem oferty na realizację takiego zamówienia.
bizneskonkret.pl jest pionierem na rynku w tym obszarze.
Dzięki naszej usłudze o aktualnych pozaustawowych zamówieniach publicznych możesz zarobić dużo więcej i rozwinąć Swój biznes.

Zlecenia budowlane

Dostawa materiałów budowlanych, Roboty budowlane, OZE Instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, Prace konserwacyjne, Mała architektura, Przeglądy techniczne budowlane, Nadzór budowlany, Roboty elektryczne instalacyjne, Odwierty głębinowe, remonty studni, Zaprojektuj i wybuduj, Ekspertyzy , Remonty wykończenia, Roboty budowlane drogowe, Zabytki prace konserwatorskie, Melioracja budowa utrzymanie, Przeglądy techniczne urządzeń

Zobacz ogłoszenia

Biuro, reklama, usługi

Reklama, gadżety, Materiały biurowe, Środki czyszczące, chemia, Wyposażenie placówek oświatowych , publicznych, Meble , Tonery i materiały eksploatacyjne, Środki ochrony osobistej, bhp, oznakowanie ostrzegawcze, Artykuły przemysłowe, Wyposażenie OSP, oraz jednostek mundurowych, Internet telefonia usługi, Dostępny samorząd, Usługa składu i wydruku, Kampanie promocyjne - reklamowe, Pomoce dydaktyczne, Sprzęt sportowy, turystyczny, Certyfikacja i konserwacja gaśnic

Zobacz ogłoszenia

Zlecenia na opracowanie dokumentacji

Dokumenty strategiczne , Wyceny nieruchomości, Hydrogeologia, Tłumaczenia na języki obce, Usługi doradcze, analizy, Zarządzanie projektem , dokumenty aplikacyjne, wnioski o dofinansowanie, Geodezja, Audyt energetyczny, świadectwa energetyczne, Urbanistyka, Szkolenia, Projektowanie innych obiektów, Projektowanie obiektów kubaturowych, Projektowanie obiektów liniowych, Projektowanie obiektów elektrycznych, Certyfikacja i konserwacja gaśnic, Środowisko, opracowania, dokumenty, monitoring, Mała architektura projektowanie

Zobacz ogłoszenia

Zlecenia na dostawę elektroniki

Sprzęt IT, Oprogramowanie, licencje, Sprzęt AGD, Urządzenia elektryczne, elektroniczne , Sprzęt medyczny, Dzierżawa i serwis sprzętu drukującego, IT, Tonery i materiały eksploatacyjne, Materiały elektryczne, hydrauliczne, Usługi IT, Internet telefonia usługi, Urządzenia przemysłowe, Monitoring, alarmy, Sprzęt multimedialny

Zobacz ogłoszenia

Zlecenia na usługi komunalne

Utrzymanie dróg, Dostawa paliw, pelet, benzyna, gaz, Sprzątanie prace porządkowe, Usługi transportowe, Eventy, obsługa imprez, Gospodarka odpadami, Pielęgnacja utrzymanie zieleni, dostawa roślin, Pojazdy specjalistyczne, Catering, Oznakowanie drogowe, Usuwanie i utylizacja azbestu, Usuwanie folii rolniczych i utylizacja, Wycinka drzew, Usługi kominiarskie

Zobacz ogłoszenia

Oferty biznesowe różne branże

Sprzęt rehabilitacyjny art. medyczne, Inne, Motoryzacja, Administrowanie obiektami, Ubezpieczenie mienia gminnego, Medycyna, zdrowie

Zobacz ogłoszenia

Ostatnie oferty
Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

Aktualnych ogłoszeń: 239

Zobacz wszystkie

Wykonanie renowacji dzwonnicy kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Składanie ofert do: 14.06.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 27 dni

Więcej informacji

wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową zjazdu z drogi

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

prowadzenie konserwacji urządzenia do przemieszczania pionowego osób niepełnosprawnych, zainstalowanego przy szalecie miejskim

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Remont wolnych lokali mieszkalnych

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

zakup i wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Wykonanie corocznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

dostawa i montaż garaży blaszanych

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Konserwacja rowów melioracyjnych

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Konserwacja zabudowy regulacyjnej w partii ujściowej

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

DOSTAWY KRUSZYWA NA POTRZEBY BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG GMINY

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Wykonanie wyposażenia placu zabaw wraz z jego dostawą i rozładunkiem

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Odrestaurowanie wnętrza drewnianego młyna

Składanie ofert do: 17.06.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 30 dni

Więcej informacji

Wykonanie prac konserwatorskich murowanej kapliczki w miejscowości Majdan

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Dostawa tłucznia z przeznaczeniem na remont dróg wewnętrznych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNEJ NA KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Wykonanie przeglądów technicznych budynków i placu zabaw

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Podlaskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Kościelnej

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Poprawa infrastruktury drogowej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Konserwacja i restauracja polichromii w zabytkowej cerkwi

Składanie ofert do: 14.06.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 27 dni

Więcej informacji

Remont zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP

Składanie ofert do: 11.06.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 24 dni

Więcej informacji

Wykonanie "Okresowych przeglądów konserwacyjnych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Altana edukacyjna przy Szkole Podstawowej

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Doposażenie placu zabaw w Parku Zamkowym

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Modernizacja dróg gminnych w Ostrowie

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny

Składanie ofert do: 14.06.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 27 dni

Więcej informacji

wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji ogrodzenia murowanego kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa

Składanie ofert do: 14.06.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 27 dni

Więcej informacji

Wykonanie izolacji ścian w budynku

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Remont plebanii

Składanie ofert do: 14.06.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 27 dni

Więcej informacji

Prace kon­ser­wa­torskie w Koś­ciele pw. Wniebowz­ię­cia NMP

Składanie ofert do: 17.06.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 30 dni

Więcej informacji

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Termomodernizacja budynku

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Modernizacja świetlicy

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej/sanitarnej/teletechnicznej/zieleni

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Wykonanie remontu i konserwacji placów zabaw

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora sanitarnego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na terenie kościoła parafii Św. Wita

Składanie ofert do: 17.06.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 30 dni

Więcej informacji

Dostawa i montaż standardowej platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Zakup, dostawa i montaż siłowni zewnętrznej

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Montaż klimatyzacji

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Rozbiórka dwóch basenów

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przykościelnym

Składanie ofert do: 18.06.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: miesiąc

Więcej informacji

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku nieruchomym cerkwi

Składanie ofert do: 14.06.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 27 dni

Więcej informacji

Przebudowa drogi wewnętrznej

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Budowa placu rekreacyjnego

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Jana Nepomucena

Składanie ofert do: 17.06.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 30 dni

Więcej informacji

Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Przebudowa kompleksu boisk

Składanie ofert do: 04.06.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 17 dni

Więcej informacji

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową placu zabaw

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Renowacja budynku Szkoły Ludowej

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Zakup wyposażenia na tereny zieleni miejskiej

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Dostawa i montaż wąskiej wiaty śmietnikowej

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Remont schodów, przedsionka i holu

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Eksploatacja i konserwacja melioracji

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła św. Marcina

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Konserwacja i restauracja ołtarzy

Składanie ofert do: 18.06.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: miesiąc

Więcej informacji

Świadczenie usług bieżącego utrzymania, napraw i konserwacji fontanny zewnętrznej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Wykonanie pięcioletnich i rocznych przeglądów stanu technicznego budynków

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku OSP

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Wymiana pomp i mieszadeł pompujących

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Bolesnej

Składanie ofert do: 17.06.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 30 dni

Więcej informacji

Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Składanie ofert do: 17.06.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 30 dni

Więcej informacji

RENOWACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SZCZEPANA

Składanie ofert do: 14.06.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 27 dni

Więcej informacji

Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie kompleksowych przeglądów technicznych budynków, placów zabaw i siłowni zewnętrznych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie konserwacji ołtarza bocznego z obrazami

Składanie ofert do: 17.06.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 30 dni

Więcej informacji

Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Sprostowanie - Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dzwonnicy wolnostojącej oraz kamiennego portalu

Składanie ofert do: 11.06.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 24 dni

Więcej informacji

Prace wykończeniowe pomieszczeń wiaty

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Budowa placu zabaw

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża drogowa i mostowa)

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Budowa przedszkola

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Zabudowa tarasu świetlicy wiejskiej

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Nadzór archeologiczny

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Remont remizy OSP w Marcinkowicach

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Składanie ofert do: 02.06.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 15 dni

Więcej informacji

Dostawa artykułów budowlanych- różne.

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Zakup materiałów do remontów cząstkowych dróg

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Modernizacja wiaty przystankowej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

wykonanie zadaszonego tarasu z poliwęglanu

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Bieżąca konserwacja rzeki

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na budowie zadaszonej altany

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Montaż klimatyzatorów

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Remont dwóch tarasów i schodów ewakuacyjnych wraz z izolacją fundamentów

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Renowacja parkietów

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Budowa treningowego toru przeszkód

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Wykonanie ekspertyzy budynku (data składania do weryfikacji)

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Remont łazienki w lokalu mieszkalnym

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Budowa parkingu rowerowego

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania i zarządzania istniejącym oświetleniem

Składanie ofert do: 03.06.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 16 dni

Więcej informacji

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Wykonanie obróbek blacharskich ściany szczytowej budynku mieszalnego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

budowa dwóch przewodów wentylacyjnych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Remont ujęcia

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

wykonania remontu części budynku gospodarczego

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

wydzielenie i remont łazienek w obrębie lokali mieszkalnych

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Podlaskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Budowa ulic Żwirowej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Konserwacja techniczno-estetyczna fragmentu ikonostasu

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Renowacji wnętrza kościoła pw. Św. Michała

Składanie ofert do: 07.06.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 20 dni

Więcej informacji

wymiana dwufunkcyjnego kotła gazowego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dzwonnicy wolnostojącej oraz kamiennego portalu

Składanie ofert do: 11.06.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 24 dni

Więcej informacji

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

KONSERWACJA I RESTAURACJA DWÓCH BOCZNYCH OŁTARZY BAROKOWYCH

Składanie ofert do: 04.06.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 17 dni

Więcej informacji

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORGANISTÓWKI NA ŚWIETLICĘ

Składanie ofert do: 03.06.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 16 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na dostawę drzwi wewnętrznych z akcesoriami

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Remont wolnego lokalu mieszkalnego

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Wykonanie ogrzewania gazowego grzejnikami typu MORA

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

Składanie ofert do: 04.06.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 17 dni

Więcej informacji

Usługi w zakresie obsługi, konserwacji, nadzoru, wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania potrzeb dotyczących serwisowania kotłowni gazowej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Usługi w zakresie obsługi, konserwacji, nadzoru, wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania potrzeb dotyczących serwisowania kotłowni gazowej

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 17 szt.

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Budową sieci wodociągowej

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Zagospodarowanie terenu działki

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Modernizacja drogi gminnej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Remont elewacji szaletu

Składanie ofert do: 03.06.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 16 dni

Więcej informacji

Przegląd rozdzielnic niskiego napięcia i baterii kondensatorów

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Modernizacja oświetlenia oraz istniejącego zaplecza szatniowo - sanitarnego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Budowa budynku toalety publicznej

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

wykonanie prac konserwatorskich - zabezpieczenia trwałej ruiny klasztoru augustianów

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Budowa sieci wodociągowej dz. 373

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorskie dotyczące ołtarza bocznego

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Wykonanie kontroli instalacji gazowych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie kontroli okresowej (rocznej) średniowiecznego zespołu murów

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Wykonanie rocznej okresowej kontroli budowlanej placów zabaw

Składanie ofert do: 26.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 8 dni

Więcej informacji

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Zakup urządzeń i zagospodarowania terenu placów zabaw

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania garażu

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Restauracja i konserwacja kapliczki przydrożnej

Składanie ofert do: 06.06.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 19 dni

Więcej informacji

przeprowadzenie prac w ramach zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Remont elewacji frontowej i północnej

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Modernizacja wiaty integracyjnej

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

ZABEZPIECZENIE KAPLICY GROBOWEJ

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Prace konsewatorskie przy ołtarzach bocznych

Składanie ofert do: 03.06.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 16 dni

Więcej informacji

Dostawa kruszywa do naprawy dróg

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego

Składanie ofert do: 11.06.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 24 dni

Więcej informacji

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia transeptu barokowego kościoł

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Wykonanie usługi fumigacji kościoła

Składanie ofert do: 07.06.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 20 dni

Więcej informacji

Przebudowa i remont lokali mieszkalnych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Remont zakrystii Kościoła

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Renowacja kościoła

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Renowacja konserwatorska zabytkowego ogrodzenia cmentarza

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Zaopatrzenie w kompostowniki mieszkańców

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorskie w kościele parafialnym

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Renowacja drzwi drewnianych wejściowych do budynku

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Odtworzenie wieży w budynku kościoła

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Naprawa aparatury kontrolno-pomiarowej (repery, piezometry)

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Budowa oświetlenia ulicznego

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

Prace remontowo-konserwatorskie "Grób Pana Jezusa”

Składanie ofert do: 07.06.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 20 dni

Więcej informacji

modernizacja placu zabaw

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Renowacja zabytkowej kapliczki - dzwonnicy

Składanie ofert do: 06.06.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 19 dni

Więcej informacji

Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym Domu Parafialnym

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Montaż poręczy przy stopniach prowadzących do wejścia głównego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Remont wolnego lokalu mieszkalnego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji instalacji elektrycznej

Składanie ofert do: 06.06.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 19 dni

Więcej informacji

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Konserwacja elewacji wieży kościoła

Składanie ofert do: 03.06.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 16 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorskie polichromii ścian w nawie głównej

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Remont chóru i sufitu nad chórem w zabytkowym kościele

Składanie ofert do: 03.06.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 16 dni

Więcej informacji

Konserwacja murów wieży

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Remont instalacji elektrycznej Kościoła

Składanie ofert do: 03.06.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 16 dni

Więcej informacji

Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Konserwacja zabytkowych witraży

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Wymiana stolarki okiennej w Kościele Podwyższenia Krzyża

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji drewnianej elewacji obiektu

Składanie ofert do: 03.06.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 16 dni

Więcej informacji

Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji elewacji zewnętrznej obiektu

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji podłogi oraz stolarki zewnętrznej

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

przeprowadzenie prac renowacyjnych przy witrażach w kościele parafialnym pw.Trójcy Świętej

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Remont kaplic cmentarnych

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Modernizacja obiektu i jego elementów, wraz z programem prac remontowo – konserwatorskimi

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFII ŚW. MIKOŁAJA

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Prace remontowo - konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Remont zabytkowych schodów terenowych

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Remont elewacji Kościoła NMP

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Remont Cerkwi

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Konserwacja techniczna i estetyczna nawarstwień malarskich w prezbiterium kościoła pw. św. Apostołów

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Remont elewacji budynku przy pl. Niepodległości 7 w Mieroszowie

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich tabernakulum

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Dostawa i montaż ślusarki okiennej oraz renowacja zabytkowych witraży w kościele

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Roboty budowlano-konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Roboty budowlano-konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowanie elewacji oraz dzwonnicy Kościół

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

Renowacja zabytkowego kompleksu kościelnego p.w. Św. Mikołaja

Składanie ofert do: 25.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 7 dni

Więcej informacji

Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. Imienia NMP

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorsko - restauratorskie przy emporze muzycznej

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

PRACE KONSERWATORSKIE KAMIENNYCH FIGUR GOTYCKICH

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

odnowienia elewacji zabytkowego budynku plebanii

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Modernizacja chodników na cmentarzu

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Konserwacja techniczna i estetyczna prospektu organowego i chóru muzycznego

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

wymiana instalacji elektrycznej

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Pełna konserwacja chrzcielnicy drewnianej

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

RENOWACJA I REMONT KAPLICY PW. ŚW. JÓZEFA

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

przeprowadzenie prac renowacyjnych przy witrażach w kościele parafialnym

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na prace konserwatorsko - restauratorskie ołtarza św. Walentego

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Prace malarskie-wewnętrzne Kościoła Parafialnego p.w. Ducha Świętego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Remont wnętrz zabytkowego kościoła

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Remont kościoła pw. Św. Apostołów Piotra

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Remont konserwatorski elewacji wieży

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

wymiana podłogi w nawie głównej i zakrystii kościoła

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Remont i naprawa dachu i elewacji kościoła

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

wykonanie Remontu konserwatorskiego elewacji Kościoła

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Renowacja zabytkowego kompleksu kościelnego pw. Św. Jana

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Prace konserwatorsko - restauratorskie przy epitafium

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Renowacja elewacji budynku plebanii

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Ostatnie oferty
Zlecenia na opracowanie dokumentacji

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wiele problemów z dostępem do istotnych informacji można rozwiązać? W bizneskonkret.pl wiemy, jak cenny jest Twój czas i jak kluczowe jest skupienie się na rozwoju firmy, zamiast na przeszukiwaniu długich list ofert. Nasz nowoczesny moduł wyszukiwania został stworzony z myślą o projektantach, geodetach, urbanistach oraz audytorach firm, które świadczą usługi konsultingowe dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Dzięki niemu, zyskujecie nieograniczony dostęp do najnowszych zapytań ofertowych, z bezpośrednim linkiem do zamawiających, eliminując żmudne poszukiwania. A to tylko niektóre z obszarów, dostępnych w serwisie: zamówienia na opracowanie dokumentów strategicznych, analiz finansowych i ekonomicznych, dokumentacje środowiskowe, wyceny nieruchomości, opracowania hydrogeotechniczne, prace geodezyjne i wiele innych. Dzięki tym informacjom, zyskujecie wszystko, co potrzebne do rozwoju biznesu - bez straty czasu na przeszukiwanie ogromnych baz danych.

Aktualnych ogłoszeń: 99

Zobacz wszystkie

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy zewnętrznych szybów windowych

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Wykonanie audytu energetycznego dla budynku szkoły

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

analiza wód opadowych i inne badania laboratoryjne.

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu oraz wygłoszeniu prelekcji na temat programowania usług społecznych poprzez tworzenie lokalnych planów rozwoju usług społecznych

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na udziale w panelu dyskusyjnym w obszarze deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych na rzecz osób w kryzysie bezdomności

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na udziale w panelu dyskusyjnym w obszarze deinstytucjonalizacji

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na udziale w panelu dyskusyjnym w obszarze deinstytucjonalizacji

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową samodzielnych lokali mieszkalnych

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Podział działki nr 111 obr. Zawada

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Starostwa Powiatowego

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA: „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Rychłocice

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Analiza systemu gospodarowania odpadami

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie operatów szacunkowych

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kowal

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Opracowanie koncepcji oraz kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Świadczenie usług audytu wewnętrznego

Składanie ofert do: 10.06.2024

Województwo: Lubuskie

Pozostało: 23 dni

Więcej informacji

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA TERENOWEGO DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Geodezyjne wznowienie granicy pasa drogowego dróg dojazdowych do pól

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu dostępności architektonicznej

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przychodni

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Wykonanie rozgraniczenia działki nr 379/15

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Szkolenia specjalistyczne z zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem sprzętu chroniącego przed upadkiem

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Kodeks Postępowania Administracyjnego w teorii i praktyce

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Wykonanie wyceny działki nr 647

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Modernizacja dróg płytami drogowymi

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Wykonanie operatu szacunkowego

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

ustalenie, wyznaczenie, wznowienie znaków granicznych

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII PRZEZ BIEGŁEGO/SPECJALISTĘ W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Opracowanie koncepcji na zagospodarowanie Placu Polskich Sił Zbrojnych

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Podlaskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie ciągu pieszo-roweroweg

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Budowa drogi gminnej

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy placu zabaw

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Świadczenie usług audytu wewnętrznego

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Operator koparki jednonaczyniowej

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Zapytanie na potrzeby szacowania wartości zamówienia dotyczącego opracowania projektu Planu Ogólnego Gminy

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Zapytanie ofertowe - badanie sprawozdań

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla zadania pn. "Budowa schroniska dla zwierząt

Składanie ofert do: 29.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 11 dni

Więcej informacji

Wycena nieruchomości gruntowych

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Odwodnienie ul.

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Odwodnienie ul

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz audytu energetycznego

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

wykonanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Wykonanie opinii (analiz) lub operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Usługi związane z monitoringiem środowiskowym

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Wykonanie wyceny działki

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont odcinka drogi

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Wykonanie kompleksowej aktualizacji dokumentu: „Strategia Terytorialna Partnerstwa Powiatu

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Zachodniopomorskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Opracowanie dokumentacji rozbudowy garażu OSP

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenia geodezyjnego operatu technicznego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont budynku Szkoły

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Zajęcia, które kształtują umysł analityczny i twórcze myślenie

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

sporządzenia Planu Ogólnego Miasta i Gminy Wąchock

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Audyt rekompensaty MZK Sp. z o.o.

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Opracowanie projektu organizacji ruchu i analizy bezpieczeństwa

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

Opracowanie dokumentacji dla inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji lokalu użytkowego

Składanie ofert do: 27.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 9 dni

Więcej informacji

sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku byłego Ośrodka Zdrowia

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Śląskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic, ich utrwaleniu i okazaniu działki

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

dokonanie wstępnej wyceny usługi polegającej na opracowaniu programu polityki zdrowotnej

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie monitoringu punktu składowania odpadów komunalnych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Wielkopolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

WYKONANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Składanie ofert do: 31.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 13 dni

Więcej informacji

opracowanie audytu oświetlenia drogowego i dokumentacji technicznej

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Pomorskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Opracowanie analizy zagrożeń dla obszarów wodnych będących w granicach administracyjnych Gminy

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Świętokrzyskie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

Odwodnienie ul.

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług publicznych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Rozgraniczenie nieruchomości położonej

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę torów rowerowych PUMPTRACK

Składanie ofert do: 24.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 6 dni

Więcej informacji

Wykonanie klasyfikacji gruntów

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Przygotowanie dokumentacji projektowych dla obiektów użyteczności publicznej dotyczących instalacji fotowoltaicznych

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Dolnośląskie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Opolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

Składanie ofert do: 21.05.2024

Województwo: Podlaskie

Pozostało: 3 dni

Więcej informacji

Opracowanie planu ogólnego gminy

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Lubelskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie operatów szacunkowych

Składanie ofert do: 28.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 10 dni

Więcej informacji

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości wykonania nadbudowy części budynku

Składanie ofert do: 23.05.2024

Województwo: Mazowieckie

Pozostało: 5 dni

Więcej informacji

WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Łódzkie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Wykonanie operatów szacunkowych

Składanie ofert do: 22.05.2024

Województwo: Podkarpackie

Pozostało: 4 dni

Więcej informacji

Modernizacja, remont wraz z przebudową zniszczonego domu mieszkalnego

Składanie ofert do: 20.05.2024

Województwo: Małopolskie

Pozostało: 2 dni

Więcej informacji

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej