Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

WYBRANE FILTRY:
Zabytki prace konserwatorskie x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Remont dachu kościoła filialnego
Dolnośląskie
12.06.2024, 10:00
Remont Kościoła Parafialnego w Duninowie
Pomorskie
01.07.2024, 12:00
Ochrona zabytkowych Kościołów
Pomorskie
01.07.2024, 12:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
Lubelskie
24.06.2024, 10:00
Renowacja ołtarza głównego - Parafia Rzymskokatolicka
Wielkopolskie
27.06.2024, 10:00
Prace remontowo-budowlane przy zabytkowym kościele pw. Matki Bożej
Zachodniopomorskie
24.06.2024, 15:00
Prace remontowo-konserwatorskie przy pokryciu dachu zabytkowej cerkwi
Podkarpackie
21.06.2024, 10:00
Prace konserwatorskie przy kapliczce słupowej z Figurką Serca Jezusowego
Małopolskie
03.06.2024, 12:00
Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła Św. Jana Chrzciciela
Mazowieckie
13.06.2024, 16:00
Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda
Świętokrzyskie
03.06.2024, 12:00
Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena
Mazowieckie
06.06.2024, 16:00
Wykonanie postumentu sękacza
Warmińsko-mazurskie
03.06.2024, 14:00
Prace restauratorskie i konserwatorskie drewnianego obiektu
Kujawsko-pomorskie
03.06.2024, 15:00
Zabezpieczenie przeciwpożarowe i antywłamaniowe budynku kościoła
Mazowieckie
17.06.2024, 10:00
Zachowanie od degradacji technicznej zabytkowego kościoła św. Józefa
Podkarpackie
21.06.2024, 10:00
Wykonanie renowacji dzwonnicy kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kujawsko-pomorskie
14.06.2024, 09:00
Odrestaurowanie wnętrza drewnianego młyna
Śląskie
17.06.2024, 12:00
Konserwacja i restauracja polichromii w zabytkowej cerkwi
Podkarpackie
14.06.2024, 11:00
Remont zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP
Podkarpackie
11.06.2024, 10:00
wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny
Łódzkie
14.06.2024, 15:00
wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji ogrodzenia murowanego kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa
Łódzkie
14.06.2024, 15:00
Remont plebanii
Kujawsko-pomorskie
14.06.2024, 09:00
Prace kon­ser­wa­torskie w Koś­ciele pw. Wniebowz­ię­cia NMP
Lubelskie
17.06.2024, 15:00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na terenie kościoła parafii Św. Wita
Mazowieckie
17.06.2024, 09:00
Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przykościelnym
Podkarpackie
18.06.2024, 10:00
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku nieruchomym cerkwi
Podkarpackie
14.06.2024, 23:59
Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Jana Nepomucena
Lubelskie
17.06.2024, 10:00
Konserwacja i restauracja ołtarzy
Mazowieckie
18.06.2024, 10:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Bolesnej
Pomorskie
17.06.2024, 10:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pomorskie
17.06.2024, 10:00
RENOWACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SZCZEPANA
Warmińsko-mazurskie
14.06.2024, 15:00
Wykonanie konserwacji ołtarza bocznego z obrazami
Małopolskie
17.06.2024, 10:00
Sprostowanie - Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dzwonnicy wolnostojącej oraz kamiennego portalu
Świętokrzyskie
11.06.2024, 11:00
Konserwacja techniczno-estetyczna fragmentu ikonostasu
Podkarpackie
10.06.2024, 09:00
Renowacji wnętrza kościoła pw. Św. Michała
Śląskie
07.06.2024, 12:00
Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dzwonnicy wolnostojącej oraz kamiennego portalu
Świętokrzyskie
11.06.2024, 11:00
KONSERWACJA I RESTAURACJA DWÓCH BOCZNYCH OŁTARZY BAROKOWYCH
Kujawsko-pomorskie
04.06.2024, 12:00
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORGANISTÓWKI NA ŚWIETLICĘ
Kujawsko-pomorskie
03.06.2024, 23:59
Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego
Lubelskie
10.06.2024, 10:00
wykonanie prac konserwatorskich - zabezpieczenia trwałej ruiny klasztoru augustianów
Zachodniopomorskie
10.06.2024, 12:00
Prace konserwatorskie dotyczące ołtarza bocznego
Małopolskie
10.06.2024, 10:00
Restauracja i konserwacja kapliczki przydrożnej
Zachodniopomorskie
06.06.2024, 23:59
Remont elewacji frontowej i północnej
Mazowieckie
10.06.2024, 08:00
ZABEZPIECZENIE KAPLICY GROBOWEJ
Dolnośląskie
10.06.2024, 10:00
Prace konsewatorskie przy ołtarzach bocznych
Kujawsko-pomorskie
03.06.2024, 10:00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele
Lubuskie
10.06.2024, 10:00
Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego
Warmińsko-mazurskie
11.06.2024, 10:00
Remont dachu wraz z wymianą pokrycia transeptu barokowego kościoł
Śląskie
10.06.2024, 09:00
Wykonanie usługi fumigacji kościoła
Pomorskie
07.06.2024, 15:00
Remont zakrystii Kościoła
Śląskie
10.06.2024, 14:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym
Mazowieckie
10.06.2024, 10:00
Renowacja kościoła
Mazowieckie
10.06.2024, 12:00
Prace konserwatorskie w kościele parafialnym
Lubelskie
10.06.2024, 15:30
Odtworzenie wieży w budynku kościoła
Lubuskie
10.06.2024, 15:00
Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. Wniebowzięcia NMP
Lubuskie
10.06.2024, 12:00
Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła
Lubuskie
10.06.2024, 12:00
Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Lubuskie
10.06.2024, 12:00
Prace remontowo-konserwatorskie "Grób Pana Jezusa”
Podkarpackie
07.06.2024, 11:00
Renowacja zabytkowej kapliczki - dzwonnicy
Opolskie
06.06.2024, 15:30
Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji instalacji elektrycznej
Wielkopolskie
06.06.2024, 23:59
Konserwacja elewacji wieży kościoła
Małopolskie
03.06.2024, 10:00
Prace konserwatorskie polichromii ścian w nawie głównej
Świętokrzyskie
31.05.2024, 09:00
Remont chóru i sufitu nad chórem w zabytkowym kościele
Lubelskie
03.06.2024, 11:00
Konserwacja murów wieży
Warmińsko-mazurskie
31.05.2024, 10:00
Remont instalacji elektrycznej Kościoła
Mazowieckie
03.06.2024, 10:00
Konserwacja zabytkowych witraży
Pomorskie
31.05.2024, 12:00
Wymiana stolarki okiennej w Kościele Podwyższenia Krzyża
Dolnośląskie
31.05.2024, 23:59
Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji drewnianej elewacji obiektu
Wielkopolskie
03.06.2024, 23:59
Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji elewacji zewnętrznej obiektu
Wielkopolskie
31.05.2024, 23:59
Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji podłogi oraz stolarki zewnętrznej
Wielkopolskie
31.05.2024, 23:59
przeprowadzenie prac renowacyjnych przy witrażach w kościele parafialnym pw.Trójcy Świętej
Śląskie
31.05.2024, 14:00
REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFII ŚW. MIKOŁAJA
Mazowieckie
28.05.2024, 15:00
Prace remontowo - konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego
Mazowieckie
31.05.2024, 10:00
Remont elewacji Kościoła NMP
Kujawsko-pomorskie
28.05.2024, 23:59
Remont Cerkwi
Dolnośląskie
31.05.2024, 13:00
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich tabernakulum
Lubelskie
29.05.2024, 12:00
Dostawa i montaż ślusarki okiennej oraz renowacja zabytkowych witraży w kościele
Podkarpackie
28.05.2024, 11:00
Roboty budowlano-konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła
Śląskie
28.05.2024, 11:00
Roboty budowlano-konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła
Śląskie
28.05.2024, 11:00
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowanie elewacji oraz dzwonnicy Kościół
Podkarpackie
31.05.2024, 10:00
Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. Imienia NMP
Małopolskie
31.05.2024, 17:00
odnowienia elewacji zabytkowego budynku plebanii
Łódzkie
28.05.2024, 12:00
Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego
Małopolskie
29.05.2024, 12:00
Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia
Małopolskie
28.05.2024, 15:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej