Zlecenia na opracowanie dokumentacji

Odkryj potencjał kodu DOK7 i skorzystaj z 7-dniowego testu za 0,00 złotych! Uzyskasz dostęp do aktualnych zapytań ofertowych z bezpośrednim linkiem do zamawiającego. Moduł ten stworzony jest specjalnie dla projektantów, geodetów, urbanistów oraz audytorów firm zajmujących się konsultingiem dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Przekonaj się, jak wiele korzyści możesz osiągnąć dzięki informacjom o najnowszych zamówieniach na opracowanie dokumentów strategicznych, analiz finansowych i ekonomicznych, dokumentacji środowiskowej, wycen nieruchomości, opracowań hydrogeotechnicznych, prac geodezyjnych i wielu innych. Nie trać czasu na szukanie ofert z nami masz wszystko by rozwijać swój biznes. Użyj darmowego kodu, aktywuj subskrypcję już teraz i rozpocznij efektywną pracę dla swojej firmy!

WYBRANE FILTRY:
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi
Lubelskie
21.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
Świętokrzyskie
16.06.2023, 10:00
Przetarg cywilny: Wykonanie prac geodezyjnych
Małopolskie
13.06.2023, 08:30
Utworzenie bazy danych rejestrów pomiarowo-klasyfikacyjnych
Lubelskie
15.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe do wykonania dokumentacji projektowych na oświetlenia drogowego
Kujawsko-pomorskie
15.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku usług publicznych
Lubelskie
13.06.2023, 12:00
Opracowanie dokumentacji prawnej – operat wodnoprawny na potrzeby wykonania przepustu
Lubelskie
23.06.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie szkolenia dla kadry nauczycieli
Podkarpackie
14.06.2023, 11:00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ROZBIÓRKI I BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W POMIESZCZENIU KUCHNI
Podlaskie
13.06.2023, 11:00
Aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących budynku
Śląskie
09.06.2023, 23:59
Droga pożarowa
Śląskie
13.06.2023, 10:00
wykonanie operatów szacunkowych
Śląskie
15.06.2023, 08:00
Postępowanie na wykonaie operatów szacunkowych
Śląskie
09.06.2023, 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
14.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe-Wskazanie punktów granicznych nieruchomości (bez stabilizacji punktów)
Zachodniopomorskie
12.06.2023, 14:00
Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego
Mazowieckie
16.06.2023, 10:00
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
Lubelskie
13.06.2023, 10:00
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remontu dachu
Mazowieckie
12.06.2023, 10:00
Prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia
Mazowieckie
12.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie dokumentacji budowy żłobka
Mazowieckie
12.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia - Opracowanie studium uwarunkowań
Opolskie
16.06.2023, 10:00
Opracowanie Programu Ochrony Zabytków
Łódzkie
12.06.2023, 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej
Małopolskie
12.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
Małopolskie
13.06.2023, 10:00
Powołanie biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych i melioracji wodnych
Małopolskie
14.06.2023, 23:59
Obsługa prawna Urzędu Gminy
Świętokrzyskie
12.06.2023, 11:00
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
Świętokrzyskie
13.06.2023, 15:00
Zaproszenie do składania ofert pn. „Aktualizacja audytu energetycznego
Dolnośląskie
15.06.2023, 23:59
Przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów
Dolnośląskie
13.06.2023, 14:00
Przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów
Dolnośląskie
13.06.2023, 13:00
Zamówienie na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Urzędu
Łódzkie
15.06.2023, 12:00
Usługa przeprowadzenia przez Wykonawcę pakietu 19 szkoleń
Małopolskie
14.06.2023, 10:00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Małopolskie
14.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe pn.: Przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dolnośląskie
26.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe pn.: Przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Dolnośląskie
26.06.2023, 09:00
ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mazowieckie
16.06.2023, 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę geodezyjną
Warmińsko-mazurskie
12.06.2023, 23:59
ZAPYTANIE OFERTOWE - zorganizowanie i przeprowadzenie 12 spotkań
Zachodniopomorskie
19.06.2023, 12:00
Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej budynku
Zachodniopomorskie
09.06.2023, 10:00
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia
Śląskie
20.06.2023, 23:59
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia
Śląskie
20.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia jednostki wykonawstwa geodezyjnego do realizacji usług geodezyjnych - rozgraniczenia
Śląskie
15.06.2023, 09:00
Organizacja i przeprowadzenie kursów oraz egzaminów końcowych
Kujawsko-pomorskie
13.06.2023, 11:00
Zamówienie na Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
Dolnośląskie
14.06.2023, 10:00
Realizacja cyklu warsztatów o zdrowym odżywianiu
Dolnośląskie
12.06.2023, 23:59
Usługa przeprowadzenia kampanii edukacyjnej
Podkarpackie
09.06.2023, 12:00
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy bazy sportowej
Mazowieckie
12.06.2023, 10:00
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Mazowieckie
13.06.2023, 10:00
Wykonanie prac geodezyjnych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi
Mazowieckie
15.06.2023, 15:30
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego
Pomorskie
09.06.2023, 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego
Pomorskie
09.06.2023, 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem oferty jest sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego
Pomorskie
09.06.2023, 12:00
wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
Zachodniopomorskie
10.06.2023, 23:59
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu wewnętrznego
Zachodniopomorskie
15.06.2023, 09:00
Dokumentacja OSP
Podlaskie
14.06.2023, 09:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Pomorskie
15.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności ustalenia granicy
Mazowieckie
14.06.2023, 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Mazowieckie
13.06.2023, 15:00
Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia
Opolskie
16.06.2023, 23:59
Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia
Opolskie
15.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie (w formie zdalnej) 80 (
Zachodniopomorskie
13.06.2023, 23:59
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
12.06.2023, 10:00
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 130 000,00 PLN NETTO – WYKONANIE INWENTARYZACJI
Dolnośląskie
14.06.2023, 23:59
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej
Małopolskie
12.06.2023, 11:00
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów
Lubelskie
14.06.2023, 10:00
Świadczenie usług dotyczących sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
Dolnośląskie
12.06.2023, 12:00
Opracowanie audytów energetycznych
Dolnośląskie
12.06.2023, 12:00
Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy
Podkarpackie
12.06.2023, 10:00
Opracowanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa drogi
Podkarpackie
07.06.2023, 23:59
Zamawiający – Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób
Podkarpackie
12.06.2023, 13:00
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego
Podlaskie
15.06.2023, 13:00
Wykonanie dokumentacji prawnej celem podziału nieruchomości
Podkarpackie
09.06.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału działki nr 303/19 wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
Śląskie
09.06.2023, 23:59
Zapytanie cenowe pn.: "Opracowanie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
Mazowieckie
08.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na opracowanie ,,Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Żuromin na lata 2023-2026"
Mazowieckie
12.06.2023, 09:20
Wykonanie projektu i budowa przyłącza wodociągoweg
Mazowieckie
07.07.2023, 12:00
Zaproszenie do składania ofert w ramach programu "Dostępny samorząd - granty"
Świętokrzyskie
09.06.2023, 10:00
Zaproszenie do składania oferty cenowej na: Rozgraniczenie nieruchomości
Małopolskie
09.06.2023, 13:00
Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
Dolnośląskie
13.06.2023, 11:00
Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Dolnośląskie
12.06.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe - Wykonanie czynności technicznych dotyczących ustalenia granic działki drogowej
Podkarpackie
12.06.2023, 15:00
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło
Śląskie
09.06.2023, 13:00
„Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości
Podkarpackie
05.07.2023, 12:00
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości
Podkarpackie
28.06.2023, 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentu pn.: „Plan adaptacji do zmian klimatu
Lubuskie
14.06.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. " Wykaz rocznych przeglądów stanu technicznego dróg
Dolnośląskie
16.06.2023, 13:00
ZAPYTANIE OFERTOWE „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dawnego dworu
Świętokrzyskie
12.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu czynności rozgraniczenia nieruchomości
Mazowieckie
19.06.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii
Śląskie
09.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji heraldycznej
Łódzkie
16.06.2023, 12:00
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
Wielkopolskie
09.06.2023, 10:30

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej