Zlecenia na usługi komunalne

Odkryj najlepsze zlecenia od gmin! Tylko u nas znajdziesz aktualne zapytania ofertowe z bezpośrednim linkiem do zamawiającego. Nasz moduł dedykowany jest firmom świadczącym usługi dla gmin, takie jak pielęgnacja zieleni, sprzątanie powierzchni otwartych i zamkniętych oraz utrzymanie dróg latem i zimą. Wykorzystaj szansę i zdobądź nowe kontrakty dzięki naszym precyzyjnym informacjom!

WYBRANE FILTRY:
Gospodarka odpadami x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w przedmiocie zamówienia: Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2024 r.
Mazowieckie
14.12.2023, 23:59
ZAPYTANIE OFERTOWE na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zachodniopomorskie
13.12.2023, 14:00
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezdpływowych
Mazowieckie
14.12.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert na: „Odbiór, transport i utylizację przeterminowanych leków
Lubelskie
15.12.2023, 11:00
Zakup zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego transport do instalacji i zagospodarowanie
Dolnośląskie
13.12.2023, 11:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Świętokrzyskie
20.12.2023, 12:00
Odbiór przeterminowanych leków
Zachodniopomorskie
13.12.2023, 15:00
Wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych,
Łódzkie
12.12.2023, 12:00
Zakup opakowań z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) oraz ich transport do instalacji i zagospodarowanie
Dolnośląskie
11.12.2023, 09:00
Zarządzenie zrekultywanym składowiskiem odpadów
Podkarpackie
13.12.2023, 10:00
Odbiór odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych
Opolskie
12.12.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych
Śląskie
11.12.2023, 23:59
Odbiór odpadów
Podkarpackie
13.12.2023, 12:00
Obsługa specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów
Śląskie
11.12.2023, 09:00
Wykonywanie usług transportu mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
Świętokrzyskie
12.12.2023, 11:00
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt
Mazowieckie
12.12.2023, 23:59
Wykonanie usługi odbioru i transportu do Instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
Dolnośląskie
15.12.2023, 23:59
Transport i zagospodarowanie odpadów
Wielkopolskie
11.12.2023, 10:00
Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków
Małopolskie
15.12.2023, 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Pomorskie
12.12.2023, 10:00
wywóz nieczystości płynnych
Pomorskie
12.12.2023, 11:00
Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Wielkopolskie
14.12.2023, 10:00
USŁUGA ODBIORU I TRANSPORTU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Dolnośląskie
11.12.2023, 12:00
Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy
Świętokrzyskie
12.12.2023, 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT
Śląskie
15.12.2023, 12:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej