Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

WYBRANE FILTRY:
Projektowanie obiektów kubaturowych x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Remont silników pomp
Małopolskie
17.04.2024, 10:00
II Zapytanie zakupowe na prace konserwatorskie i remontowe przy kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia
Opolskie
14.05.2024, 12:00
REMONT BUDYNKU DREWNIANEJ PLEBANI W HUCIE
Podkarpackie
10.05.2024, 10:00
Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej
Pomorskie
17.04.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe - zakup i ułożenie płyt YOMB 160mb
Pomorskie
17.04.2024, 10:00
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej
Pomorskie
22.04.2024, 09:00
Remont tynków i kolorystyka ścian wewnętrznych oraz odnowienie części elewacji północnej w kościele parafialnym
Lubuskie
24.04.2024, 11:00
Wymiana nawierzchni korytarza na piętrze na antypoślizgową
Łódzkie
19.04.2024, 09:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Jakuba Apostoła i Katarzyny
Małopolskie
12.04.2024, 13:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Rozesłania Świętych
Małopolskie
12.04.2024, 13:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej
Dolnośląskie
22.04.2024, 11:00
Remont wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP
Lubelskie
13.05.2024, 15:30
Ocieplenie poddasza świetlicy wiejskiej
Lubelskie
16.04.2024, 10:00
Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej
Lubuskie
24.04.2024, 13:00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego
Małopolskie
18.04.2024, 09:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego
Małopolskie
14.05.2024, 10:00
Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz remont konstrukcji dachu prezbiterium
Lubelskie
13.05.2024, 11:00
„Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich
Lubelskie
13.05.2024, 10:00
Remont wolnego lokalu
Dolnośląskie
25.04.2024, 11:50
Zakup i montaż drzwi PCV
Dolnośląskie
19.04.2024, 08:00
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe
Dolnośląskie
25.04.2024, 11:50
Remont lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
25.04.2024, 11:50
Konserwacja i utrzymanie czystości fontann i instalacji hydraulicznych fontann
Dolnośląskie
22.04.2024, 23:59
Remont elewacji budynku
Dolnośląskie
13.05.2024, 10:00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
Mazowieckie
19.04.2024, 11:00
Wykonywanie kontroli okresowych budynków oświaty
Mazowieckie
19.04.2024, 10:00
Budowa placu zabaw
Podkarpackie
19.04.2024, 23:59
Kompleksowy przegląd wraz z oszacowaniem kosztów niezbędnych do wykonania prac naprawczych oraz konserwacji wybudowanej Optycznej Sieci Teleinformatycznej
Opolskie
19.04.2024, 10:00
renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska
Mazowieckie
30.04.2024, 23:59
Budowa kładki dla pieszych
Pomorskie
19.04.2024, 14:00
Dożwirowanie dróg gminnych
Podlaskie
19.04.2024, 12:00
Zakup wraz z dostawą i montażem minimum 30 szt. lamp solarnych
Śląskie
19.04.2024, 12:00
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO SPECJALNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Śląskie
18.04.2024, 23:59
Prace utrzymaniowe na potokach
Mazowieckie
18.04.2024, 10:00
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
Warmińsko-mazurskie
15.04.2024, 09:00
Budowa lub przebudowa gminnych dróg
Lubelskie
18.04.2024, 15:00
MODERNIZACJA TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA
Mazowieckie
26.04.2024, 12:00
Utworzenie miejsca rekreacyjnego
Mazowieckie
18.04.2024, 10:00
Remont drogi wewnętrznej
Mazowieckie
15.04.2024, 10:00
Przebudowa drogi wewnętrznej
Mazowieckie
15.04.2024, 10:00
Remont elewacji na dzwonnicy zabytkowej cerkwi
Podlaskie
10.05.2024, 10:00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatowo-administracyjnego
Podkarpackie
16.04.2024, 12:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej
Łódzkie
24.04.2024, 10:00
Rozbudowa sieci wodociągowej
Małopolskie
18.04.2024, 10:00
Wykonanie badań instalacji elektrycznej w budynkach
Świętokrzyskie
16.04.2024, 10:00
Budowa budynku ogrodowego
Świętokrzyskie
17.04.2024, 10:00
Pełnienie funkcji inspektora w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych
Kujawsko-pomorskie
16.04.2024, 10:00
Równanie i profilowanie dróg gminnych
Lubelskie
18.04.2024, 10:00
Utwardzenie kostką betonowa części działek
Dolnośląskie
18.04.2024, 10:30
Budowa sali gimnastycznej
Świętokrzyskie
15.04.2024, 10:00
Usługi w zakresie obsługi, konserwacji, nadzoru oraz zgłaszania potrzeb dotyczących serwisowania kotłowni gazowej, z której dostarczane jest ciepło
Dolnośląskie
17.04.2024, 11:00
Usługi w zakresie obsługi, konserwacji, nadzoru, wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania potrzeb dotyczących serwisowania kotłowni gazowej,
Dolnośląskie
16.04.2024, 11:00
Wymiana drzwi
Dolnośląskie
22.04.2024, 11:50
Wymiana dachu na budynku
Dolnośląskie
15.04.2024, 23:59
Dostawa urzadzeń do skateparku i pumptracku
Pomorskie
16.04.2024, 10:00
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i otoczenia zabytkowego kościoła
Wielkopolskie
10.05.2024, 12:00
Sprzedaż i dostawa kruszywa do naprawy dróg
Warmińsko-mazurskie
16.04.2024, 11:00
Wymiana lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED
Warmińsko-mazurskie
19.04.2024, 12:00
Wykonanie miesięcznych pomiarów przemieszczeń względnych
Mazowieckie
17.04.2024, 08:00
Remont instalacji ciepłej wody użytkowej, remont instalacji zimnej wody
Zachodniopomorskie
16.04.2024, 10:00
Naprawa i wymiana części pięciu uszkodzonych stacji naprawy rowerów
Zachodniopomorskie
15.04.2024, 11:00
Zapytanie ofertowe na wymianę i montaż balustrady schodowej z dodatkowym pochwytem
Podkarpackie
18.04.2024, 15:00
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wykładziny
Podkarpackie
17.04.2024, 10:00
Remont biblioteki szkolnej
Podkarpackie
26.04.2024, 23:59
oczyszczenie 5 sztuk separatorów substancji ropopochodnych
Lubelskie
17.04.2024, 10:00
Wykonanie i dostawa 10 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Kujawsko-pomorskie
16.04.2024, 15:00
Budowa 6 instalacji fotowoltaicznych
Kujawsko-pomorskie
15.04.2024, 12:00
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
Dolnośląskie
23.04.2024, 11:50
Remont lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
23.04.2024, 11:50
Przestrzeń piknikowa przy Parku
Mazowieckie
19.04.2024, 16:00
Zakup i montaż czterech wiat przystankowych
Mazowieckie
16.04.2024, 11:00
remont pomieszczeń
Lubuskie
17.04.2024, 09:00
Budowa/Przebudowa drogi gminnej dz. nr 125
Lubuskie
15.04.2024, 12:00
Budowa/Przebudowa drogi gminnej
Lubuskie
15.04.2024, 12:00
Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych
Lubelskie
17.04.2024, 10:30
Zapytanie ofertowe - remont elewacji
Opolskie
30.04.2024, 14:30
Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców
Wielkopolskie
16.04.2024, 14:30
Wykonanie robót naprawczych zgodnie z zaleceniami przeglądów okresowej kontroli stanu technicznego
Łódzkie
15.04.2024, 10:00
Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Warmińsko-mazurskie
16.04.2024, 10:00
Modernizacja boiska z trawy syntetycznej
Lubelskie
15.04.2024, 15:00
Renowacja Zabytkowego Cmentarza Parafialnego
Lubelskie
22.04.2024, 10:00
Remont sali widowiskowej
Lubelskie
15.04.2024, 12:00
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego
Mazowieckie
22.04.2024, 12:00
Remont mieszkania komunalnego
Mazowieckie
19.04.2024, 23:59
Konserwacja rowu
Opolskie
15.04.2024, 10:00
Renowacja drewnianych okien w cerkwi
Podlaskie
09.05.2024, 10:00
Konserwacja i restauracja ikonostasu w Kościele
Podkarpackie
06.05.2024, 09:00
Remont drogi
Podkarpackie
19.04.2024, 09:00
Modernizacja świetlicy
Podlaskie
12.04.2024, 15:00
Remont poboczy drogi gminnej
Świętokrzyskie
15.04.2024, 09:00
Uporządkowanie działki
Świętokrzyskie
15.04.2024, 09:00
Rewitalizacja terenu
Dolnośląskie
23.04.2024, 10:00
Rewitalizacja zabytkowych organów
Dolnośląskie
07.05.2024, 10:00
https://bip.wawolnica.pl/index.php?id=10000002&p1=szczegoly&p2=10001682
Lubelskie
22.04.2024, 11:00
wykonanie prac remontowych w sali
Podkarpackie
19.04.2024, 10:00
klimatyzacja
Opolskie
15.04.2024, 10:00
Prace konserwatorskie i roboty budowlane
Podlaskie
12.04.2024, 13:00
Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym zabytkowym cmentarzu
Podlaskie
12.04.2024, 13:00
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej
Warmińsko-mazurskie
17.04.2024, 12:00
Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych kościoła
Małopolskie
10.05.2024, 10:00
Zapytanie ofertowe - Konserwacja barokowego retabulum w kościele
Małopolskie
09.05.2024, 10:00
Remont dachu papowego
Dolnośląskie
22.04.2024, 11:50
Wymiana wkładu kominowego żaroodpornego
Dolnośląskie
19.04.2024, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
22.04.2024, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
19.04.2024, 11:50
Remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów
Dolnośląskie
19.04.2024, 11:50
Remont wolnych lokali mieszkalnych
Dolnośląskie
19.04.2024, 11:50
Budowa dróg transportu rolnego
Lubuskie
15.04.2024, 09:00
Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych
Lubelskie
17.04.2024, 08:00
Na wykonanie prac remontowych w sali gimnastycznej
Podkarpackie
19.04.2024, 10:00
Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej
Opolskie
15.04.2024, 09:00
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
Pomorskie
12.04.2024, 14:00
Budowa kanalizacji deszczowej
Pomorskie
16.04.2024, 11:00
Przebudowa dróg gminnych
Zachodniopomorskie
19.04.2024, 10:00
PRACE REMONTOWE W KOŚCIELE ROMAŃSKIM
Wielkopolskie
06.05.2024, 12:00
Remont zabytkowej murowanej dzwonnicy dawnego kościoła
Podkarpackie
06.05.2024, 12:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie dla ikonostasu
Podkarpackie
06.05.2024, 12:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie dla ikonostasu w kościele
Podkarpackie
06.05.2024, 12:00
Remont zabytkowego kościoła
Kujawsko-pomorskie
30.04.2024, 12:00
Prace remontowe przy kościołach Parafii Rzymskokatolickiej
Lubuskie
04.05.2024, 15:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie
Małopolskie
06.05.2024, 11:00
Remont konserwatorski kaplicy
Małopolskie
06.05.2024, 11:00
Zaproszenie do składania ofert na konserwację rowów burzowych
Lubelskie
15.04.2024, 10:00
Renowacja Kościoła pw. Wszystkich Świętych wraz dzwonnicą
Kujawsko-pomorskie
06.05.2024, 10:00
Termomodernizacja zabytkowej plebanii
Kujawsko-pomorskie
06.05.2024, 10:00
Usługi w zakresie konserwacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych typu „OPAL” zainstalowanego
Dolnośląskie
18.04.2024, 10:00
Wykonanie nowej elewacji na kościele
Lubuskie
06.05.2024, 12:00
Wykonanie termoizolacji ściany budynku
Podkarpackie
15.04.2024, 09:00
Dobór, dostawę, montaż klimatyzacji
Podkarpackie
15.04.2024, 10:00
dostarczenie i montaż stelaża wraz z żaglem przeciwsłonecznym nad piaskownicą
Mazowieckie
12.04.2024, 23:59
Modernizacja dróg
Podlaskie
18.04.2024, 10:00
Prace budowlane w zabytkowym kościele
Śląskie
22.04.2024, 10:00
Wykonanie ekspertyzy rurociągu melioracyjnego
Mazowieckie
18.04.2024, 10:00
Przebudowa ul. Słowiczej
Zachodniopomorskie
12.04.2024, 15:00
Wymiana wykładziny w salach
Śląskie
17.04.2024, 10:00
Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej
Wielkopolskie
15.04.2024, 10:00
Inwentaryzacja terenów zagrożonych osuwiskami
Wielkopolskie
16.04.2024, 10:00
Konserwacja i restauracja polichromii ściennej kaplicy grobowej
Lubelskie
08.05.2024, 11:00
Wymiana wkładu kominowego żaroodpornego
Dolnośląskie
16.04.2024, 11:50
Remont kominów budynku
Dolnośląskie
15.04.2024, 11:50
Budowa oświetlenia
Podkarpackie
12.04.2024, 23:59
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym
Dolnośląskie
16.04.2024, 11:50
Remont dachu papowego budynku gospodarczego
Dolnośląskie
16.04.2024, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
16.04.2024, 11:50
Renowacja obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus
Mazowieckie
30.04.2024, 10:00
Remont Kościoła Parafialnego
Pomorskie
29.04.2024, 09:00
Remont fragmentu ściany
Małopolskie
12.04.2024, 15:30
Docieplenie ściany szczytowej od wewnątrz
Dolnośląskie
15.04.2024, 12:50
Zapytanie - odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego
Śląskie
16.04.2024, 00:59
PRACE KONSERWTORSKO - RESTAURATORSKIE W KOŚCIELE
Wielkopolskie
30.04.2024, 13:00
Modernizacja stacji kolejowej
Wielkopolskie
12.04.2024, 16:30
Konserwacja pokrycia dachowego z gontu
Opolskie
25.04.2024, 15:00
Remont kościoła
Lubelskie
26.04.2024, 16:00
Remont dachu Kościoła
Lubelskie
30.04.2024, 15:00
PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURACYJNYCH W KOŚCIELE
Lubuskie
28.04.2024, 13:00
Zaproszenie do składania ofert na dwukrotną, ręczną wymiane dostarczonego przez Wykonawcę, atestowanego piasku
Mazowieckie
12.04.2024, 13:00
Wykonanie robót konserwatorskich polegających na wymianie stolarki okiennej
Śląskie
30.04.2024, 13:00
Zapytanie ofertowe w ramach postępowania na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich
Warmińsko-mazurskie
29.04.2024, 13:00
Konserwacja ołtarza głównego
Małopolskie
29.04.2024, 16:00
Renowacja wnętrza kościoła
Łódzkie
29.04.2024, 12:00
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele
Świętokrzyskie
26.04.2024, 15:00
Prace renowacyjne przy kościele filialnym
Dolnośląskie
24.04.2024, 16:00
Zabezpieczenie zabytku Kościoła
Małopolskie
30.04.2024, 00:59
wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
16.04.2024, 10:00
Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła
Lubuskie
29.04.2024, 13:00
Remont konserwatorski kościoła
Świętokrzyskie
29.04.2024, 10:00
PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY TABERNAKULUM
Lubuskie
29.04.2024, 10:00
Ochrona zabytkowych Kościołów
Pomorskie
29.04.2024, 12:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku
Zachodniopomorskie
26.04.2024, 13:00
Remont kościoła
Zachodniopomorskie
25.04.2024, 11:00
Remont wieży Kościoła
Pomorskie
22.04.2024, 10:00
Remont i malowanie Kościoła
Pomorskie
22.04.2024, 10:00
Remont – odnowienie okien w Kościele
Pomorskie
22.04.2024, 10:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele
Pomorskie
29.04.2024, 11:00
Remont dachu kościoła
Mazowieckie
26.04.2024, 12:30
Roboty naprawcze i malowanie drewnianej elewacji zabytkowego kościoła
Lubuskie
29.04.2024, 17:00
wykonanie robót budowlanych na zabytkowym obiekcie sakralnym
Pomorskie
26.04.2024, 12:00
przebudowa wlz budynku
Dolnośląskie
15.04.2024, 10:00
Renowacja zabytkowej kapliczki
Opolskie
22.04.2024, 15:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie
Pomorskie
30.04.2024, 16:00
Zapytanie ofertowe na rewitalizację Kościoła Parafialnego
Wielkopolskie
22.04.2024, 11:00
Remont zabytkowego wiatraka
Podlaskie
20.04.2024, 17:00
Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Parafialnym
Podlaskie
15.04.2024, 10:00
Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej
Podlaskie
22.04.2024, 10:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich
Lubelskie
19.04.2024, 00:59
Renowacja i restauracja nawy bocznej północnej
Lubuskie
19.04.2024, 16:00
Renowacja kruchty kościoła
Lubuskie
23.04.2024, 13:00
PRACE KONSERWATORSKIE KAMIENNYCH FIGUR GOTYCKICH
Wielkopolskie
24.04.2024, 11:00
Prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym Kościele
Zachodniopomorskie
26.04.2024, 12:00
Prace remontowo – konserwatorskie na zabytkowym murowanym kościele
Podkarpackie
19.04.2024, 09:00
Remont zabytkowej dzwonnicy
Podlaskie
20.04.2024, 00:59
Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytku kościoła parafialnego
Wielkopolskie
19.04.2024, 11:00
wykonanie przeglądów technicznych w budynkach mieszkalnych
Zachodniopomorskie
19.04.2024, 11:00
Zapytanie ofertowe - prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkowym kościele
Podkarpackie
15.04.2024, 09:00
Zapytanie ofertowe - prace konserwatorsko - renowacyjne przy ołtarzu
Podkarpackie
15.04.2024, 09:00
Prace remontowo - konserwatorskie przy dzwonnicy
Podkarpackie
15.04.2024, 10:00
WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH
Mazowieckie
15.04.2024, 15:00
REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA
Mazowieckie
18.04.2024, 16:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie
Mazowieckie
15.04.2024, 11:00
remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy
Mazowieckie
18.04.2024, 11:00
Kompleksowy remont zewnętrzny Domu Parafialnego
Małopolskie
16.04.2024, 11:00
Remont wnętrz zabytkowego kościoła
Dolnośląskie
17.04.2024, 11:00
Remont elewacji budynku
Dolnośląskie
15.04.2024, 11:00
Renowacja ołtarza w nawie głównej
Warmińsko-mazurskie
15.04.2024, 12:00
Ratunkowe prace konserwatorskie przy dolnej partii elewacji frontowej kościoła
Kujawsko-pomorskie
15.04.2024, 09:00
Konserwacja i restauracja nawy północnej kościoła
Lubuskie
15.04.2024, 16:00
Remont konserwatorski elewacji kościoła
Małopolskie
18.04.2024, 18:00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej plebanii
Małopolskie
15.04.2024, 10:00
Remont konserwatorski okien witrażowych
Opolskie
13.04.2024, 16:00
Remont kościoła parafialnego
Pomorskie
12.04.2024, 15:30
Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła
Dolnośląskie
15.04.2024, 12:00
Konserwacja ołtarza głównego
Opolskie
15.04.2024, 14:00
Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła
Opolskie
12.04.2024, 16:00
Remont dachu kościoła
Opolskie
12.04.2024, 16:00
Prace konserwatorsko budowlane związane z rewaloryzacją kościoła
Świętokrzyskie
12.04.2024, 16:00
Remont pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku
Dolnośląskie
12.04.2024, 14:00
Konserwacja estetyczna polichromii zabytkowego sufitu
Dolnośląskie
12.04.2024, 14:00
Remont pokrycia dachu iglic dwóch wież
Dolnośląskie
12.04.2024, 14:00
Remont pokrycia dachu głównego
Dolnośląskie
12.04.2024, 14:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej