Usługi komunalne

Moduł przeznaczony jest dla firm zajmujących się świadczeniem usług dla gmin w postaci pielęgnacji zieleni, sprzątania powierzchni otwartych i zamkniętych, utrzymania dróg latem i zimą.

WYBRANE FILTRY:
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Wykonanie cząstkowego remontu dróg na terenie Gminy
Podkarpackie
31.03.2023, 00:59
Wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z powierzchni Jeziora Średniego w Turawie
Opolskie
31.03.2023, 16:00
Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania z gabarytów
Dolnośląskie
27.03.2023, 12:00
Świadczenia usług utrzymania: 1 terenów przy Pl. Tuwima – Mickiewicza, Limanowskiego – Zajączka, na Pasażu Okrężnym w Wałbrzychu, 2. wykonania nasadzeń krzewów
Dolnośląskie
27.03.2023, 12:00
Dostawa artykułów budowlanych- różne.
Dolnośląskie
27.03.2023, 09:00
Zapytanie ofertowe w sprawie posprzątania lokali mieszkalnych
Dolnośląskie
24.03.2023, 11:00
Remonty cząstkowe dróg gminnych w 2023 r.
Łódzkie
30.03.2023, 16:30
Przebudowa drogi nr 242
Świętokrzyskie
28.03.2023, 10:00
Dostawa mieszanki żwirowo-piaskowej
Lubelskie
29.03.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy
Mazowieckie
29.03.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe na dostawę około 300t. granulatu asfaltowego
Mazowieckie
03.04.2023, 13:00
Równanie dróg gminnych
Mazowieckie
29.03.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe na dostawę i rozplantowanie rozściełaczem wraz z zagęszczeniem przy pomocy walca drogowego około 400t. granulatu asfaltowego
Mazowieckie
31.03.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe pn.: Równanie dróg gminnych gruntowych
Pomorskie
24.03.2023, 14:00
Profilowanie wraz z zagęszczeniem dróg gruntowych
Pomorskie
07.04.2023, 11:00
POZIMOWE OCZYSZCZENIE Z PIASKU JEZDNI, CHODNIKÓW i ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
Pomorskie
28.03.2023, 11:00
POZIMOWE OCZYSZCZENIE Z PIASKU JEZDNI, CHODNIKÓW i ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W CIĄGU DRÓG
Pomorskie
28.03.2023, 11:00
Wycinka 43 sztuk drzew rosnących wzdłuż ul. Zamkowej
Zachodniopomorskie
28.03.2023, 11:00
Oferta na sprzedaż pelletu w SP Długołęka
Zachodniopomorskie
30.03.2023, 15:00
Wykonanie usługi odnowienia oznakowania poziomego dróg na
Wielkopolskie
28.03.2023, 15:00
Utrzymanie wyposażenia przystanków autobusowych
Warmińsko-mazurskie
27.03.2023, 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH MASĄ MINERALNO- ASFALTOWĄ NA ZIMNO (NAPRAWY AWARYJNE)
Śląskie
27.03.2023, 13:00
Wykonanie niwelacji równiarką samojezdną dróg gminnych
Podlaskie
31.03.2023, 10:45
Zapytanie ofertowe - Transport uczniów na lotnisko i z lotniska w Krakowie
Podkarpackie
31.03.2023, 09:30
Zapytanie o cenę - Wycinka 2 szt.
Podkarpackie
27.03.2023, 11:00
Usługę kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego
Kujawsko-pomorskie
05.04.2023, 00:59
Dostawa 100 m3 kory ogrodowej frakcji 2-4 (w workach)
Mazowieckie
29.03.2023, 15:00
Dowóz uczniów na pływalnię w ramach realizacji Programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” pod nazwą własną
Mazowieckie
28.03.2023, 11:00
Bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Gminy
Mazowieckie
28.03.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe na: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa na rok 2023”
Lubuskie
30.03.2023, 10:30
Dostawa artykułów budowlanych- hydrauliczne
Dolnośląskie
24.03.2023, 08:45
Usuwanie drzew trudnych zagrażających bezpieczeństwu, z użyciem specjalistycznego sprzętu
Małopolskie
24.03.2023, 08:00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
Świętokrzyskie
29.03.2023, 10:45
Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, frezowanie karp korzeniowych pni
Małopolskie
30.03.2023, 00:59
CZYSZCZENIE GRUTÓW GMINNYCH W ROKU 2023
Wielkopolskie
30.03.2023, 11:00
Zaproszenie do składania ofert na usługi letniego utrzymania dróg powiatowych w Międzychodzie
Wielkopolskie
05.04.2023, 00:59
Zaproszenie do składania ofert na usługi równania i profilowania dróg
Wielkopolskie
28.03.2023, 00:59
Usługa żwirowania dróg gminnych i wewnętrznych
Podlaskie
24.03.2023, 10:00
profilowanie dróg gminnych
Podlaskie
30.03.2023, 14:00
Dostawa produktów betonowych w 2023 roku
Podkarpackie
24.03.2023, 12:00
Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa w drogi gminne w 2023 roku
Podkarpackie
24.03.2023, 15:00
Karczowanie zakrzaczeń
Podkarpackie
24.03.2023, 11:00
Usługi profilowania dróg gminnych w roku 2023.
Lubelskie
24.03.2023, 10:00
Równanie i profilowanie dróg
Lubelskie
24.03.2023, 11:00
świadczenie w okresie od kwietnia do grudnia 2023 roku kompleksowych usług w zakresie usuwania z dróg i terenów publicznych na terenie gminy
Świętokrzyskie
27.03.2023, 17:00
Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy
Małopolskie
05.04.2023, 11:00
Oznakowanie poziome ulic
Łódzkie
27.03.2023, 13:00
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi monitoringu, pielęgnacji, konserwacji i utrzymania murawy boiska
Lubuskie
24.03.2023, 23:59
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
Lubuskie
28.03.2023, 13:50
Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości
Zachodniopomorskie
24.03.2023, 10:00
Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku polskim zgodnie z przepisami odrębnymi, 11 zestawów słupków parkingowych
Pomorskie
24.03.2023, 09:00
zakup znaków drogowych
Wielkopolskie
24.03.2023, 12:00
Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na równanie oraz profilowanie równiarką
Podlaskie
31.03.2023, 11:00
Dostawa żwiru drogowego i kruszywa łamanego
Mazowieckie
24.03.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1,0 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego z materiałów pochodzących z recyklingu, frakcji 0/63 mm, bez zanieczyszczeń, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu.
Lubuskie
27.03.2023, 13:50
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1,0 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego CNR, frakcji 0/31,5 mm, bez zanieczyszczeń, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu.
Lubuskie
27.03.2023, 12:50
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa niezwiązanego
Lubuskie
27.03.2023, 11:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i dostawa kruszywa łamanego
Kujawsko-pomorskie
27.03.2023, 11:00
Zakup materiału sadzeniowego i wykonanie nasadzeń zastępczych
Dolnośląskie
24.03.2023, 11:00
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację projektu nasadzeń drzew i krzewów j
Małopolskie
30.03.2023, 12:00
Wycinka drzew i krzewów
Łódzkie
27.03.2023, 13:00
Zakup i dostawa kruszywa kamiennego".
Podkarpackie
24.03.2023, 09:00
Zakup oleju napędowego oraz benzyny 95
Podkarpackie
24.03.2023, 09:00
Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Dolne Miasto
Zachodniopomorskie
28.03.2023, 13:00
Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego 1 drzewa gatunek lipa
Zachodniopomorskie
03.04.2023, 13:00
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Stalmacha oraz przy miejscach pamięci w Lublińcu w 2023 roku
Śląskie
28.03.2023, 00:59
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: usługa polegającą na bieżącym utrzymaniu brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki Wisłok
Podkarpackie
24.03.2023, 23:59
Dostawa 23 szt. kompletnych drzwi wewnętrznych z opaskami maskującymi.
Podkarpackie
24.03.2023, 09:00
Przebudowa istniejącego parkingu
Podkarpackie
30.03.2023, 11:00
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w likwidacji
Mazowieckie
24.03.2023, 13:00
Utrzymanie i pielęgnacja terenów rekreacyjnych
Dolnośląskie
24.03.2023, 23:59
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PRZEPUSTU W PŁAWNEJ GÓRNEJ
Dolnośląskie
31.03.2023, 13:00
Wykonanie elementów odwodnienia ulic
Mazowieckie
24.03.2023, 12:00
DOSTAWA KRUSZYWA
Lubelskie
24.03.2023, 12:00
Dostawę opału drzewnego w.g szczegółowej specyfikacji do siedziby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.( Opis w.g szczegółowej specyfikacji w formularzu oferty)
Podlaskie
24.03.2023, 12:00
Modernizacji drogi dojazdowej dz. o nr ewidencyjnym 527 położone w miejscowości Posuchy
Podkarpackie
24.03.2023, 09:00
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu i konserwacji zieleni na terenie miasta Paczków.
Opolskie
24.03.2023, 13:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej