Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

WYBRANE FILTRY:
Us��ugi IT x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Renowacja organów stanowiących wyposażenie kościoła
Zachodniopomorskie
23.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe - uzupełnienie kruszywem ubytków w drogach ulice Marcinkowo, Taszarowo, Cicha
Wielkopolskie
04.10.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe - uzupełnienie kruszywem ubytków w drogach ulice Siostry Joanny, Nawrowskiego, Kuźmy
Wielkopolskie
04.10.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe - utwardzenie kruszywem drogi gminnej ulica Wegnera
Wielkopolskie
04.10.2023, 14:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu nawierzchni
Podlaskie
03.10.2023, 14:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie odwodnienia wraz z remontem drogi gminnej
Podlaskie
03.10.2023, 14:00
Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym
Podlaskie
28.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe: Zakup grilla dla Sołectwa Przybyłów
Łódzkie
05.10.2023, 11:00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 156 i 300 w miejscowości Sułkowice
Świętokrzyskie
03.10.2023, 10:00
Dostawa elementów małej architektury
Dolnośląskie
05.10.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - "Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej w Moroczynie"
Lubelskie
06.10.2023, 14:00
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej - Urząd Gminy.
Lubelskie
04.10.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe: "Budowy studni głębinowej o głębokości do 40 metrów"
Lubuskie
30.09.2023, 14:00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa w Nowym Miasteczku
Lubuskie
06.10.2023, 10:00
Przebudowa drogi w miejscowości Zacisze – etap I
Lubuskie
12.10.2023, 14:00
Modernizacja remizy OSP w Zielomyślu
Lubuskie
09.10.2023, 15:00
Przebudowa drogi powiatowej
Lubuskie
05.10.2023, 23:59
Budowa placu zabaw w miejscowości Barchaczów
Lubelskie
12.10.2023, 10:00
Renowacja zabytkowego budynku
Mazowieckie
04.10.2023, 10:00
Zakup i dostawa 2szt mobilnych miasteczek rowerowych ruchu drogowego
Mazowieckie
02.10.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych"
Podkarpackie
13.10.2023, 10:00
Budowa boiska w Tajęcinie
Podkarpackie
06.10.2023, 11:00
Budowa altany wiejskiej - drewnianej
Łódzkie
05.10.2023, 12:00
Rozeznanie rynku na zadanie „Bieżące Utrzymanie I Remonty Oświetlenia Ulicznego Na Terenie Miasta i Gminy Daleszyce”
Świętokrzyskie
06.10.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na: Budowę wewnętrznej instalacji gazowej
Lubelskie
06.10.2023, 09:00
Remont mieszkania- malowanie
Dolnośląskie
06.10.2023, 11:50
Zapytanie ofertowe pn.: Modernizacja budynku wielorodzinnego polegająca na utwardzeniu placu wraz z montażem wiaty śmietnikowej
Dolnośląskie
06.10.2023, 09:00
Wbudowanie kory drogowej (destruktu asfaltowego)
Mazowieckie
04.10.2023, 15:00
Montaż elementów małej architektury w ramach zadania pn. budowa placu.
Podkarpackie
04.10.2023, 09:00
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw, nasadzenia ziel
Podkarpackie
13.10.2023, 12:00
Budowa oświetlenia drogowego
Podkarpackie
06.10.2023, 12:00
Dostawa i montaż piłkochwytów
Śląskie
06.10.2023, 10:00
Odbrukowanie powierzchni nieprzepuszczalnych
Śląskie
05.10.2023, 11:30
Remont budowli piętrzących
Mazowieckie
06.10.2023, 10:00
Wykonanie przeglądów serwisowych
Mazowieckie
05.10.2023, 12:00
Modernizacja pomieszczenia zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku
Zachodniopomorskie
10.10.2023, 10:00
Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych
Podlaskie
09.10.2023, 10:00
Budowa nawierzchni chodnika
Podlaskie
09.10.2023, 10:00
Remont elewacji budynku
Śląskie
02.10.2023, 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE: ,,Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo budowlane”
Warmińsko-mazurskie
02.10.2023, 11:00
Wymiana kotła w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
Śląskie
04.10.2023, 14:00
Wykonanie hydroizolacji dachu
Śląskie
04.10.2023, 14:00
Budowa oświetlenia drogowego
Wielkopolskie
03.10.2023, 13:00
Zamówienie na Zakup urządzeń do utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych
Łódzkie
03.10.2023, 10:00
ZAKUP I MONTAŻ ALTANY PARKOWEJ W RAMACH DOPOSAŻANIA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO PRZY OSP W ZARZĘCINIE”.
Łódzkie
04.10.2023, 12:00
Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej - Klatka
Łódzkie
11.10.2023, 15:30
Zaproszenie do składania ofert Oczyszczenie i impregnacja drewna elementów zadaszenia oraz małej architektury
Małopolskie
09.10.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie
Małopolskie
06.10.2023, 10:00
Oświetlenie solarne do altanki
Świętokrzyskie
03.10.2023, 12:30
Ogrodzenie figurki
Świętokrzyskie
02.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów dla wykonania zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Targoszyn dz. nr 348"
Dolnośląskie
06.10.2023, 12:00
Usunięcie wad powstałych przy budowie drogi gruntowej w rejonie ul. Mątewskiej w Inowrocławiu - I etap
Kujawsko-pomorskie
05.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Utwardzenie drogi
Lubelskie
04.10.2023, 12:00
Budowa chodnika z kostki brukowej w Witowicach z podziałem zadania na dwie części
Lubelskie
04.10.2023, 12:00
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zwierzyn w systemie zaprojektuj i wybuduj
Lubuskie
12.10.2023, 10:00
Wykonanie progów spowalniających na terenie gminy Tarczyn
Mazowieckie
02.10.2023, 10:00
Zapytanie cenowe pn.: "Wzmocnienie konstrukcji dachu garażu blaszanego
Mazowieckie
04.10.2023, 10:00
Zapytanie cenowe pn.: "Zagospodarowania terenu przy budynku gminnym na działce nr 606
Mazowieckie
03.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Mazowieckie
02.10.2023, 14:00
Zabudowa tarasu świetlicy wiejskiej
Mazowieckie
04.10.2023, 14:00
Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego
Podkarpackie
02.10.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. ,,Konserwacja kapliczki
Małopolskie
02.10.2023, 15:00
Wykonanie podstawowych przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych
Świętokrzyskie
03.10.2023, 08:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody
Dolnośląskie
06.10.2023, 09:00
Zapytanie cenowe na zadanie p.n.: "Modernizacja kotłowni gazowej
Podkarpackie
12.10.2023, 11:00
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w 2023 r.
Mazowieckie
04.10.2023, 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Mazowieckie
02.10.2023, 23:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad drogowymi
Mazowieckie
02.10.2023, 23:59
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym (Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych
Podlaskie
09.10.2023, 12:00
Dostawa i montaż lamp solarnych
Łódzkie
05.10.2023, 08:00
Przegląd i konserwacja pieca gazowego wraz z modernizacją komina gazowego
Mazowieckie
04.10.2023, 07:00
Zapytanie ofertowe na Przebudowe pomieszczeń budynku świetlicy
Zachodniopomorskie
06.10.2023, 12:00
Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie, gmina Gryfino
Zachodniopomorskie
06.10.2023, 09:00
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w miejscowości Wierzbięcin
Zachodniopomorskie
11.10.2023, 12:30
Remont Mauzoleum
Wielkopolskie
04.10.2023, 09:00
Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych
Wielkopolskie
12.10.2023, 11:00
Gmina zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża drogowa)
Wielkopolskie
04.10.2023, 10:00
Gmina zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wielkopolskie
04.10.2023, 10:00
Prace utrzymaniowe koryta rzeki
Mazowieckie
04.10.2023, 09:00
Konserwacja, malowanie elementów metalowych
Mazowieckie
03.10.2023, 12:00
Konserwację rzeki Lubnowski oraz remont murów oporowych
Mazowieckie
05.10.2023, 10:00
Zwiększenie zdolności retencyjnej
Mazowieckie
03.10.2023, 12:00
Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku
Mazowieckie
03.10.2023, 09:00
Remont jazu na rzece Ulatówka w km 6+466
Mazowieckie
03.10.2023, 15:00
Remont umocnień
Mazowieckie
04.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na rozbudowę oświetlenie w ulicy
Świętokrzyskie
24.10.2023, 10:00
Wykonanie usługi remontowej lokalu użytkowego w Wodzisławiu przy ul. Krakowskiej
Świętokrzyskie
11.10.2023, 15:00
Zaproszenie do składania ofert na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego
Lubelskie
09.10.2023, 10:00
Remont przewodów kominowych na dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wałbrzychu
Dolnośląskie
03.10.2023, 10:00
Wykonanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach komunalnych
Dolnośląskie
02.10.2023, 15:00
Zakup i wymiana drzwi wejściowych
Dolnośląskie
02.10.2023, 15:00
REMONT DROGI GMINNEJ
Mazowieckie
02.10.2023, 15:00
Montaż opraw oświetlenia wewnętrznego
Lubuskie
10.10.2023, 23:59
Dostawa opraw oświetleniowych LED
Lubuskie
03.10.2023, 23:59
Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów
Opolskie
02.10.2023, 08:00
Remont pokrycia dachu
Mazowieckie
09.10.2023, 12:00
remont kuchni
Podkarpackie
03.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi doboru baterii kondensatorów i dławików kompensacyjnych w układzie trójfazowym
Podkarpackie
06.10.2023, 10:00
Zagospodarowanie terenu
Warmińsko-mazurskie
03.10.2023, 10:00
Budowa słupków blokujących wjazd
Zachodniopomorskie
10.10.2023, 15:00
Kontynuacja rozbudowy oświetlenia
Lubelskie
04.10.2023, 09:00
Wykonanie pomiarów poziomów hałasu
Podlaskie
04.10.2023, 09:00
Budowa oświetlenia drogowego – doświetlenie przejścia dla pieszych
Wielkopolskie
03.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na remont boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kunice.
Łódzkie
06.10.2023, 11:00
Montaż systemów ładowania komórek z wykorzystaniem fotowoltaiki
Dolnośląskie
04.10.2023, 10:00
Montaż i utrzymanie elementów oświetlenia świątecznego na terenie Miasta
Kujawsko-pomorskie
05.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie Utwardzenia drogi gminnej
Lubelskie
02.10.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie Utwardzenia drogi gminnej
Lubelskie
02.10.2023, 12:00
Zapytanie cenowe pn.: "Malowanie ścian i sufitów
Mazowieckie
02.10.2023, 10:00
Modernizacja parkingu
Mazowieckie
04.10.2023, 10:00
Wykonanie rocznej kontroli okresowej stanu sprawności technicznej instalacji gazowej
Opolskie
05.10.2023, 10:00
Remont drogi powiatowej
Podkarpackie
02.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowalnych w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Mazowieckie
06.10.2023, 11:00
Utrzymanie rzeki
Mazowieckie
02.10.2023, 12:00
Usługi związane z utrzymaniem cieków
Mazowieckie
03.10.2023, 09:00
Wykonanie zapór wjazdowych na wałach przeciwpowodziowych
Mazowieckie
02.10.2023, 10:00
Renowacja drzwi drewnianych
Dolnośląskie
04.10.2023, 11:50
Wymiana okien na okna PCV
Dolnośląskie
03.10.2023, 11:50
Renowacja drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, wejściowych wraz z ościeżnicą i naświetlem w budynkach przy ul. Reja 18 i 19.
Dolnośląskie
02.10.2023, 11:50
Zakup i wymiana 38 szt. wodomierzy
Dolnośląskie
02.10.2023, 15:00
Zakup, dostawa oraz montaż systemu rolet
Podkarpackie
02.10.2023, 08:00
Roboty budowlane polegające na rozbiórce stalowej estakady
Śląskie
02.10.2023, 17:00
Naprawa dwóch kominów spalinowych
Mazowieckie
03.10.2023, 12:00
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego
Mazowieckie
02.10.2023, 12:00
Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu rekreacyjnego
Zachodniopomorskie
03.10.2023, 10:00
Zagospodarowanie terenu i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu
Podlaskie
22.10.2023, 10:00
Modernizacja ogrodzenia parafialnego
Podlaskie
18.10.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe- roboty budowlane, remont kotłowni
Pomorskie
03.10.2023, 10:00
Remont ścian Kościoła
Wielkopolskie
18.10.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe: "Remont tynków i kolorystyka ścian wewnętrznych oraz odnowienie części elewacji północnej w kościele
Lubuskie
20.10.2023, 11:00
Zapytanie ofertowe - "Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce
Opolskie
16.10.2023, 23:59
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków
Śląskie
06.10.2023, 23:59
Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. "Wykonanie garażu
Wielkopolskie
02.10.2023, 18:00
Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. „Budowa garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni
Wielkopolskie
02.10.2023, 18:00
IV Zaproszenie do składania ofert na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych
Wielkopolskie
30.09.2023, 23:59
Docieplenie ściany łazienki od strony strychu
Dolnośląskie
03.10.2023, 11:50
Zaproszenie do składania ofert na postawienie gabloty
Mazowieckie
06.10.2023, 12:00
Wymiana całkowita dachu oraz niektórych elementów drewnianych kaplicy
Wielkopolskie
09.10.2023, 23:59
Prace remontowe w budynku OSP
Lubuskie
30.09.2023, 11:00
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opinii dendrologicznej
Pomorskie
30.09.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw
Warmińsko-mazurskie
02.10.2023, 12:00
Dotyczy: Prac konserwatorskich przy barokowym ołtarzu głównym
Podlaskie
16.10.2023, 10:00
Remont kontuaru w organach kościoła parafialnego
Dolnośląskie
06.10.2023, 23:59
Wymiana okien na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów
Dolnośląskie
02.10.2023, 11:50
Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza
Łódzkie
11.10.2023, 23:59
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie prac konsekratorskich i restauratorskich
Zachodniopomorskie
06.10.2023, 16:00
KONSERWACJA BAROKOWYCH OŁTARZY
Mazowieckie
05.10.2023, 15:00
KONSERWACJA ZABYTKOWEJ BRAMY-DZWONNICY
Mazowieckie
05.10.2023, 15:00
Renowacja zabytkowych organów
Wielkopolskie
03.10.2023, 10:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej