Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

WYBRANE FILTRY:
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Remont elewacji z ociepleniem - ściana szczytowa budynku
Dolnośląskie
07.03.2024, 11:50
Dostawa artykułów budowlanych
Dolnośląskie
23.02.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe na zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
Świętokrzyskie
29.02.2024, 13:00
Zakup kruszywa drogowego
Lubelskie
29.02.2024, 12:00
rozbiórka dwóch budynków
Kujawsko-pomorskie
29.02.2024, 15:30
Zakup i wymiana 2 okien drewnianych na okna z pcv
Dolnośląskie
28.02.2024, 15:00
montaż obiektów małej architektury
Podkarpackie
05.03.2024, 23:59
Remont cząstkowy dróg
Podkarpackie
27.03.2024, 12:00
Budowa placu targowego
Podkarpackie
01.03.2024, 10:00
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich drewnianej dzwonnicy
Podkarpackie
07.03.2024, 15:00
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Mazowieckie
26.02.2024, 10:00
Konserwacja zabytkowej parafialnej kaplicy
Warmińsko-mazurskie
25.03.2024, 10:00
Udrożnienie koryta
Mazowieckie
29.02.2024, 08:00
Dostawa materiałów i akcesoriów malarskich
Świętokrzyskie
29.02.2024, 11:00
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż okien
Zachodniopomorskie
29.02.2024, 10:00
Budowa nowych dróg oraz przebudowa istniejących dróg dojazdowych
Śląskie
01.03.2024, 10:00
Budowa pomostu rekreacyjnego
Śląskie
29.02.2024, 12:00
Zakup piasku.
Pomorskie
27.02.2024, 12:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży drogowej
Pomorskie
27.02.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe na remont słupów bramy wjazdowej do parku dworskiego
Wielkopolskie
07.03.2024, 10:00
Wynajem równiarki samojezdnej
Warmińsko-mazurskie
07.03.2024, 14:00
pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy renowacji kamienicy "Domu Centralnego"
Lubelskie
29.02.2024, 12:00
Dostawa i montaż ulicznych lamp hybrydowych
Mazowieckie
29.02.2024, 10:00
Równanie dróg gminnych
Mazowieckie
27.02.2024, 12:00
Profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej przy pomocy równiarki drogowej
Mazowieckie
28.02.2024, 10:00
Budowa zadaszonej trybuny z budynkiem
Podkarpackie
26.02.2024, 08:00
Wykonanie ekspertyzy, dotyczącej stanu technicznego wiaduktu
Podlaskie
29.02.2024, 10:00
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych
Małopolskie
01.03.2024, 10:00
Budowa ul. Burka (bocznej)
Świętokrzyskie
29.02.2024, 10:00
Obsługa gospodarcza i techniczna, zaopatrzenie w gazy medyczne
Kujawsko-pomorskie
26.02.2024, 10:00
Rewitalizacja budynku Liceum
Kujawsko-pomorskie
27.02.2024, 10:00
Utworzenie i modernizacja infrastruktury turystycznej
Dolnośląskie
26.02.2024, 12:00
Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw
Lubelskie
27.02.2024, 10:00
Remont i połączenie w jedno mieszkanie lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
07.03.2024, 11:50
Wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych
Dolnośląskie
07.03.2024, 11:50
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia okresowych przeglądów, zgłaszania potrzeb dotyczących serwisowania, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie pompowni ścieków
Dolnośląskie
26.02.2024, 10:00
Remont i połączenie w jedno mieszkanie dwóch wolnych lokali
Dolnośląskie
07.03.2024, 11:50
Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa
Dolnośląskie
01.03.2024, 11:00
DOSTAWA I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH
Mazowieckie
28.02.2024, 12:00
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ
Mazowieckie
26.02.2024, 12:00
Konserwacja kładki dla pieszych nad rzeką
Opolskie
26.02.2024, 23:59
wykonanie sukcesywnych remontów nawierzchni utwardzonych
Pomorskie
28.02.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe "Na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomorskie
04.03.2024, 23:59
Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych przy kapliczce
Podlaskie
05.03.2024, 23:59
Utrzymanie przepompowni
Mazowieckie
27.02.2024, 08:00
Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji siłowni telekomunikacyjnych
Lubelskie
27.02.2024, 13:30
Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji siłowni telekomunikacyjnych
Lubelskie
27.02.2024, 13:00
Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji siłowni telekomunikacyjnych
Lubelskie
27.02.2024, 12:30
Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji siłowni telekomunikacyjnych
Lubelskie
27.02.2024, 12:00
Wykonanie robót remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Zachodniopomorskie
06.03.2024, 10:00
Rozbudowa drogi powiatowej
Świętokrzyskie
29.02.2024, 10:00
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym
Dolnośląskie
05.03.2024, 11:50
Naprawa obróbek blacharskich galerii na I piętrze w budynku
Dolnośląskie
05.03.2024, 11:50
Remont lokalu użytkowego - garażu (gminnego)
Dolnośląskie
05.03.2024, 11:50
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów rocznego oraz pięcioletniego
Mazowieckie
27.02.2024, 12:00
Montaż kompensatora mocy biernej w budynku
Mazowieckie
08.03.2024, 16:00
Zapytanie ofertowe: dostawa kruszywa drogowego
Lubuskie
06.03.2024, 10:00
Zapytanie ofertowe: równanie i profilowanie dróg gruntowych
Lubuskie
06.03.2024, 10:00
Dostawa wyrobów stalowych
Podkarpackie
28.02.2024, 08:00
Remont nawierzchni wokół urządzeń rekreacyjnych oraz uzupełnienie wyposażenia
Podkarpackie
28.02.2024, 12:00
Wykonanie bieżących remontów cząstkowych
Pomorskie
28.02.2024, 12:00
Wykonanie napraw nawierzchni dróg
Pomorskie
27.02.2024, 12:00
montaż przy drzwiach rozsuwanych automatycznie kurtyny powietrznej elektrycznej, wewnętrznej z nagrzewnicą
Podlaskie
27.02.2024, 10:00
Przegląd serwisowy wciągników, suwnic
Mazowieckie
27.02.2024, 10:00
Remont 3 mostów
Śląskie
28.02.2024, 11:00
Remont dachu budynku administracyjno-socjalnego
Warmińsko-mazurskie
26.02.2024, 09:00
Remont dachu garaży
Warmińsko-mazurskie
26.02.2024, 09:00
Usługa bieżącej konserwacji dróg na terenie Zakrzów
Lubelskie
26.02.2024, 12:00
Usługa bieżącej konserwacji drogi o nr 105189L w sołectwie Rossosz
Lubelskie
26.02.2024, 12:00
Usługa bieżącego utrzymania dróg gminnych – publicznych
Lubelskie
26.02.2024, 12:00
Usługa bieżącej konserwacji dróg gminnych w sołectwie Leopoldów
Lubelskie
26.02.2024, 12:00
Usługa bieżącej konserwacji dróg wewnętrznych
Lubelskie
26.02.2024, 12:00
Prace konserwatorskie figury przydrożnej
Śląskie
15.03.2024, 12:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad jednorocznymi robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej,
Pomorskie
27.02.2024, 12:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej
Warmińsko-mazurskie
23.02.2024, 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na modernizację placów zabaw
Śląskie
23.02.2024, 23:59
Renowacja zabytkowej dzwonnicy
Wielkopolskie
22.03.2024, 10:00
Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną
Wielkopolskie
28.02.2024, 14:30
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC
Wielkopolskie
26.02.2024, 12:00
Dostawa mieszanki kruszywa
Warmińsko-mazurskie
27.02.2024, 14:00
Prace budowlano-konserwatorskie na wieży zabytkowego kościoła
Zachodniopomorskie
21.03.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na renowacji mechanizmu zegara na wieży
Lubelskie
28.02.2024, 23:59
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie parkingu
Lubelskie
27.02.2024, 12:00
Świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych i bieżących napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Mazowieckie
26.02.2024, 10:00
Wykonanie okresowych rocznych przeglądów technicznych obiektów
Mazowieckie
27.02.2024, 10:00
Wykonanie okresowych rocznych przeglądów technicznych placów zabaw
Mazowieckie
26.02.2024, 10:00
Zakup kruszywa kamiennego dolomitowego
Mazowieckie
26.02.2024, 10:00
Utwardzenie terenu na działce
Podkarpackie
04.03.2024, 12:00
Remont części elewacji Kościoła
Opolskie
21.03.2024, 10:00
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Mazowieckie
23.02.2024, 10:00
przebudowa boiska do piłki nożnej
Mazowieckie
23.02.2024, 10:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele
Podlaskie
20.03.2024, 15:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele
Podlaskie
20.03.2024, 15:00
Budowa oświetlenia ulicznego
Świętokrzyskie
26.02.2024, 12:00
stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej i infrastruktury turystycznej
Dolnośląskie
23.02.2024, 10:00
Wykonanie rocznej i pięcioletniej okresowej kontroli stanu technicznego budynków
Kujawsko-pomorskie
26.02.2024, 10:00
wykonanie utwardzenia części terenu działki
Lubelskie
29.02.2024, 12:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu
Łódzkie
05.03.2024, 10:00
Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła
Świętokrzyskie
22.03.2024, 12:00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele
Lubelskie
22.03.2024, 10:00
Remont balkonów w budynkach:
Dolnośląskie
04.03.2024, 11:50
Klamrowanie ścian budynku
Dolnośląskie
04.03.2024, 11:50
przebudowa wlz budynku oraz instalacji
Dolnośląskie
05.03.2024, 09:00
przebudowa wlz budynku oraz instalacji
Dolnośląskie
22.03.2024, 09:00
Renowacja zabytków ruchomych w kościele
Dolnośląskie
04.03.2024, 09:00
Modernizacja hydroforni
Mazowieckie
27.02.2024, 12:00
Roboty drogowe
Mazowieckie
04.03.2024, 11:00
Profilowanie dróg gruntowych
Mazowieckie
23.02.2024, 10:00
Zakup i dostawa żwiru (pospółki drogowej) wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem
Mazowieckie
28.02.2024, 11:00
Zakup i dostawa mieszanki tłuczniowo-żwirowej wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem
Mazowieckie
28.02.2024, 11:00
Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego kruszywa budowlanego
Śląskie
26.02.2024, 10:00
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót
Śląskie
26.02.2024, 23:59
Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku
Zachodniopomorskie
22.03.2024, 12:00
Renowacja i konserwacja ścian w kościele
Wielkopolskie
14.03.2024, 11:00
Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła
Wielkopolskie
18.03.2024, 09:00
Równanie i profilowanie dróg
Mazowieckie
23.02.2024, 12:00
Sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż betonu z płukanego kruszywa
Mazowieckie
28.02.2024, 11:00
Przebudowa dróg wewnętrznych
Podkarpackie
23.02.2024, 10:00
Renowacja Zespołu Kościoła
Podlaskie
01.03.2024, 15:00
Renowacja płaskorzeźby z drewna
Opolskie
15.03.2024, 23:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Świętokrzyskie
26.02.2024, 10:00
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej
Dolnośląskie
26.02.2024, 11:50
Renowacja drzwi wejściowych
Dolnośląskie
01.03.2024, 11:50
Rozbudowa oświetlenia drogowego
Dolnośląskie
26.02.2024, 09:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacją
Mazowieckie
23.02.2024, 12:00
Przebudowa drogi gminnej
Lubelskie
26.02.2024, 10:00
Budowa stołówki
Podkarpackie
23.02.2024, 10:00
Budowa 3 latarni solarnych LED
Podkarpackie
23.02.2024, 15:00
Wykonanie badań laboratoryjnych w ramach bieżącego utrzymania dróg
Opolskie
23.02.2024, 09:00
Remont drogi gminnej publicznej
Opolskie
23.02.2024, 10:00
Remont jazu
Mazowieckie
26.02.2024, 11:00
Prace interwencyjne na cieku
Mazowieckie
26.02.2024, 10:00
Wyszacowanie wartości dostawy słupów oświetleniowych, opraw oraz pozostałego wyposażenia.
Lubelskie
27.02.2024, 12:00
Wyszacowanie wartości wykonania robót budowlanych oświetlenia obiektu rekreacyjno-sportowego
Lubelskie
27.02.2024, 12:00
Montaż sufitu napinanego
Lubuskie
23.02.2024, 08:00
WYKONANIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Lubuskie
26.02.2024, 13:00
Inspektor nadzoru - roboty drogowe
Mazowieckie
26.02.2024, 16:00
Budowa drogi wewnętrznej
Małopolskie
23.02.2024, 15:00
zakup i montaż wyłącznika p.poż w budynku
Kujawsko-pomorskie
23.02.2024, 14:30
Renowacja pomnika
Kujawsko-pomorskie
29.02.2024, 10:00
Remont lokalu mieszkalnego nr 9
Dolnośląskie
29.02.2024, 11:50
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
Dolnośląskie
23.02.2024, 09:00
Wykonanie przeglądów technicznych budynków/obiektów budowlanych
Podkarpackie
26.02.2024, 12:30
Modernizacja zadaszenia nad wejściem
Podkarpackie
23.02.2024, 23:59
Zapytanie ofertowe na " Dostawę tłucznia łamanego i gruzu betonowo - ceglanego
Pomorskie
23.02.2024, 12:00
Zagospodarowanie terenu
Podkarpackie
28.02.2024, 09:00
Budowa placu utwardzonego z miejscami postojowymi
Podkarpackie
26.02.2024, 10:00
wyodrębnienia pomieszczenia sanitarnego wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan i elektryczną
Małopolskie
29.02.2024, 15:30
Rozbudowa ul. Legnickiej
Dolnośląskie
23.02.2024, 10:00
Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli rocznej stanu obiektu budowlanej drogi
Dolnośląskie
23.02.2024, 14:00
Modernizacja elewacji sali gimnastycznej
Małopolskie
26.02.2024, 09:00
Przebudowa oraz budowa dróg
Kujawsko-pomorskie
23.02.2024, 23:59
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym
Dolnośląskie
29.02.2024, 11:50
Remont wolnych lokali mieszkalnych
Dolnośląskie
28.02.2024, 11:50
Remont klatki schodowej
Dolnośląskie
27.02.2024, 11:50
wymiana instalacji elektrycznej
Dolnośląskie
05.03.2024, 09:00
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej
Mazowieckie
23.02.2024, 23:59
Budowa garażu na potrzeby OSP
Lubuskie
29.02.2024, 14:00
wykonanie zgodnie z projektem i audytem energetycznym remontu elewacji z dociepleniem ścian
Opolskie
07.03.2024, 14:30
Ochrona zabytkowych kościołów
Pomorskie
15.03.2024, 11:00
wykonanie robót budowlanych na zabytkowym obiekcie
Pomorskie
18.03.2024, 11:00
Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 2000 m3
Pomorskie
23.02.2024, 14:00
Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej
Warmińsko-mazurskie
26.02.2024, 15:00
Wymiana kotła gazowego wraz z ewentualną wymianą wkładu
Dolnośląskie
27.02.2024, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 8
Dolnośląskie
27.02.2024, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 6
Dolnośląskie
27.02.2024, 11:50
Budowa pieca chlebowego
Lubuskie
23.02.2024, 15:00
Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Orneta
Warmińsko-mazurskie
23.02.2024, 14:00
Naprawa agregatu pompowego
Mazowieckie
29.02.2024, 10:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku
Zachodniopomorskie
15.03.2024, 12:00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i ulic
Łódzkie
23.02.2024, 12:00
REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA
Mazowieckie
14.03.2024, 15:30
Zapytanie ofertowe na montaż windy towarowej
Małopolskie
23.02.2024, 23:59
Remont i przebudowa dróg gminnych
Małopolskie
27.02.2024, 23:59
Zapytanie ofertowe dot. transportu kruszywa kamienia łamanego o frakcji 0-31,5
Kujawsko-pomorskie
26.02.2024, 23:59
Prace renowacyjne przy kościele filialnym
Dolnośląskie
15.03.2024, 12:00
Remont elewacji kościoła
Dolnośląskie
15.03.2024, 12:00
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym
Dolnośląskie
26.02.2024, 11:50
Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV
Dolnośląskie
26.02.2024, 11:50
Renowacja drzwi drewnianych wejściowych
Dolnośląskie
23.02.2024, 11:50
Wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
23.02.2024, 11:50
Wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych
Małopolskie
29.02.2024, 11:30
Wykonanie napraw częściowych nawierzchni mineralno-asfaltowych
Lubelskie
06.03.2024, 10:00
Przywrócenie sprawności działania pomp
Mazowieckie
23.02.2024, 11:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku
Zachodniopomorskie
12.03.2024, 12:00
Dostawa i montaż 10 szt. nowych wiat przystankowych
Wielkopolskie
26.02.2024, 10:00
Wymiana poszycia dachowego i remont więźby dachowej kościoła
Zachodniopomorskie
07.03.2024, 10:00
Konserwacja ołtarzy, empory i prospektu organowego
Pomorskie
11.03.2024, 23:59
Remont - wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich na wieży
Wielkopolskie
05.03.2024, 12:00
wymiana instalacji elektrycznej
Dolnośląskie
27.02.2024, 09:00
Prace konserwatorskie i budowlane elewacji
Opolskie
11.03.2024, 15:30
Zapytanie.ofertowe - sporządzenie kosztorysów - naprawa uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego
Śląskie
26.02.2024, 23:59
konserwatorskich przy polichromii
Podkarpackie
11.03.2024, 10:00
Usługa żwirowania dróg gminnych
Podlaskie
23.02.2024, 10:00
konserwacja i restauracja polichromii
Mazowieckie
12.03.2024, 10:00
Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów
Dolnośląskie
11.03.2024, 10:00
Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów
Dolnośląskie
11.03.2024, 10:00
Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła
Dolnośląskie
11.03.2024, 10:00
Usługi świadczone koparką
Podkarpackie
26.02.2024, 10:00
Przeprowadzenie remontu schodów przy zabytkowym budynku
Pomorskie
08.03.2024, 23:59
Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie elewacji kościoła
Dolnośląskie
07.03.2024, 18:00
Remont dachu oraz wieżyczki Pałacu
Dolnośląskie
07.03.2024, 16:00
Remont kościoła
Dolnośląskie
07.03.2024, 15:00
wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich
Kujawsko-pomorskie
04.03.2024, 11:00
REMONT KOŚCIOŁA
Kujawsko-pomorskie
29.02.2024, 15:00
Renowacja części zabytkowego ogrodzenia okalającego Kościół
Kujawsko-pomorskie
29.02.2024, 12:00
Konserwacja ambony z XVIII
Lubelskie
29.02.2024, 15:00
Modernizacja zabytkowego Kościoła
Lubelskie
04.03.2024, 10:00
Wzmocnienie konstrukcji murowej kościoła wraz z usztywnieniem konstrukcji fundamentów kościoła
Wielkopolskie
02.03.2024, 13:00
Renowacja okien i rozet kościoła parafialnego
Łódzkie
01.03.2024, 12:00
Poprawa dostępności budynku
Lubelskie
09.03.2024, 10:00
REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KAPLICZKI
Wielkopolskie
29.02.2024, 10:00
Renowacja figury Matki Bożej
Podkarpackie
28.02.2024, 10:00
Remont dachu i elewacji wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Kościoła Parafialnego
Łódzkie
27.02.2024, 10:00
REMONT KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA
Świętokrzyskie
29.02.2024, 10:00
Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym
Opolskie
29.02.2024, 10:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi głównych
Opolskie
29.02.2024, 10:00
Prace konserwatorskie przy kościele
Opolskie
29.02.2024, 10:00
Ochrona witraży i odrestaurowanego wnętrza kościoła
Opolskie
29.02.2024, 13:00
Renowacja i konserwacja Kościoła
Opolskie
29.02.2024, 13:00
Remont elewacji kościoła
Opolskie
26.02.2024, 15:30
Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w kościele
Kujawsko-pomorskie
26.02.2024, 10:00
WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO
Łódzkie
27.02.2024, 10:00
prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym drewnianym kościele
Podkarpackie
26.02.2024, 08:00
usługi wykonania okresowych rocznych przeglądów kominiarskich
Podkarpackie
29.02.2024, 12:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej