Zlecenia na usługi komunalne

Odkryj najlepsze zlecenia od gmin! Tylko u nas znajdziesz aktualne zapytania ofertowe z bezpośrednim linkiem do zamawiającego. Nasz moduł dedykowany jest firmom świadczącym usługi dla gmin, takie jak pielęgnacja zieleni, sprzątanie powierzchni otwartych i zamkniętych oraz utrzymanie dróg latem i zimą. Wykorzystaj szansę i zdobądź nowe kontrakty dzięki naszym precyzyjnym informacjom!

WYBRANE FILTRY:
Prace porządkowe x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Wywóz odpadów komunalnych pochodzących z budynków administracyjnych Urzędu Miasta Tarnowa
Małopolskie
06.12.2023, 10:00
Uprzątnięcie z nieczystości wraz z wywiezieniem ich do miejsca unieszkodliwienia
Dolnośląskie
30.11.2023, 11:00
Uprzątnięcie z nieczystości wraz z wywiezieniem ich do miejsca unieszkodliwienia
Dolnośląskie
30.11.2023, 11:00
Uprzątnięcie z nieczystości wraz z wywiezieniem ich do miejsca unieszkodliwienia
Dolnośląskie
30.11.2023, 11:00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2024
Mazowieckie
05.12.2023, 15:00
Przewóz skazanych do i z Urzędu Gminy w Jaśliskach
Podkarpackie
11.12.2023, 12:00
Zaproszenie do składania ofert na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych
Śląskie
05.12.2023, 23:59
Zimowe utrzymanie dróg
Pomorskie
08.12.2023, 13:30
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
Śląskie
05.12.2023, 09:00
Dostawa gazu płynnego propan
Łódzkie
06.12.2023, 10:00
Świadczenie usługi zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt dzikich, łownych i wolno żyjących
Kujawsko-pomorskie
01.12.2023, 23:59
Świadczenie usług z zakresu zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt l
Kujawsko-pomorskie
01.12.2023, 23:59
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
Śląskie
01.12.2023, 09:00
Wykonywanie usługi w zakresie sprzątania, utrzymania porządku i czystości
Warmińsko-mazurskie
08.12.2023, 10:00
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki 120l z tworzywa sztucznego oraz odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego
Pomorskie
30.11.2023, 09:00
Wynajem kontenera, odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów
Łódzkie
29.11.2023, 23:59
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości
Małopolskie
05.12.2023, 10:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków
Świętokrzyskie
05.12.2023, 11:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Świętokrzyskie
01.12.2023, 10:30
USUNIĘCIE OBUMARŁYCH DRZEW
Dolnośląskie
30.11.2023, 23:59
Dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (typu E)
Kujawsko-pomorskie
04.12.2023, 14:00
USŁUGA ODBIORU I TRANSPORTU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Dolnośląskie
11.12.2023, 12:00
PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Dolnośląskie
04.12.2023, 23:59
Wywóz nieczystości ciekłych
Lubelskie
05.12.2023, 10:00
Zakup drzew – celem wykonania nasadzeń
Lubelskie
29.11.2023, 12:00
Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych
Lubuskie
01.12.2023, 23:59
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do samochodu służbowego
Małopolskie
08.12.2023, 15:00
Dostawa progów zwalniających i znaków drogowych wraz z ich montażem
Lubuskie
05.12.2023, 11:00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Podlaskie
29.11.2023, 12:00
Dostawa oraz posadzenie drzewka Bożonarodzeniowego na rynku
Wielkopolskie
30.11.2023, 10:00
Przewozy
Kujawsko-pomorskie
04.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe nr 2 - Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych
Mazowieckie
30.11.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe nr 2 - Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg
Mazowieckie
01.12.2023, 10:00
Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia ofert na zbieranie padłych i zabitych zwierząt
Podkarpackie
01.12.2023, 12:00
ZAKUP I DOSTAWA PODNOŚNIKA SAMOJEZDNEGO KOSZOWEGO
Podkarpackie
04.12.2023, 12:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na odbiór segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych
Podkarpackie
01.12.2023, 12:00
Dostawa opału – ekogroszku w ilości 26 ton
Podlaskie
05.12.2023, 11:00
Dostawa węgla kamiennego (kostka) w ilości 25 ton
Podlaskie
05.12.2023, 10:00
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka
Łódzkie
01.12.2023, 10:00
Usunięcie/wycinka drzew - samowyręb, sprzedaż drewna na pniu
Mazowieckie
30.11.2023, 23:55
Usuwanie odpadów zwierzęcych
Mazowieckie
01.12.2023, 09:00
Dostawa 300 szt. świerków o wysokości minimum 100 cm
Mazowieckie
30.11.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na dostawę pojemników oraz worków na odpady
Zachodniopomorskie
01.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dożywiania dzieci,
Wielkopolskie
30.11.2023, 10:00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Podkarpackie
30.11.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe na zakup roślin i ziemi ogrodowej
Łódzkie
15.12.2023, 14:00
Przygotowanie i dostawa posiłków na potrzeby Jadłodajni prowadzonej
Kujawsko-pomorskie
01.12.2023, 14:30
Usługa sprzątająca budynku
Kujawsko-pomorskie
29.11.2023, 14:30
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Kujawsko-pomorskie
30.11.2023, 12:00
Usuwanie śliskości na drogach
Mazowieckie
04.12.2023, 10:00
Odśnieżanie dróg gminnych (zapytanie II)
Mazowieckie
01.12.2023, 10:00
PRZETARG OFERTOWY NA WYWÓZ ODPADÓW
Mazowieckie
04.12.2023, 10:00
Dzierżawa pojemników oraz wywóz odpadów
Świętokrzyskie
30.11.2023, 10:00
dostarczenie poczęstunku na spotkanie świąteczne dla 150 osób
Kujawsko-pomorskie
04.12.2023, 12:00
zagospodarowanie zużytych baterii
Podkarpackie
29.11.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe - Deratyzacja, dezynsekcja dezynfekcja - ZUK Ostrów
Podkarpackie
29.11.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe - Deratyzacja, dezynsekcja dezynfekcja - GZUK sp. z o.o
Podkarpackie
29.11.2023, 23:59
Usługa ręcznego sortowania odpadów na linii
Podkarpackie
30.11.2023, 10:00
Dostarczenie mieszanki piasku z solą 5%
Podkarpackie
29.11.2023, 23:59
Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi
Łódzkie
30.11.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na organizację konferencji
Zachodniopomorskie
29.11.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Lubelskie
04.12.2023, 10:00
Odśnieżanie ulic i dróg gminnych
Lubelskie
29.11.2023, 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zachodniopomorskie
04.12.2023, 09:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE DRÓG GMINNYCH
Mazowieckie
08.12.2023, 12:00
usuwanie śliskości pośniegowej i gołoledzi
Pomorskie
01.12.2023, 10:00
odśnieżanie dróg gminnych
Pomorskie
01.12.2023, 10:00
odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Mniszków na rok 2024
Łódzkie
30.11.2023, 12:00
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
Łódzkie
29.11.2023, 10:00
Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy
Świętokrzyskie
12.12.2023, 11:00
Utrzymanie porządku i czystości przejścia podziemnego
Podkarpackie
01.12.2023, 10:00
Usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta
Opolskie
30.11.2023, 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT
Śląskie
15.12.2023, 12:00
Dostawa pelletu
Łódzkie
30.11.2023, 10:00
dowóz posiłków do szkół
Świętokrzyskie
05.12.2023, 10:00
Usuwanie i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew
Kujawsko-pomorskie
30.11.2023, 23:59
Wykonanie usługi transportowej tj. przewóz dzieci w roku 2024
Podkarpackie
30.11.2023, 12:00
Przewóz osób niepełnosprawnych w roku 2024
Podkarpackie
29.11.2023, 12:00
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych
Podkarpackie
30.11.2023, 10:00
Usługa ważenia pojazdów odbierających odpady komunalne
Podlaskie
30.11.2023, 10:00
Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95)
Mazowieckie
28.11.2023, 23:59
Sukcesywny zakup paliw płynnych oraz akcesoriów samochodowych
Świętokrzyskie
30.11.2023, 10:00
Usługa transportu osób niepełnosprawnych
Lubelskie
01.12.2023, 10:00
Sprzedaż paliw płynnych
Śląskie
30.11.2023, 23:59
Zamówienie na Dostawa paliwa w 2024 roku do samochodów służbowych
Zachodniopomorskie
01.12.2023, 13:00
Przygotowanie oraz dostawa posiłków
Lubelskie
30.11.2023, 10:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy
Lubelskie
30.11.2023, 12:00
Zastępcze wykonanie usunięcia odpadów
Kujawsko-pomorskie
30.11.2023, 10:00
Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Podlaskie
08.12.2023, 10:00
Dostawa drzew oraz ich wysadzenie
Małopolskie
30.11.2023, 10:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej