Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

WYBRANE FILTRY:
Instalacje fotowoltaiczne, solarne x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Budowy Placu zabaw
Świętokrzyskie
30.05.2024, 10:00
Naprawa cokołu znajdującego się przy Fontannie
Kujawsko-pomorskie
07.06.2024, 13:30
Montaż poręczy przy stopniach prowadzących do wejścia głównego
Dolnośląskie
07.06.2024, 11:50
Remont (odświeżenie) wolnego lokalu
Dolnośląskie
07.06.2024, 11:50
Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
Lubelskie
24.06.2024, 10:00
Nadbudowa dachu dwuspadowego
Podkarpackie
31.05.2024, 23:59
Wymiana uszkodzonych zaworów termostatycznych i głowic
Opolskie
06.06.2024, 10:00
Zakup i montaż klimatyzatorów
Małopolskie
28.05.2024, 13:00
Remont pomieszczeń
Wielkopolskie
11.06.2024, 11:00
Budowa wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej
Wielkopolskie
29.05.2024, 12:00
Wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych
Warmińsko-mazurskie
29.05.2024, 11:00
Renowacja ołtarza głównego - Parafia Rzymskokatolicka
Wielkopolskie
27.06.2024, 10:00
Prace remontowo-budowlane przy zabytkowym kościele pw. Matki Bożej
Zachodniopomorskie
24.06.2024, 15:00
Zakup 15 sztuk koszy ulicznych
Zachodniopomorskie
29.05.2024, 09:00
Doposażenie boiska sportowego
Podkarpackie
28.05.2024, 09:00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Podkarpackie
29.05.2024, 12:00
Prace remontowo-konserwatorskie przy pokryciu dachu zabytkowej cerkwi
Podkarpackie
21.06.2024, 10:00
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH
Podkarpackie
04.06.2024, 10:00
Remont drogi Stece
Podkarpackie
03.06.2024, 09:00
montaż instalacji odgromowej na dachu segmentu D
Pomorskie
03.06.2024, 14:00
montaż 4 grup słupków parkingowych automatycznych
Pomorskie
29.05.2024, 12:00
Budowa oczyszczalni ścieków na działkach nr ew. 44/19, 44/10, 44/45
Warmińsko-mazurskie
04.06.2024, 14:00
Prace konserwatorskie przy kapliczce słupowej z Figurką Serca Jezusowego
Małopolskie
03.06.2024, 12:00
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych
Kujawsko-pomorskie
05.06.2024, 10:00
Termomodernizacja budynku
Lubelskie
31.05.2024, 12:00
Zakup huśtawki metalowej podwójnej
Lubelskie
28.05.2024, 12:00
Przebudowa budynku szkolnego
Lubelskie
27.05.2024, 09:00
Budowa przedszkola
Lubelskie
29.05.2024, 09:00
Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła Św. Jana Chrzciciela
Mazowieckie
13.06.2024, 16:00
Wykonanie remontu dachu na budynku OSP
Łódzkie
05.06.2024, 12:00
Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda
Świętokrzyskie
03.06.2024, 12:00
Remont drogi wewnętrznej
Świętokrzyskie
11.06.2024, 10:00
przeprowadzenie prac remontowych w dwóch pomieszczeniach biurowych
Kujawsko-pomorskie
29.05.2024, 10:00
Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania
Dolnośląskie
06.06.2024, 11:50
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Dolnośląskie
31.05.2024, 23:59
Dostawa i montaż wiaty przystankowej
Opolskie
29.05.2024, 09:00
Zabezpieczenie dachu na budynku
Opolskie
29.05.2024, 10:00
Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena
Mazowieckie
06.06.2024, 16:00
Dostawa i montaż garażu blaszanego
Pomorskie
03.06.2024, 10:00
Remont posadzki w budynku
Podlaskie
03.06.2024, 10:45
Konserwacja i usuwanie awarii instalacji elektrycznej
Mazowieckie
04.06.2024, 12:00
Remont zamknięć upustów dennych zbiornika
Mazowieckie
03.06.2024, 10:00
Zapytanie ofertowe na wymianę nawierzchni podłogi w holu i wiatrołapie
Podkarpackie
31.05.2024, 15:00
Budowa kanalizacji
Śląskie
29.05.2024, 23:59
Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji kierownika badań archeologicznych
Wielkopolskie
04.06.2024, 10:00
Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji koordynatora sprawującego nadzór nad prawidłową realizacją prac z zakresu zieleni
Wielkopolskie
03.06.2024, 12:00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Wielkopolskie
29.05.2024, 12:00
Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wentylacji pomieszczeń
Śląskie
28.05.2024, 09:00
Budowa oświetlenia ulicznego
Śląskie
10.06.2024, 10:00
Dostawa mieszanki granitowej 0-31,5
Wielkopolskie
29.05.2024, 10:00
Budowa sieci wodociągowej
Zachodniopomorskie
29.05.2024, 15:00
Wykonanie postumentu sękacza
Warmińsko-mazurskie
03.06.2024, 14:00
Zakup i dostawa fabrycznie nowych kompostowników
Małopolskie
29.05.2024, 23:59
Zakup i montaż wiaty przystankowej
Łódzkie
29.05.2024, 15:00
Modernizacja odcinka drogi
Świętokrzyskie
27.05.2024, 10:00
Modernizacja odcinka drogi gminnej
Świętokrzyskie
27.05.2024, 10:00
Remont schodów i chodnika przy świetlicy wiejskiej
Świętokrzyskie
28.05.2024, 09:00
Budowa oświetlenia ulicznego
Świętokrzyskie
27.05.2024, 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - budowa oświetlenia
Dolnośląskie
29.05.2024, 10:00
wykonywanie badań wody na pływalniach i basenie,
Kujawsko-pomorskie
28.05.2024, 12:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej
Lubelskie
05.06.2024, 10:00
Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na poprawie efektywności energetycznej
Lubelskie
27.05.2024, 12:00
Wykonanie odwodnienia pasa drogowego drogi
Mazowieckie
29.05.2024, 12:00
Przebudowa dróg gminnych
Mazowieckie
04.06.2024, 09:00
Wymiana złóż studni chłonnych
Mazowieckie
29.05.2024, 12:00
Przebudowa dróg gminnych
Mazowieckie
27.05.2024, 13:00
Remont szatni oraz łazienek
Łódzkie
29.05.2024, 12:00
Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
Świętokrzyskie
29.05.2024, 12:00
Remont sali w przedszkolu
Dolnośląskie
10.06.2024, 13:00
przebudowa wlz budynku
Dolnośląskie
11.06.2024, 09:00
przebudowa wlz budynku
Dolnośląskie
11.06.2024, 09:00
Dostawa gumowych mat przerostowych na plac zabaw
Dolnośląskie
29.05.2024, 23:59
Przebudowa drogi gminnej
Dolnośląskie
03.06.2024, 09:00
wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzenie nawierzchni poliuretanowej
Mazowieckie
28.05.2024, 23:59
Modernizacja przejść dla pieszych
Podkarpackie
07.06.2024, 09:00
Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej na działace o nr ewid. 623/10
Podkarpackie
31.05.2024, 10:00
Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym
Mazowieckie
28.05.2024, 12:00
Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym
Mazowieckie
28.05.2024, 12:00
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej
Mazowieckie
28.05.2024, 14:00
Remont boksów szatniowych
Podkarpackie
29.05.2024, 15:00
Remont ogrodzenia
Śląskie
29.05.2024, 11:00
Remont kuchni w Przedszkolu
Śląskie
29.05.2024, 11:00
Remont dachu na budynku OSP
Śląskie
04.06.2024, 15:30
Konserwacja bieżąca budowli hydrotechnicznych regulacyjnych
Mazowieckie
04.06.2024, 09:00
Roboty zabezpieczające w miejscu awarii skarpy rz.
Mazowieckie
29.05.2024, 10:00
Remont chodnika schodów
Małopolskie
27.05.2024, 11:00
BUDOWA POMNIKA POŚWIĘCONEGO OFIAROM ZBRODNI NIEMIEC HITLEROWSKICH
Świętokrzyskie
27.05.2024, 10:00
Prace restauratorskie i konserwatorskie drewnianego obiektu
Kujawsko-pomorskie
03.06.2024, 15:00
ekologiczne miejsce relaksu
Kujawsko-pomorskie
04.06.2024, 10:00
ekologiczne miejsce relaksu
Kujawsko-pomorskie
04.06.2024, 10:00
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.
Dolnośląskie
04.06.2024, 11:50
wymiana instalacji elektrycznej
Dolnośląskie
28.05.2024, 09:00
PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH
Lubuskie
04.06.2024, 14:00
Przeglądy techniczne obiektów kubaturowych oraz placów zabaw i siłowni zewnętrznych
Lubuskie
29.05.2024, 12:00
Rozbiórka obiektu budowlanego - budynku
Podlaskie
03.06.2024, 09:45
Modernizacja infrastruktury drogowej
Podkarpackie
29.05.2024, 12:00
Roboty remontowe na terenie Przedszkola
Śląskie
28.05.2024, 11:00
Budowa budynku gospodarczego
Śląskie
28.05.2024, 11:00
Wykonanie przeglądów serwisowych systemu ASTKZ Stopnia Wodnego
Mazowieckie
28.05.2024, 12:00
Renowacja ławek w wiatach przystankowych na terenie miasta
Wielkopolskie
06.06.2024, 10:30
Zakup urządzeń i zagospodarowanie terenu placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych
Wielkopolskie
27.05.2024, 12:00
Zabezpieczenie przeciwpożarowe i antywłamaniowe budynku kościoła
Mazowieckie
17.06.2024, 10:00
Zachowanie od degradacji technicznej zabytkowego kościoła św. Józefa
Podkarpackie
21.06.2024, 10:00
Likwidacja przełomów w nawierzchniach bitumicznych
Podkarpackie
27.05.2024, 10:00
Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
Podlaskie
27.05.2024, 11:00
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placów zabaw
Małopolskie
28.05.2024, 10:00
Prace budowlano-remontowe w świetlicy
Małopolskie
28.05.2024, 10:00
Wykonanie altany na dz. nr 956/2
Małopolskie
27.05.2024, 10:00
Zakup urządzeń na plac zabaw
Lubelskie
27.05.2024, 12:00
Zakup kruszywa drogowego
Lubelskie
27.05.2024, 12:00
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ
Łódzkie
29.05.2024, 10:00
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
03.06.2024, 11:50
Rozbiórka muru wokół parkingu
Dolnośląskie
03.06.2024, 11:50
Wykonanie ogrzewania gazowego grzejnikami typu MORA
Dolnośląskie
03.06.2024, 11:50
Budowa placu zabaw
Dolnośląskie
27.05.2024, 12:00
Modernizacja dachu na budynku
Opolskie
29.05.2024, 10:00
Budowa placu zabaw
Podlaskie
28.05.2024, 09:45
Kontrola i ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
Mazowieckie
27.05.2024, 10:00
Przebudowa ogrodzenia
Mazowieckie
27.05.2024, 10:00
Cyklinowanie i lakierowanie podłóg parkietowych w salach Przedszkola
Zachodniopomorskie
03.06.2024, 10:00
Dostawa i montaż 4 nowych wiat przystankowych i 5 nowych ławek
Wielkopolskie
03.06.2024, 10:00
Wykonanie renowacji dzwonnicy kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kujawsko-pomorskie
14.06.2024, 09:00
Remont wolnych lokali mieszkalnych
Dolnośląskie
31.05.2024, 11:50
Wykonanie corocznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw
Opolskie
29.05.2024, 12:00
Konserwacja rowów melioracyjnych
Warmińsko-mazurskie
27.05.2024, 12:00
Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wielkopolskie
27.05.2024, 23:59
Odrestaurowanie wnętrza drewnianego młyna
Śląskie
17.06.2024, 12:00
Wykonanie prac konserwatorskich murowanej kapliczki w miejscowości Majdan
Podkarpackie
27.05.2024, 11:00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podkarpackie
31.05.2024, 09:00
Konserwacja i restauracja polichromii w zabytkowej cerkwi
Podkarpackie
14.06.2024, 11:00
Remont zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP
Podkarpackie
11.06.2024, 10:00
wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny
Łódzkie
14.06.2024, 15:00
wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji ogrodzenia murowanego kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa
Łódzkie
14.06.2024, 15:00
Remont plebanii
Kujawsko-pomorskie
14.06.2024, 09:00
Prace kon­ser­wa­torskie w Koś­ciele pw. Wniebowz­ię­cia NMP
Lubelskie
17.06.2024, 15:00
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej
Lubelskie
31.05.2024, 14:00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na terenie kościoła parafii Św. Wita
Mazowieckie
17.06.2024, 09:00
Dostawa i montaż standardowej platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych
Lubuskie
29.05.2024, 15:00
Montaż klimatyzacji
Mazowieckie
28.05.2024, 15:00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Mazowieckie
29.05.2024, 10:00
Rozbiórka dwóch basenów
Opolskie
27.05.2024, 09:00
Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przykościelnym
Podkarpackie
18.06.2024, 10:00
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku nieruchomym cerkwi
Podkarpackie
14.06.2024, 23:59
Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Jana Nepomucena
Lubelskie
17.06.2024, 10:00
Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV
Dolnośląskie
31.05.2024, 11:50
Przebudowa kompleksu boisk
Dolnośląskie
04.06.2024, 23:59
Renowacja budynku Szkoły Ludowej
Podkarpackie
27.05.2024, 10:00
Dostawa i montaż wąskiej wiaty śmietnikowej
Pomorskie
27.05.2024, 11:00
Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej
Pomorskie
27.05.2024, 10:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła św. Marcina
Łódzkie
27.05.2024, 14:00
Konserwacja i restauracja ołtarzy
Mazowieckie
18.06.2024, 10:00
Remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku OSP
Mazowieckie
29.05.2024, 10:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Bolesnej
Pomorskie
17.06.2024, 10:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pomorskie
17.06.2024, 10:00
RENOWACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. SZCZEPANA
Warmińsko-mazurskie
14.06.2024, 15:00
Wykonanie konserwacji ołtarza bocznego z obrazami
Małopolskie
17.06.2024, 10:00
Sprostowanie - Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dzwonnicy wolnostojącej oraz kamiennego portalu
Świętokrzyskie
11.06.2024, 11:00
Zabudowa tarasu świetlicy wiejskiej
Łódzkie
29.05.2024, 15:30
ROBOTY BUDOWLANE – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
Dolnośląskie
02.06.2024, 15:00
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na budowie zadaszonej altany
Śląskie
31.05.2024, 23:59
Remont dwóch tarasów i schodów ewakuacyjnych wraz z izolacją fundamentów
Podkarpackie
27.05.2024, 15:00
Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych
Podkarpackie
28.05.2024, 15:00
Renowacja parkietów
Podkarpackie
29.05.2024, 13:00
Remont łazienki w lokalu mieszkalnym
Zachodniopomorskie
29.05.2024, 15:00
Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania i zarządzania istniejącym oświetleniem
Kujawsko-pomorskie
03.06.2024, 10:00
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
28.05.2024, 11:50
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.
Dolnośląskie
28.05.2024, 11:50
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.
Dolnośląskie
28.05.2024, 11:50
wykonania remontu części budynku gospodarczego
Zachodniopomorskie
27.05.2024, 15:00
wydzielenie i remont łazienek w obrębie lokali mieszkalnych
Zachodniopomorskie
28.05.2024, 15:00
Konserwacja techniczno-estetyczna fragmentu ikonostasu
Podkarpackie
10.06.2024, 09:00
Renowacji wnętrza kościoła pw. Św. Michała
Śląskie
07.06.2024, 12:00
Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dzwonnicy wolnostojącej oraz kamiennego portalu
Świętokrzyskie
11.06.2024, 11:00
Dobudowa oświetlenia ulicznego
Małopolskie
28.05.2024, 09:00
KONSERWACJA I RESTAURACJA DWÓCH BOCZNYCH OŁTARZY BAROKOWYCH
Kujawsko-pomorskie
04.06.2024, 12:00
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORGANISTÓWKI NA ŚWIETLICĘ
Kujawsko-pomorskie
03.06.2024, 23:59
Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego
Lubelskie
10.06.2024, 10:00
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków
Łódzkie
31.05.2024, 13:00
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
27.05.2024, 11:40
Wykonanie ogrzewania gazowego grzejnikami typu MORA
Dolnośląskie
27.05.2024, 11:50
wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
04.06.2024, 09:00
Remont elewacji szaletu
Śląskie
03.06.2024, 10:00
wykonanie prac konserwatorskich - zabezpieczenia trwałej ruiny klasztoru augustianów
Zachodniopomorskie
10.06.2024, 12:00
Prace konserwatorskie dotyczące ołtarza bocznego
Małopolskie
10.06.2024, 10:00
Wykonanie kontroli okresowej (rocznej) średniowiecznego zespołu murów
Opolskie
27.05.2024, 15:00
Wykonanie rocznej okresowej kontroli budowlanej placów zabaw
Zachodniopomorskie
26.05.2024, 12:00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania garażu
Wielkopolskie
27.05.2024, 11:00
Restauracja i konserwacja kapliczki przydrożnej
Zachodniopomorskie
06.06.2024, 23:59
Remont elewacji frontowej i północnej
Mazowieckie
10.06.2024, 08:00
ZABEZPIECZENIE KAPLICY GROBOWEJ
Dolnośląskie
10.06.2024, 10:00
Prace konsewatorskie przy ołtarzach bocznych
Kujawsko-pomorskie
03.06.2024, 10:00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele
Lubuskie
10.06.2024, 10:00
Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego
Warmińsko-mazurskie
11.06.2024, 10:00
Remont dachu wraz z wymianą pokrycia transeptu barokowego kościoł
Śląskie
10.06.2024, 09:00
Wykonanie usługi fumigacji kościoła
Pomorskie
07.06.2024, 15:00
Remont zakrystii Kościoła
Śląskie
10.06.2024, 14:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym
Mazowieckie
10.06.2024, 10:00
Renowacja kościoła
Mazowieckie
10.06.2024, 12:00
Renowacja konserwatorska zabytkowego ogrodzenia cmentarza
Małopolskie
28.05.2024, 09:00
Prace konserwatorskie w kościele parafialnym
Lubelskie
10.06.2024, 15:30
Odtworzenie wieży w budynku kościoła
Lubuskie
10.06.2024, 15:00
Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. Wniebowzięcia NMP
Lubuskie
10.06.2024, 12:00
Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła
Lubuskie
10.06.2024, 12:00
Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Lubuskie
10.06.2024, 12:00
Prace remontowo-konserwatorskie "Grób Pana Jezusa”
Podkarpackie
07.06.2024, 11:00
Renowacja zabytkowej kapliczki - dzwonnicy
Opolskie
06.06.2024, 15:30
Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym Domu Parafialnym
Łódzkie
27.05.2024, 12:00
Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji instalacji elektrycznej
Wielkopolskie
06.06.2024, 23:59
Konserwacja elewacji wieży kościoła
Małopolskie
03.06.2024, 10:00
Prace konserwatorskie polichromii ścian w nawie głównej
Świętokrzyskie
31.05.2024, 09:00
Remont chóru i sufitu nad chórem w zabytkowym kościele
Lubelskie
03.06.2024, 11:00
Konserwacja murów wieży
Warmińsko-mazurskie
31.05.2024, 10:00
Remont instalacji elektrycznej Kościoła
Mazowieckie
03.06.2024, 10:00
Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele
Podkarpackie
27.05.2024, 12:00
Konserwacja zabytkowych witraży
Pomorskie
31.05.2024, 12:00
Wymiana stolarki okiennej w Kościele Podwyższenia Krzyża
Dolnośląskie
31.05.2024, 23:59
Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji drewnianej elewacji obiektu
Wielkopolskie
03.06.2024, 23:59
Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji elewacji zewnętrznej obiektu
Wielkopolskie
31.05.2024, 23:59
Roboty budowlane przy zabytku polegające na modernizacji podłogi oraz stolarki zewnętrznej
Wielkopolskie
31.05.2024, 23:59
przeprowadzenie prac renowacyjnych przy witrażach w kościele parafialnym pw.Trójcy Świętej
Śląskie
31.05.2024, 14:00
Remont kaplic cmentarnych
Śląskie
27.05.2024, 14:00
Modernizacja obiektu i jego elementów, wraz z programem prac remontowo – konserwatorskimi
Wielkopolskie
27.05.2024, 10:00
REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFII ŚW. MIKOŁAJA
Mazowieckie
28.05.2024, 15:00
Prace remontowo - konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego
Mazowieckie
31.05.2024, 10:00
Remont zabytkowych schodów terenowych
Małopolskie
27.05.2024, 10:00
Remont elewacji Kościoła NMP
Kujawsko-pomorskie
28.05.2024, 23:59
Remont Cerkwi
Dolnośląskie
31.05.2024, 13:00
Konserwacja techniczna i estetyczna nawarstwień malarskich w prezbiterium kościoła pw. św. Apostołów
Małopolskie
28.05.2024, 09:00
Remont elewacji budynku przy pl. Niepodległości 7 w Mieroszowie
Dolnośląskie
28.05.2024, 10:00
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich tabernakulum
Lubelskie
29.05.2024, 12:00
Dostawa i montaż ślusarki okiennej oraz renowacja zabytkowych witraży w kościele
Podkarpackie
28.05.2024, 11:00
Roboty budowlano-konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła
Śląskie
28.05.2024, 11:00
Roboty budowlano-konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła
Śląskie
28.05.2024, 11:00
przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów
Pomorskie
27.05.2024, 12:00
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowanie elewacji oraz dzwonnicy Kościół
Podkarpackie
31.05.2024, 10:00
Renowacja zabytkowego kompleksu kościelnego p.w. Św. Mikołaja
Lubelskie
25.05.2024, 12:00
Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. Imienia NMP
Małopolskie
31.05.2024, 17:00
wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
28.05.2024, 09:00
Prace konserwatorsko - restauratorskie przy emporze muzycznej
Lubuskie
27.05.2024, 09:00
PRACE KONSERWATORSKIE KAMIENNYCH FIGUR GOTYCKICH
Wielkopolskie
28.05.2024, 10:00
odnowienia elewacji zabytkowego budynku plebanii
Łódzkie
28.05.2024, 12:00
Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego
Małopolskie
29.05.2024, 12:00
Modernizacja chodników na cmentarzu
Łódzkie
28.05.2024, 14:00
Konserwacja techniczna i estetyczna prospektu organowego i chóru muzycznego
Małopolskie
28.05.2024, 09:00
wymiana instalacji elektrycznej
Dolnośląskie
28.05.2024, 09:00
Pełna konserwacja chrzcielnicy drewnianej
Śląskie
27.05.2024, 10:00
Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia
Małopolskie
28.05.2024, 15:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej