Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

WYBRANE FILTRY:
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Zapytanie ofertowe Remont boiska tartanowego
Podkarpackie
15.12.2023, 13:00
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łochów w 2024 r.
Mazowieckie
15.12.2023, 10:00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Krzywa w miejscowości Andrespol
Łódzkie
13.12.2023, 12:00
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych
Zachodniopomorskie
11.12.2023, 12:00
Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych przy ulicy Wolności w Korszach
Warmińsko-mazurskie
20.12.2023, 12:00
Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ryn
Warmińsko-mazurskie
15.12.2023, 14:00
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Mazowieckie
18.12.2023, 11:00
Remont wiatraka koźlaka w ramach zadania „Rozwój bazy turystycznej poprzez odtworzenie śmigów zabytkowego wiatraka Koźlaka”
Dolnośląskie
18.12.2023, 15:30
Dostawa styropianu do wykonania docieplenia remizy OSP w Słotwinach
Lubelskie
13.12.2023, 12:00
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru nad realizacją robót projektowych, budowlanych, sanitarnych, elektrycznych
Lubuskie
12.12.2023, 10:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F ( ul. Wojcieszycka) w zakresie budowy chodnika
Lubuskie
12.12.2023, 11:00
Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Zubowice
Lubelskie
28.12.2023, 12:00
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów w roku 2024
Łódzkie
15.12.2023, 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
Świętokrzyskie
19.12.2023, 10:00
wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków,
Łódzkie
11.12.2023, 10:00
Wykonanie badań próbek popiołu z palenisk nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice
Małopolskie
15.12.2023, 23:59
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
18.12.2023, 11:50
Dostawa i montaż rolet w kasecie dzień i noc
Dolnośląskie
13.12.2023, 10:00
DOSTAWA DREWNA BUDOWLANEGO
Dolnośląskie
11.12.2023, 09:00
Usługa comiesięcznego przeglądu i bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych
Podkarpackie
14.12.2023, 12:00
Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Podkarpackie
12.12.2023, 11:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Łódzkie
15.12.2023, 10:00
Świadczenie usług kominiarskich
Zachodniopomorskie
18.12.2023, 10:00
Naprawa i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego
Wielkopolskie
13.12.2023, 11:00
Montaż drogowych barier ochronnych N2W4 we wskazanych miejscach przy drogach powiatowych
Wielkopolskie
13.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na przebudowę klatki schodowej k2 wraz z budową wejścia do budynku
Wielkopolskie
15.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Remont i docieplenie budynków
Małopolskie
11.12.2023, 14:00
Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych
Kujawsko-pomorskie
13.12.2023, 10:00
Realizacja zadania polegająca na wykonaniu rocznych przeglądów technicznych budynków
Mazowieckie
13.12.2023, 10:00
Zakup i dostawa ogrodzenia z paneli systemowych, desek betonowych, słupków, bramy dwuskrzydłowej oraz furtki
Mazowieckie
11.12.2023, 10:00
Pobranie, analiza i opracowanie wyników próbki popiołu z paleniska w celu potwierdzenia bądź wykluczenia podejrzenia spalania odpadów
Mazowieckie
13.12.2023, 12:00
Zabezpieczenie pokrycia gontowego dachu i elewacji kościoła
Podkarpackie
09.01.2024, 23:59
Remont łazienek w budynku świetlicy
Łódzkie
12.12.2023, 09:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
Świętokrzyskie
11.12.2023, 15:30
Wykonanie akredytowanych analiz laboratoryjnych w zakresie badania wody, ścieków, osadów i odpadów
Świętokrzyskie
20.12.2023, 10:00
Sukcesywne dostawy materiałów i części zamiennych do eksploatacji sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Świętokrzyskie
20.12.2023, 10:00
Świadczenie usług polegających na usuwaniu awarii sieci i urządzeń kanalizacyjnych
Świętokrzyskie
20.12.2023, 10:00
Nadzór nad remontem ulicy Listnej
Kujawsko-pomorskie
13.12.2023, 11:00
Mechaniczne czyszczenie przewodu kominowego
Dolnośląskie
13.12.2023, 11:50
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
Dolnośląskie
15.12.2023, 11:50
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze gminnej
Dolnośląskie
12.12.2023, 10:00
Wykonanie rozbiórki budynku niemieszkalnego
Lubuskie
22.12.2023, 11:00
Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg
Podkarpackie
13.12.2023, 10:00
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego
Podlaskie
11.12.2023, 12:00
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
Łódzkie
13.12.2023, 11:00
Dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach zadania pn. Rozbudowa bazy kulturalnej
Łódzkie
13.12.2023, 10:00
Wykonanie robót budowlanych
Wielkopolskie
18.12.2023, 11:00
Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru
Wielkopolskie
14.12.2023, 11:00
Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką
Świętokrzyskie
13.12.2023, 10:00
Wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych
Dolnośląskie
15.12.2023, 11:50
Bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków sanitarnych
Dolnośląskie
12.12.2023, 23:59
Dostawa wyrobów stalowych
Podkarpackie
13.12.2023, 08:00
Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła pw. Św. Piotra i Pawła
Podkarpackie
08.01.2024, 09:00
Prace renowacyjne w kościele pw. Marii Magdaleny
Opolskie
05.01.2024, 14:00
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy
Śląskie
14.12.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich
Podkarpackie
02.01.2024, 23:59
Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1919-1942 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie
Podlaskie
11.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe - usuwanie awarii na sieciach wodociągowych
Wielkopolskie
14.12.2023, 12:00
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Świętokrzyskie
12.12.2023, 10:00
wykonanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
Małopolskie
13.12.2023, 16:00
Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich
Lubelskie
20.12.2023, 10:00
Wymiana pękniętych szyb (2 szt.) balustrady balkonowej
Dolnośląskie
12.12.2023, 11:50
Remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku
Dolnośląskie
11.12.2023, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
18.12.2023, 11:50
Dostosowanie otoczenia instytucji opieki-budowa ogrodzenia
Podlaskie
18.12.2023, 14:00
Utrzymanie węzłów wodnych w Parku Miejskim
Wielkopolskie
12.12.2023, 09:00
Eksploatacja, konserwacja i naprawa oświetlenia
Dolnośląskie
14.12.2023, 13:00
wymiana instalacji elektrycznej
Dolnośląskie
12.12.2023, 09:00
Przebudowa drogi
Zachodniopomorskie
14.12.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe: Budowa oświetlenia
Podkarpackie
14.12.2023, 15:00
Prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym kościoła
Lubelskie
29.12.2023, 09:00
Postępowanie z dnia 12 grudnia 2023 roku na rozbiórkę budynku mieszkalnego
Łódzkie
12.12.2023, 12:00
Rozbiórka komórek lokatorskich
Dolnośląskie
14.12.2023, 11:50
Usługi w zakresie utrzymania eksploatacji 2 Tablic Informacji Pasażerskiej
Wielkopolskie
15.12.2023, 09:00
Konserwacja i Restauracja oszklenia witrażowego w trzech
Wielkopolskie
29.12.2023, 10:00
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym
Dolnośląskie
11.12.2023, 11:50
Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego
Świętokrzyskie
29.12.2023, 09:15
Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła
Świętokrzyskie
29.12.2023, 09:15
Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola
Wielkopolskie
13.12.2023, 11:00
Prace restauratorskie, konserwatorskie
Zachodniopomorskie
21.12.2023, 12:00
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania zakupowego na wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenie prac konserwatorskich
Lubelskie
29.12.2023, 23:59
przebudowa wlz
Dolnośląskie
09.01.2024, 09:00
Remont drogi powiatowej
Podkarpackie
12.12.2023, 09:00
Wykonanie robót związanych z remontem tarasu i stropu nad wejściem
Opolskie
15.12.2023, 12:00
Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym
Pomorskie
27.12.2023, 10:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie
Pomorskie
27.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na zakup i montaż terenowych instalacji edukacyjnych
Łódzkie
15.12.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów wyposażenia ogrodu przyszkolnego
Łódzkie
15.12.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż altany
Łódzkie
15.12.2023, 14:00
Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła
Świętokrzyskie
19.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe - prace remontowo-konserwatorskie za zabytkowym drewnianym kościele
Podkarpackie
22.12.2023, 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
Małopolskie
21.12.2023, 15:00
wymiana instalacji elektrycznej w lokalu
Dolnośląskie
09.01.2024, 09:00
przebudowa wlz budynku
Dolnośląskie
09.01.2024, 09:00
Remont zabytkowego zespołu sakralnego
Podlaskie
20.12.2023, 23:59
wymiana instalacji elektrycznej
Dolnośląskie
09.01.2024, 09:00
Konserwacja i renowacja ołtarza głównego pw. Św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach
Łódzkie
18.12.2023, 12:00
Przedmiotem zamówienia jest: remont ogrodzenia (muru kamiennego)
Kujawsko-pomorskie
18.12.2023, 15:00
Konserwacja rzeźb ołtarzowych
Lubelskie
18.12.2023, 23:59
Roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie
Podkarpackie
18.12.2023, 09:00
REKONSTRUKCJA STOLARKI OKIENNEJ W KOŚCIELE
Dolnośląskie
14.12.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku nieruchomym kaplicy
Podkarpackie
11.12.2023, 10:00
Wykonanie prac przy gminnej kapliczce
Podkarpackie
11.12.2023, 23:59
Remont elewacji kościoła
Opolskie
11.12.2023, 15:15
Remont wieży przy zabytkowym budynku
Opolskie
11.12.2023, 15:15
Konserwacja elewacji kościoła
Opolskie
11.12.2023, 15:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej