Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

WYBRANE FILTRY:
Projektowanie obiektów liniowych x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Restauracja i konserwacja kapliczki wotywnej
Zachodniopomorskie
17.07.2024, 14:00
prace remontowo-konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych
Zachodniopomorskie
15.07.2024, 12:00
Prace renowacyjne przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Podkarpackie
28.06.2024, 23:59
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego
Pomorskie
24.06.2024, 10:00
Prace konserwatorskie wieży i muru ogrodzeniowego zespołu kościelno klasztornego
Pomorskie
16.07.2024, 12:00
Renowacja drewnianej kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
Pomorskie
15.07.2024, 12:00
RATOWANIE WNĘTRZA KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA
Śląskie
19.07.2024, 09:00
Odnowienie ołtarzy oraz wykonanie malowania wewnętrznej elewacji kościoła
Śląskie
05.07.2024, 10:00
Remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba
Warmińsko-mazurskie
26.06.2024, 13:45
Pełna, ratunkowa konserwacja renesansowej ambony z 1650
Warmińsko-mazurskie
26.06.2024, 13:04
KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE WE WNĘTRZU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. ANNY
Wielkopolskie
18.07.2024, 23:59
ZAKUP,DOSTAWA I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH ULICZNYCH
Warmińsko-mazurskie
01.07.2024, 12:00
Remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii
Warmińsko-mazurskie
08.07.2024, 23:59
Remontu wieży i całkowitej wymianie kopuły w Kościele p.w. NSPJ
Wielkopolskie
24.07.2024, 15:00
Dostawa kruszywa drogowego wraz z transportem, rozładunkiem i wbudowaniem w drogi gminne
Wielkopolskie
01.07.2024, 12:00
Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła
Wielkopolskie
19.07.2024, 10:00
REMONT WIEŻY W KOŚCIELE PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
Wielkopolskie
18.07.2024, 10:00
KONSERWACJA I RENOWACJA POLICHROMII W KOŚCIELE PW. ŚW. KATARZYNY
Wielkopolskie
18.07.2024, 10:00
DOSTAWA I MONTAŻ 6 KPL. LAMP ULICZNYCH (TRZY HYBRYDOWE ORAZ TRZY SOLARNE)
Wielkopolskie
05.07.2024, 12:00
Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele Filialnym pw. Świętych Apostołów
Zachodniopomorskie
22.07.2024, 15:00
Montaż witraży w kościele parafialnym
Zachodniopomorskie
05.07.2024, 10:00
Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki
Zachodniopomorskie
19.07.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe na dostawę płyt drogowych na potrzeby remontów dróg
Lubelskie
25.06.2024, 23:59
Remont zabytkowego Kościoła pw. Św. Rocha
Lubelskie
22.07.2024, 11:00
Wykonanie ogrodzenia zabytkowego cmentarza przykościelnego
Lubelskie
21.07.2024, 10:00
Budowa brakującego fragmentu ogrodzenia na zabytkowym cmentarzu grzebalnym
Lubelskie
21.07.2024, 14:00
Wymiana części warstw posadzkowych oraz wykonanie części instalacji ogrzewania w kościele parafialnym
Lubelskie
12.07.2024, 12:00
Modernizacja górki saneczkowej wraz z budową oświetlenia
Lubelskie
24.06.2024, 09:00
Zakup i dostawa 1 100 ton kruszywa drogowego dolomitowego
Lubelskie
28.06.2024, 10:00
Budowa stacji uzdatniania wody
Lubuskie
26.06.2024, 14:00
Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Lubuskie
08.07.2024, 09:00
Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy kościele p.w. św. Jerzego
Lubuskie
19.07.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe na budowę przyłącza kanalizacji sanitranej
Mazowieckie
25.06.2024, 10:00
Modernizacja placu zabaw
Mazowieckie
02.07.2024, 10:00
Remont zabytkowego budynku Kościoła Starokatolickiego
Mazowieckie
22.07.2024, 23:59
Prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych
Mazowieckie
28.06.2024, 10:00
REMONT DREWNIANEGO KOŚCIOŁA
Opolskie
09.07.2024, 12:00
Częściowy remont elewacji i dzwonnicy Kościoła Marii Panny
Podkarpackie
18.07.2024, 10:00
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej
Podkarpackie
26.06.2024, 10:00
Renowacja zbiornika służącego małej retencji, w obrębie Zaleszany
Podkarpackie
24.06.2024, 11:00
Renowacja zbiornika służącego małej retencji, w obrębie Obojna
Podkarpackie
24.06.2024, 11:00
wykonanie remontu budynku świetlicy
Łódzkie
27.06.2024, 12:00
Świadczenie usług drobnych napraw i montaży „Złota Rączka”
Świętokrzyskie
01.07.2024, 12:00
Remont remizy OSP
Małopolskie
28.06.2024, 09:00
rozbudowa placu zabaw
Lubelskie
28.06.2024, 09:30
Budowa przyłącza światłowodowego do budynku Szkoły Podstawowej
Kujawsko-pomorskie
28.06.2024, 23:59
Wykonanie ogrzewania gazowego grzejnikami typu MORA
Dolnośląskie
04.07.2024, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 6
Dolnośląskie
03.07.2024, 11:50
Wykonanie utwardzenia pod drogę tymczasową
Dolnośląskie
25.06.2024, 09:00
Remont dachu kościoła filialnego
Dolnośląskie
05.07.2024, 10:00
Zakup i montaż huśtawki
Mazowieckie
24.06.2024, 10:00
Budowa progu zwalniającego z kostki
Lubelskie
26.06.2024, 10:00
Modernizacja dachu na budynku Domu Ludowego
Podkarpackie
01.07.2024, 23:59
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (w branży sanitarnej)
Śląskie
28.06.2024, 08:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (w branży elektrycznej)
Śląskie
28.06.2024, 08:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (w branży konstrukcyjno-budowlanej)
Śląskie
28.06.2024, 08:00
Remont posadzki w budynku gminnym
Podlaskie
05.07.2024, 09:45
Czyszczenie, monitoring wizyjny, utylizacja powstałego odpadu i inwentaryzacja geodezyjna z wniesieniem do zasobu geodezyjnego kanalizacji deszczowej
Śląskie
25.06.2024, 23:59
Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych
Zachodniopomorskie
28.06.2024, 12:00
Renowacja i prace konserwatorskie ogrodzenia
Wielkopolskie
27.06.2024, 15:00
Zakup urządzeń i zagospodarowanie terenu placów zabaw oraz siłowni
Wielkopolskie
28.06.2024, 12:00
Zakup, dostawa i montaż wiaty
Wielkopolskie
28.06.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe: zakup i montaż klimatyzatorów
Podkarpackie
26.06.2024, 08:00
Zapytanie ofertowe: modernizację sali nr 9
Podkarpackie
26.06.2024, 15:00
Zapytanie ofertowe: modernizację sali nr 10
Podkarpackie
26.06.2024, 15:00
Remont Dirt Parku.
Podkarpackie
25.06.2024, 23:59
Roboty budowalne polegające na budowie oświetlenia ciągu pieszego
Podkarpackie
26.06.2024, 15:30
Zaproszenie do składania ofert na wymianę orynnowania na budynku
Podkarpackie
28.06.2024, 09:00
Remont oświetlenia
Podkarpackie
28.06.2024, 23:59
Renowacja zabytkowej późnobarokowej figury przydrożnej z przedstawieniem NMP Niepokalanie Poczętej
Świętokrzyskie
15.07.2024, 15:00
Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki
Małopolskie
27.06.2024, 09:00
Renowacja istniejącego ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy
Świętokrzyskie
01.07.2024, 10:00
Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kujawsko-pomorskie
23.07.2024, 12:00
Modernizacja infrastruktury społecznej
Kujawsko-pomorskie
27.06.2024, 10:00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Podkarpackie
02.07.2024, 09:00
wykonanie czyszczenia i odnowienia powierzchni drewnianych elewacji budynku świetlicy wiejskiej
Podlaskie
27.06.2024, 14:00
Zapytanie ofertowe - zakup z dostawą opraw oświetlenia ulicznego typu LED
Podlaskie
27.06.2024, 13:00
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej
Pomorskie
05.07.2024, 15:15
Remont przejść dla pieszych na drogach powiatowych
Wielkopolskie
26.06.2024, 09:30
Świetlica pod chmurką
Wielkopolskie
25.06.2024, 12:00
Renowacja studni kanalizacyjnych (24 szt.)
Wielkopolskie
04.07.2024, 12:00
Czyszczenie zbiornika wodnego
Świętokrzyskie
25.06.2024, 12:00
zakup wiat przystankowych
Świętokrzyskie
25.06.2024, 10:00
Remont drogi gminnej
Świętokrzyskie
24.06.2024, 10:00
wykonanie ogrodzenia panelowego
Świętokrzyskie
25.06.2024, 12:00
REMONT DACHU GŁÓWNEJ NAWY KOŚCIOŁA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Dolnośląskie
22.07.2024, 12:00
REMONT DACHU ORAZ WIEŻY KOŚCIOŁA PW. ŚW. PIOTRA
Dolnośląskie
22.07.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich
Lubuskie
22.07.2024, 13:00
wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i doposażeniu zewnętrznego terenu przy świetlicy
Lubelskie
25.06.2024, 23:59
Poprawa stanu zabytkowych ołtarzy w Kościele Parafialnym
Lubelskie
19.07.2024, 12:00
prace remontowe i konserwatorskie we wnętrzu oraz odtworzenie schodów
Mazowieckie
22.07.2024, 10:00
Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia wraz z ogrodzeniem przy zabytkowym Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego
Mazowieckie
19.07.2024, 09:45
PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE XVIII-WIECZNEGO DWORU
Mazowieckie
15.07.2024, 15:00
Prace konserwatorskie zabezpieczające budynki Zespołu Dworskiego
Małopolskie
22.07.2024, 10:00
realizacja zagospodarowania poscaleniowego polegającego na budowie i przebudowie dróg
Małopolskie
24.06.2024, 12:00
Budowa altany
Świętokrzyskie
24.06.2024, 10:00
Remont i modernizacja strefy wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
Małopolskie
03.07.2024, 10:00
Prace konserwatorskie kapliczki kamiennej z Figurą Najświętszej Maryi Panny
Małopolskie
28.06.2024, 15:00
Budowa ogrodzenia oraz rozbiórka istniejącego ogrodzenia
Kujawsko-pomorskie
24.06.2024, 12:00
Remont schodów
Kujawsko-pomorskie
28.06.2024, 13:30
dostarczenie wykładziny
Dolnośląskie
26.06.2024, 09:00
Remont schodów wejściowych do budynku
Dolnośląskie
26.06.2024, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 1+2
Dolnośląskie
02.07.2024, 11:50
wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzenie nawierzchni poliuretanowej
Mazowieckie
24.06.2024, 23:59
Zabezpieczenie zabytkowego cmentarza
Lubelskie
22.07.2024, 10:00
Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu zabytkowego budynku
Podkarpackie
19.07.2024, 11:00
remont istniejącej posadzki betonowej o powierzchni 60m2
Opolskie
28.06.2024, 10:00
Przywrócenie stanu pierwotnego Kościoła parafialnego
Pomorskie
23.07.2024, 10:00
Remont Lokalnego Punktu Informacyjnego
Warmińsko-mazurskie
28.06.2024, 23:59
Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele magazynowe
Śląskie
25.06.2024, 11:00
Awaryjne roboty remontowe w placówkach oświatowych i innych obiektach gminnych
Śląskie
26.06.2024, 23:59
Dostawa materiałów budowlanych, m.in. skrzydła drzwiowe z ościeżnicami, kasetony
Lubelskie
24.06.2024, 10:00
Dostawa materiałów budowlanych, m.in. skrzydła drzwiowe z ościeżnicami, kasetony
Lubelskie
24.06.2024, 08:30
Dostawa materiałów budowlanych, m.in. skrzydła drzwiowe z ościeżnicami, kasetony
Lubelskie
24.06.2024, 08:30
Dostawa materiałów budowlanych, m.in. skrzydła drzwiowe z ościeżnicami
Lubelskie
24.06.2024, 08:30
Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku
Świętokrzyskie
28.06.2024, 10:00
Wybór wykonawcy robót budowlanych
Zachodniopomorskie
01.07.2024, 23:59
Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych
Zachodniopomorskie
03.07.2024, 12:00
Remont instalacji elektrycznych wraz z wymianą kompletnych rozdzielnic
Wielkopolskie
25.06.2024, 23:59
Dostawa i montaż 5 sztuk wiat przystankowych
Pomorskie
25.06.2024, 11:00
REMONT DACHU NA BUDYNKU GOSPODARCZYM
Warmińsko-mazurskie
25.06.2024, 12:00
Budowa budynku strażnicy
Wielkopolskie
26.06.2024, 10:00
Budowa wiaty
Wielkopolskie
26.06.2024, 12:00
wymiana stolarki okiennej
Małopolskie
25.06.2024, 15:30
Przebudowa drogi powiatowej
Łódzkie
21.06.2024, 23:59
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (ETAP I), a następnie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich
Małopolskie
23.07.2024, 12:00
Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych dwóch zabytkowych kościołów
Świętokrzyskie
11.07.2024, 10:00
Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela
Świętokrzyskie
11.07.2024, 11:00
Budowa kanalizacji sanitarnej
Kujawsko-pomorskie
21.06.2024, 23:59
Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego
Lubelskie
15.07.2024, 10:00
Roboty remontowe w zabytkowym budynku kościoła p.w. Matki Bożej
Lubelskie
15.07.2024, 11:00
przeprowadzenie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. Renowacja XVIII-wiecznego ołtarza
Lubuskie
22.07.2024, 13:00
Naprawa studni oligoceńskiej
Mazowieckie
10.07.2024, 12:00
Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzonej nawierzchni w strefie wybiegu dla psów
Łódzkie
21.06.2024, 23:59
Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem separatora tłuszczu
Świętokrzyskie
25.06.2024, 10:45
Renowacja ławki Schillera
Kujawsko-pomorskie
24.06.2024, 15:30
Wymiana drzwi wejściowych do budynków
Dolnośląskie
01.07.2024, 11:50
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.
Dolnośląskie
01.07.2024, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 4
Dolnośląskie
01.07.2024, 11:50
Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki
Lubelskie
18.07.2024, 10:00
Zagospodarowanie terenu
Mazowieckie
24.06.2024, 10:00
Rozbudowa sieci wodociągowej DZ110 MM PE wraz z dwoma hydrantami
Śląskie
25.06.2024, 10:00
Dostawa i montaż garaży blaszanych drewnopodobnych
Pomorskie
25.06.2024, 11:00
Remont pokrycia dachowego w segmentach A, B, C, nad salą gimnastyczną
Podkarpackie
24.06.2024, 11:00
Wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym badaniu (kontroli stanu technicznego) węży spawalniczych (acetylenowych, tlenowych i argonowych)
Małopolskie
24.06.2024, 09:00
Prace remontowo-adaptacyjne w Żłobku
Zachodniopomorskie
24.06.2024, 10:00
Remont pomieszczeń w budynku Villa Calisia
Wielkopolskie
02.07.2024, 11:00
Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia 3 przejść dla pieszych
Wielkopolskie
24.06.2024, 12:00
WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA OBIEKCIE GMINNYM
Łódzkie
02.07.2024, 10:00
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym
Dolnośląskie
01.07.2024, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 6
Dolnośląskie
01.07.2024, 11:40
Renowacja drewnianej wieży kościelnej z 1740 r
Lubuskie
15.07.2024, 16:00
Roboty remontowe i renowacyjne – malowanie wnętrza zabytkowego kościoła
Lubuskie
15.07.2024, 16:00
Rewitalizacja ściany szczytowej kościoła połączona z budową odprowadzeniem wód opadowych
Lubuskie
18.07.2024, 16:00
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Podkarpackie
26.06.2024, 10:00
Zakup garażu blaszanego
Podkarpackie
24.06.2024, 15:30
Zakup i montaż wyłazu dachowego oraz schodów strychowych
Podkarpackie
28.06.2024, 13:00
Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zespołu kolumbariów
Warmińsko-mazurskie
24.06.2024, 14:00
Wykonanie robót stabilizujących jazu
Mazowieckie
25.06.2024, 12:00
Opracowanie ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego elementów pozostałych po katastrofie budowlanej
Mazowieckie
24.06.2024, 13:00
Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych
Mazowieckie
24.06.2024, 10:00
Sala do tenisa stołowego pod Chmurką
Wielkopolskie
24.06.2024, 10:00
Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP
Wielkopolskie
27.06.2024, 15:00
Wykonanie okresowej (5 letniej) kontroli stanu technicznego obiektów inżynierskich
Warmińsko-mazurskie
26.06.2024, 09:30
Rozbudowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni
Wielkopolskie
24.06.2024, 10:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Babinku
Zachodniopomorskie
28.06.2024, 15:00
Wykonanie badań, ekspertyz oraz dokumentacji niezbędnych do realizacji remontu elewacji budynku Ratusza
Lubuskie
21.06.2024, 23:59
Modernizacja (przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Lubelskie
25.06.2024, 10:00
Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej pęknięć ściany i stanu technicznego tynków zewnętrznych na elewacjach od strony podwórza
Śląskie
21.06.2024, 23:59
Budowa świetlicy wiejskiej
Pomorskie
28.06.2024, 15:15
INTERWENCJA KONSERWATORSKA, KONSERWACJA OŁTARZY
Śląskie
15.07.2024, 09:00
Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego powstańców styczniowych 1863 r.
Małopolskie
24.06.2024, 10:00
Renowacja kamiennej kapliczki z 1887 r. zwieńczonej figurą Jezusa Frasobliwego
Małopolskie
24.06.2024, 10:00
Konserwacja ołtarza głównego oraz boazerii z obrazami apostołów
Świętokrzyskie
12.07.2024, 11:00
Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy
Dolnośląskie
12.07.2024, 10:00
REMONT KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZY PO POŻARZE
Dolnośląskie
25.06.2024, 23:59
wykonanie oświetlenia terenu na osiedlu
Kujawsko-pomorskie
24.06.2024, 15:00
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym
Dolnośląskie
27.06.2024, 11:50
Remont lokalu mieszkalnego nr 2
Dolnośląskie
27.06.2024, 11:50
Montaż dwóch bocznych szyb zespolonych,
Dolnośląskie
27.06.2024, 11:50
Roboty budowlane i renowacyjne przy zabytku
Lubelskie
15.07.2024, 11:00
Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena
Mazowieckie
27.06.2024, 16:00
Zapytanie ofertowe na remont fragmentów nawierzchni z kostki brukowej
Podkarpackie
24.06.2024, 12:00
Roboty utrzymaniowe na cieku
Mazowieckie
24.06.2024, 09:00
Przebudowa drogi łączącej ulicę Helsińską z ulicą Wiedeńską
Zachodniopomorskie
25.06.2024, 15:00
montaż urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni
Kujawsko-pomorskie
24.06.2024, 14:30
Renowacja zabytkowych organów w kościele p.w. NMP
Dolnośląskie
26.06.2024, 23:59
Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła
Dolnośląskie
12.07.2024, 11:00
Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego
Lubuskie
12.07.2024, 09:00
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 590
Warmińsko-mazurskie
02.07.2024, 10:00
Roczny przegląd i ocena stanu technicznego skateparku, placów zabaw oraz siłowni
Zachodniopomorskie
26.06.2024, 12:00
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego
Śląskie
26.06.2024, 09:00
Remont lokalu obejmujący wymianę podłogi w pokoju wraz z wykonaniem izolacji i iniekcji kapilarnej
Zachodniopomorskie
25.06.2024, 12:00
Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie osadników i separatorów
Zachodniopomorskie
24.06.2024, 10:00
Budowa drogi gminnej w Jabłówku
Pomorskie
26.06.2024, 15:15
Prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym Kościele pw. św. Antoniego
Zachodniopomorskie
09.07.2024, 11:00
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego
Małopolskie
05.07.2024, 12:00
Wykonanie robót budowlanych przy zabytkowym Kościele św. Wawrzyńca
Małopolskie
08.07.2024, 12:00
Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela
Świętokrzyskie
11.07.2024, 11:00
Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych dwóch zabytkowych kościołów
Świętokrzyskie
11.07.2024, 10:00
Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Lubelskie
12.07.2024, 11:00
Roboty budowlane w zabytkowym budynku Kościoła p.w. św. Mikołaja
Lubelskie
08.07.2024, 11:00
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 1
Dolnośląskie
24.06.2024, 11:50
Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV (razem 11 szt.) wraz z obrobieniem szpaletów
Dolnośląskie
24.06.2024, 11:50
Wykonanie przeglądów okresowych separatorów
Warmińsko-mazurskie
25.06.2024, 10:00
Wykonanie okresowej kontroli rocznej - przeglądy podstawowe istniejących obiektów mostowych – 20 szt
Warmińsko-mazurskie
24.06.2024, 12:00
Rozbiórka muru oporowo-granicznego pomiędzy nieruchomościami
Śląskie
25.06.2024, 09:00
Remont Kostnicy z salą modlitewną na cmentarzu żydowskim) w zakresie konstrukcji, elewacji, wnętrza.
Dolnośląskie
04.07.2024, 12:00
Remont konstrukcji dachu oraz stropów Kościoła św. Anny
Lubuskie
02.07.2024, 10:00
Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Lubuskie
08.07.2024, 09:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła św. Marcina i św. Marii Magdaleny
Łódzkie
28.06.2024, 14:00
Konserwacja ołtarza głównego z 2 poł. XVII w. w kościele parafialnym pw. Św. Idziego
Świętokrzyskie
09.07.2024, 10:00
Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza
Warmińsko-mazurskie
09.07.2024, 10:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej
Świętokrzyskie
24.06.2024, 17:00
Zapytanie ofertowe –na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku nieruchomym cerkwi
Podkarpackie
05.07.2024, 13:00
Remont i konserwacja kaplicy cmentarnej pw. Św. Elżbiety na cmentarzu
Lubelskie
08.07.2024, 15:00
Remont kościoła
Lubelskie
09.07.2024, 11:00
Remont konserwatorski kościoła
Lubelskie
08.07.2024, 11:00
Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP
Mazowieckie
05.07.2024, 15:30
Prace budowlane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.
Pomorskie
10.07.2024, 12:00
Remont wypraw tynkarskich i monochromatycznych wypraw malarskich na ścianach
Świętokrzyskie
08.07.2024, 10:00
RENOWACJA - TABERNAKULUM, FERETRONU, ŚWIECZNIKÓW, KRUCYFIKSÓW, FIGURY ZMARTWYCHWSTAŁEGO, ŻYRANDOLI, ŚWIECZNIKÓW, PARAMENTÓW LITURGICZNYCH - MONSTRANCJI
Kujawsko-pomorskie
08.07.2024, 12:00
Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej
Warmińsko-mazurskie
08.07.2024, 13:00
Wykonanie robót konserwatorskich polegajacych na wymianie stolarki okiennej w kościele ewangelickim
Śląskie
01.07.2024, 12:00
Konserwacja polichromii na ścianach i sklepieniach prezbiterium kościoła pw. Św. Marii
Małopolskie
01.07.2024, 15:00
Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca
Świętokrzyskie
01.07.2024, 12:00
Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Małgorzaty
Świętokrzyskie
01.07.2024, 10:00
Remont dachu kościoła p.w. Św. Trójcy
Dolnośląskie
01.07.2024, 10:00
PRACE RATUNKOWE WIEŻY ORAZ KONSTRUKCJI WIĘŹBY NAWY GŁÓWNEJ KOŚCIOŁA PW. ŚW. WOJCIECHA
Kujawsko-pomorskie
01.07.2024, 10:00
Remont kościoła filialnego
Zachodniopomorskie
29.06.2024, 12:00
Roboty konserwatorskie i renowatorskie w koście p.w. Wszystkich Świętych
Pomorskie
29.06.2024, 10:00
Wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła pw. Św. Mikołaja
Warmińsko-mazurskie
28.06.2024, 10:00
Konserwacja techniczna polichromii ściennej - chór muzyczny
Wielkopolskie
28.06.2024, 16:00
Remont elewacji budynku kościoła pw. św. Mikołaja w Powidzu
Wielkopolskie
23.06.2024, 12:00
WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY OŁTARZU BOCZNYM
Wielkopolskie
30.06.2024, 09:00
Konserwacja i renowacja kilku zabytkowych kapliczek przydrożnych
Świętokrzyskie
03.07.2024, 15:00
Remont zabytkowych elewacji Kościoła św. Marii Magdaleny
Opolskie
28.06.2024, 09:00
Zabezpieczające prace konserwatorskie oraz prace remontowe dotyczące podbijania fundamentów i prostowania neobarokowej bramy
Świętokrzyskie
28.06.2024, 12:00
Remont konserwatorski elewacji wieży Św. Marii Magdaleny
Małopolskie
28.06.2024, 10:00
Renowacja elewacji neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela
Lubelskie
02.07.2024, 12:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele pw. Św. Anny
Pomorskie
25.06.2024, 23:59
Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele
Pomorskie
25.06.2024, 23:59
Remont dachu zabytkowej gorzelni
Pomorskie
28.06.2024, 23:59
Renowacja kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Barbary
Warmińsko-mazurskie
24.06.2024, 08:00
Wykonanie prac konserwatorskich w Kaplicy mszalnej p.w. Najświętszej Marii
Małopolskie
01.07.2024, 15:00
Prace konserwatorsko-restauratorskie kapliczki przydrożnej z 1947
Kujawsko-pomorskie
25.06.2024, 10:00
Remont Kościoła Parafialnego w Duninowie
Pomorskie
01.07.2024, 12:00
Ochrona zabytkowych Kościołów
Pomorskie
01.07.2024, 12:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
Lubelskie
24.06.2024, 10:00
Renowacja ołtarza głównego - Parafia Rzymskokatolicka
Wielkopolskie
27.06.2024, 10:00
Prace remontowo-budowlane przy zabytkowym kościele pw. Matki Bożej
Zachodniopomorskie
24.06.2024, 15:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej