Zlecenia na usługi komunalne

Odkryj najlepsze zlecenia od gmin! Tylko u nas znajdziesz aktualne zapytania ofertowe z bezpośrednim linkiem do zamawiającego. Nasz moduł dedykowany jest firmom świadczącym usługi dla gmin, takie jak pielęgnacja zieleni, sprzątanie powierzchni otwartych i zamkniętych oraz utrzymanie dróg latem i zimą. Wykorzystaj szansę i zdobądź nowe kontrakty dzięki naszym precyzyjnym informacjom!

WYBRANE FILTRY:
Odpady x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Zapytanie ofertowe - uzupełnienie kruszywem ubytków w drogach ulice Marcinkowo, Taszarowo, Cicha
Wielkopolskie
04.10.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe - uzupełnienie kruszywem ubytków w drogach ulice Siostry Joanny, Nawrowskiego, Kuźmy
Wielkopolskie
04.10.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe - utwardzenie kruszywem drogi gminnej ulica Wegnera
Wielkopolskie
04.10.2023, 14:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH DRZEW (USUNIĘCIE ODROSTÓW
Wielkopolskie
09.10.2023, 10:00
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ROKU 2024
Wielkopolskie
12.10.2023, 23:59
Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Warmińsko-mazurskie
05.10.2023, 10:30
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2023 -2024 r. na terenie Gminy Ryn''
Warmińsko-mazurskie
09.10.2023, 14:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu nawierzchni
Podlaskie
03.10.2023, 14:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie odwodnienia wraz z remontem drogi gminnej
Podlaskie
03.10.2023, 14:00
Odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie śliskości drogowej
Pomorskie
09.10.2023, 10:00
Dostawa gazu płynnego
Łódzkie
05.10.2023, 23:59
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 156 i 300 w miejscowości Sułkowice
Świętokrzyskie
03.10.2023, 10:00
Wykonanie cięć porządkowych i odsłaniających skrajnię jezdni
Dolnośląskie
03.10.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert dotyczącego zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
Dolnośląskie
02.10.2023, 10:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie gminy Hrubieszów.
Lubelskie
02.10.2023, 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2023/2024
Lubelskie
10.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe: "Wykonanie systemu automatycznego nawadniania płyty boiska
Lubuskie
30.09.2023, 23:59
Przebudowa drogi w miejscowości Zacisze – etap I
Lubuskie
12.10.2023, 14:00
Przebudowa drogi powiatowej
Lubuskie
05.10.2023, 23:59
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg
Mazowieckie
04.10.2023, 11:00
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Mazowieckie
04.10.2023, 10:00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obryte w 2023 r – Etap I i Etap II
Mazowieckie
04.10.2023, 12:45
Zapytanie ofertowe na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych"
Podkarpackie
13.10.2023, 10:00
usuwanie wyrobów zawierajacych azbest
Łódzkie
09.10.2023, 10:00
Uprzątnięcie z nieczystości
Dolnośląskie
02.10.2023, 11:00
Uprzątnięcie z nieczystości
Dolnośląskie
02.10.2023, 11:00
Wbudowanie kory drogowej (destruktu asfaltowego)
Mazowieckie
04.10.2023, 15:00
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym (Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nurzec-Stacja)
Podlaskie
06.10.2023, 23:59
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Warmińsko-mazurskie
06.10.2023, 10:00
Odbrukowanie powierzchni nieprzepuszczalnych
Śląskie
05.10.2023, 11:30
Zamówienie na Wykonanie zabezpieczenia dla 1 szt. drzewa
Zachodniopomorskie
09.10.2023, 12:00
Budowa nawierzchni chodnika
Podlaskie
09.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe - prowadzenie „Akcji zimowej 2023/24”
Wielkopolskie
11.10.2023, 12:00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czastary w 2023 r.
Łódzkie
06.10.2023, 10:00
Usunięcie wad powstałych przy budowie drogi gruntowej w rejonie ul. Mątewskiej w Inowrocławiu - I etap
Kujawsko-pomorskie
05.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Utwardzenie drogi
Lubelskie
04.10.2023, 12:00
Budowa chodnika z kostki brukowej w Witowicach z podziałem zadania na dwie części
Lubelskie
04.10.2023, 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odbiór i utylizację azbestu
Lubelskie
05.10.2023, 09:00
Wykonanie progów spowalniających na terenie gminy Tarczyn
Mazowieckie
02.10.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE "USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU
Mazowieckie
05.10.2023, 09:00
Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowala” ”- postępowanie w dwóch częściach
Mazowieckie
04.10.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie miasta Łańcuta do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
Podkarpackie
03.10.2023, 15:00
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w 2023 r.
Mazowieckie
04.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie przewozu osób do lokali wyborczych
Warmińsko-mazurskie
02.10.2023, 10:00
Zamówienie na kompleksową obsługę techniczną seminarium online dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Zachodniopomorskie
06.10.2023, 23:59
Zamówienie na wykonanie w dniu 23 października 2023 roku usługi przewozu osób
Zachodniopomorskie
06.10.2023, 23:59
Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy
Wielkopolskie
04.10.2023, 09:00
Zapytanie ofertowe na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy w sezonie zimowym 2023/2024."
Wielkopolskie
06.10.2023, 10:00
Wywóz nieczystości stałych,
Mazowieckie
05.10.2023, 12:00
Rozeznanie rynku na dostawę materiału opałowego- pellet na sezon grzewczy 2023/2024.
Kujawsko-pomorskie
02.10.2023, 16:30
Zapytanie ofertowe pt. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
Kujawsko-pomorskie
03.10.2023, 12:00
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność Gminy
Dolnośląskie
02.10.2023, 12:00
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zadanie PIĘKNO JEST W TOBIE realizowane w Klubie Seniora Senior + w Konarach w ramach projektu SENIOR+”.
Dolnośląskie
06.10.2023, 14:00
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zadanie MAM TALENT realizowane w Klubie Seniora Senior+ w Konarach w ramach projektu SENIOR+”
Dolnośląskie
06.10.2023, 14:00
REMONT DROGI GMINNEJ
Mazowieckie
02.10.2023, 15:00
Zagospodarowanie terenu
Warmińsko-mazurskie
03.10.2023, 10:00
Budowa słupków blokujących wjazd
Zachodniopomorskie
10.10.2023, 15:00
Zaproszenie do składania ofert na dostawy oleju napędowego
Zachodniopomorskie
04.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie Utwardzenia drogi gminnej
Lubelskie
02.10.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie Utwardzenia drogi gminnej
Lubelskie
02.10.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na "Dostawę opału drzewnego - pelletu
Lubelskie
04.10.2023, 14:00
Modernizacja parkingu
Mazowieckie
04.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe "Zimowe utrzymanie dróg
Podkarpackie
05.10.2023, 09:00
Remont drogi powiatowej
Podkarpackie
02.10.2023, 10:00
Utworzenie trzech Punktów Elektroodpadów
Świętokrzyskie
02.10.2023, 23:59
Dostawa nowego wozu asenizacyjnego
Podlaskie
03.10.2023, 12:00
Spotkanie integracyjne pracowników, emerytów, rencistów
Podkarpackie
02.10.2023, 14:00
Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych
Warmińsko-mazurskie
03.10.2023, 10:00
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW
Śląskie
11.10.2023, 23:59
Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest
Małopolskie
02.10.2023, 17:00
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY "USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG
Śląskie
02.10.2023, 23:59
Zagospodarowaniem terenu zieleni wokół zbiorników wodnych
Łódzkie
02.10.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe w sprawie wywozu azbestu, obejmujące odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów.
Małopolskie
16.10.2023, 14:00
IV Zaproszenie do składania ofert na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych
Wielkopolskie
30.09.2023, 23:59
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów
Dolnośląskie
02.10.2023, 15:00
Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usługi usunięcia odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych
Lubelskie
02.10.2023, 23:59
Zimowe utrzymanie dróg gminnych,
Śląskie
09.10.2023, 12:00
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty: wykonanie usługi polegającej na wykonaniu prac sanitarnych zadrzewienia
Pomorskie
30.09.2023, 23:59

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej