Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

WYBRANE FILTRY:
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ul. Chłodnej i ul. Szkolnej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Małopolskie
05.12.2023, 23:59
Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego
Świętokrzyskie
29.12.2023, 09:15
Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła
Świętokrzyskie
29.12.2023, 09:15
Ekspertyza dendrologiczna drzew zlokalizowanych na terenie miasta
Małopolskie
04.12.2023, 23:59
świadczenie usług elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta
Kujawsko-pomorskie
05.12.2023, 15:30
Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Brzozowej
Mazowieckie
04.12.2023, 10:00
Remont nawierzchni ulicy
Wielkopolskie
04.12.2023, 10:00
Wbudowanie masy mineralno-asfaltowej na zimno
Wielkopolskie
06.12.2023, 10:00
Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola
Wielkopolskie
13.12.2023, 11:00
Naprawa klimatyzacji precyzyjnej
Śląskie
01.12.2023, 11:00
Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego
Wielkopolskie
29.11.2023, 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE- "USŁUGI LABORATORYJNE – BADANIA WODY ORAZ ŚCIEKÓW WYKONANE METODAMI AKREDYTOWANYMI"
Wielkopolskie
01.12.2023, 15:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budowlanych
Warmińsko-mazurskie
30.11.2023, 10:00
Prace restauratorskie, konserwatorskie
Zachodniopomorskie
21.12.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: żwirowanie dróg Gminy Nowinka w roku 2024
Podlaskie
30.11.2023, 13:00
Zapytanie cenowe w sprawie usługi równania i profilowania dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w roku 2024
Podlaskie
30.11.2023, 11:00
Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych
Podlaskie
30.11.2023, 23:59
Przegląd, konserwacja i legalizacja ponowna wag samochofowych
Podlaskie
30.11.2023, 10:00
Przeinstalowanie syreny alarmowej oraz systemów antenowych
Podlaskie
28.11.2023, 23:59
Budowa placów zabaw
Łódzkie
29.11.2023, 12:00
Zamówienie na Dostawa wykładziny ochronnej na podłogę
Łódzkie
01.12.2023, 10:00
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych
Małopolskie
04.12.2023, 10:00
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania zakupowego na wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenie prac konserwatorskich
Lubelskie
29.12.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na kontrolę okresową i inwentaryzację budynków
Lubelskie
01.12.2023, 14:00
Budowa altany
Lubelskie
08.12.2023, 10:00
Budowa altany oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej
Łódzkie
01.12.2023, 09:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Świętokrzyskie
04.12.2023, 09:00
Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV
Dolnośląskie
08.12.2023, 11:50
Remont pomieszczeń sanitarnych
Dolnośląskie
08.12.2023, 11:50
przebudowa wlz
Dolnośląskie
09.01.2024, 09:00
Prace remontowe w pomieszczeniu przeznaczonym na szatnię
Podkarpackie
01.12.2023, 15:00
Remont drogi powiatowej
Podkarpackie
12.12.2023, 09:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na sprawowanie nadzoru
Podkarpackie
01.12.2023, 12:00
Budowa drogi
Podkarpackie
08.12.2023, 10:00
Demontaz skrzynek zasilajacych stacje do pomiaru hałasu
Opolskie
01.12.2023, 13:00
Wykonanie robót związanych z remontem tarasu i stropu nad wejściem
Opolskie
15.12.2023, 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu - podstawy do szybkiego montażu słupków drogowych
Śląskie
03.12.2023, 23:59
Doposażenie Interaktywnego Centrum Fajansu - Skarbca Fajansu
Kujawsko-pomorskie
28.11.2023, 23:59
Remont lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
01.12.2023, 11:50
Remont sali świetlicy
Dolnośląskie
01.12.2023, 08:00
Remonty wg zaleceń kominiarskich
Mazowieckie
01.12.2023, 15:00
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Lubuskie
04.12.2023, 09:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę małej architektury miejskiej - 10 szt. stojaków rowerowych
Lubelskie
29.11.2023, 12:00
Sprzedaż i dostarczenie metalowych wkładów z blachy
Podkarpackie
30.11.2023, 15:30
Konserwacja i serwisowanie dźwigów osobowych
Śląskie
30.11.2023, 11:00
Remont drogi wewnętrznej
Zachodniopomorskie
01.12.2023, 10:00
Podświetlenie masztu na Rondzie
Wielkopolskie
04.12.2023, 10:00
Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym
Pomorskie
27.12.2023, 10:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie
Pomorskie
27.12.2023, 10:00
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego
Śląskie
01.12.2023, 09:30
Budowa dojścia do peron
Podkarpackie
04.12.2023, 09:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Podkarpackie
29.11.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na zakup i montaż terenowych instalacji edukacyjnych
Łódzkie
15.12.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów wyposażenia ogrodu przyszkolnego
Łódzkie
15.12.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż altany
Łódzkie
15.12.2023, 14:00
Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła
Świętokrzyskie
19.12.2023, 10:00
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Dolnośląskie
30.11.2023, 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Dolnośląskie
30.11.2023, 10:00
Budowa przejścia dla pieszych
Podkarpackie
08.12.2023, 09:00
Remont odcinka kanalizacji
Mazowieckie
01.12.2023, 10:00
Przegląd, konserwacja, serwis zestawu hydroforowego
Mazowieckie
30.11.2023, 11:00
PRZETARG OFERTOWY NA KONSERWACJĘ, SERWIS ORAZ KONTROLĘ OKRESOWĄ INSTALACJI I URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
Mazowieckie
01.12.2023, 10:00
Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej
Świętokrzyskie
29.11.2023, 10:00
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
04.12.2023, 11:50
Remonty bieżące dróg
Lubelskie
30.11.2023, 12:00
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach
Śląskie
01.12.2023, 23:59
DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
Pomorskie
01.12.2023, 10:00
Utwardzenie parkingu
Wielkopolskie
29.11.2023, 10:00
Remont mostka drewnianego w ciągu drogi gminnej
Dolnośląskie
29.11.2023, 13:00
UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Śląskie
01.12.2023, 10:00
Likwidacja barier architektonicznych
Zachodniopomorskie
07.12.2023, 10:00
Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych
Lubuskie
30.11.2023, 23:59
Usunięcie skutków zalania ścian
Mazowieckie
07.12.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe - prace remontowo-konserwatorskie za zabytkowym drewnianym kościele
Podkarpackie
22.12.2023, 12:00
wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów
Podkarpackie
28.11.2023, 23:59
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
Podlaskie
29.11.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
Małopolskie
21.12.2023, 15:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Świętokrzyskie
30.11.2023, 11:00
wymiana instalacji elektrycznej w lokalu
Dolnośląskie
09.01.2024, 09:00
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
Dolnośląskie
01.12.2023, 11:50
Remont klatki schodowej
Dolnośląskie
01.12.2023, 11:50
przebudowa wlz budynku
Dolnośląskie
09.01.2024, 09:00
Zakup, dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego
Podkarpackie
28.11.2023, 23:59
Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych
Zachodniopomorskie
08.12.2023, 12:00
Budowa oświetlenia drogi gminnej
Lubelskie
01.12.2023, 10:00
Remont zabytkowego zespołu sakralnego
Podlaskie
20.12.2023, 23:59
ZAPYTANIE OFERTOWE - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Świętokrzyskie
29.11.2023, 10:00
wymiana instalacji elektrycznej
Dolnośląskie
09.01.2024, 09:00
Regulacja stosunków wodnych
Opolskie
30.11.2023, 10:00
wykonanie posadzki z wykładziny PCV
Podkarpackie
28.11.2023, 23:59
Konserwacja i renowacja ołtarza głównego pw. Św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach
Łódzkie
18.12.2023, 12:00
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego
Podkarpackie
28.11.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na wykonanie ścieżki edukacyjnej wzdłuż jeziora Gołdap
Warmińsko-mazurskie
04.12.2023, 10:00
NADZÓR INWESTORSKI
Lubuskie
30.11.2023, 13:00
Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej
Mazowieckie
29.11.2023, 10:00
zapytanie - remont strefy wejściowej budynku Urzędu Miasta
Podlaskie
29.11.2023, 09:00
Przedmiotem zamówienia jest: remont ogrodzenia (muru kamiennego)
Kujawsko-pomorskie
18.12.2023, 15:00
Konserwacja rzeźb ołtarzowych
Lubelskie
18.12.2023, 23:59
Budowa skateparku
Świętokrzyskie
30.11.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe - Rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę eternitu na terenach poprzemysłowych
Świętokrzyskie
30.11.2023, 09:00
Roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie
Podkarpackie
18.12.2023, 09:00
REKONSTRUKCJA STOLARKI OKIENNEJ W KOŚCIELE
Dolnośląskie
14.12.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku nieruchomym kaplicy
Podkarpackie
11.12.2023, 10:00
Remont pokrycia dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego
Wielkopolskie
01.12.2023, 12:00
Wykonanie prac przy gminnej kapliczce
Podkarpackie
11.12.2023, 23:59
Remont elewacji kościoła
Opolskie
11.12.2023, 15:15
Remont wieży przy zabytkowym budynku
Opolskie
11.12.2023, 15:15
Konserwacja elewacji kościoła
Opolskie
11.12.2023, 15:00
PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKU TJ. KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. NARODZENIA NMP W SYPNIEWIE
Wielkopolskie
06.12.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT KONSERWATORSKICH
Dolnośląskie
06.12.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe "w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023"
Podkarpackie
01.12.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich
Wielkopolskie
01.12.2023, 15:00
REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI FRONTALNEJ KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Wielkopolskie
30.11.2023, 10:00
Prace renowacyjne
Opolskie
30.11.2023, 14:00
Oczyszczenie z zalegającej roślinności i namułów zbiorników dopływowych stacji pomp Łasin i Gardeja
Mazowieckie
06.12.2023, 11:00
Zaproszenie do złożenia oferty - Remont zabytkowej dzwonnicy
Śląskie
08.12.2023, 22:59

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej