Zlecenia budowlane

Tylko aktualne zapytania ofertowe z bezpośrednim linkiem do zamawiającego. Moduł ten przeznaczony jest dla wykonawców, inspektorów nadzoru, firm zajmujących się dostawą materiałów budowlanych. W tym module znajdziesz ogłoszenia o zamówieniach publicznych do 130 tys. zł. dotyczących robót budowlanych zarówno kubaturowych, jak i liniowych, informacje o zleceniach dla inspektorów nadzoru.

WYBRANE FILTRY:
Sprz��t AGD x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Konserwacja oswietlenia ulicznego
Łódzkie
06.06.2023, 10:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń gimnastycznych
Łódzkie
30.05.2023, 16:00
Wykonanie ogrodzenia ogrodu
Świętokrzyskie
09.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe - wymiana bram garażowych
Małopolskie
06.06.2023, 11:00
Remont remizy
Małopolskie
06.06.2023, 12:00
Wymiana drewnianej podłogi na posadzkę
Dolnośląskie
21.06.2023, 11:50
PRACE MODERNIZACYJNE STREFY WEJŚCIOWEJ
Podkarpackie
05.06.2023, 10:00
Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego
Zachodniopomorskie
05.06.2023, 11:00
Zaproszenia do złożenia oferty na "Remont nawierzchni
Zachodniopomorskie
05.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na „Remont części
Mazowieckie
07.06.2023, 14:00
Rozbudowa schodów zewnętrznych
Lubuskie
01.06.2023, 23:59
Wykonanie przewiertu sterowanego
Kujawsko-pomorskie
01.06.2023, 10:15
Zapytanie ofertowe: Wymiana krawężników
Wielkopolskie
31.05.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Wielkopolskie
01.06.2023, 12:00
Wykonanie remontów placów zabaw
Pomorskie
30.05.2023, 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Warmińsko-mazurskie
31.05.2023, 10:00
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót projektowych, budowlanych, sanitarnych, elektrycznych
Lubuskie
31.05.2023, 10:00
Inspektor nadzoru
Mazowieckie
02.06.2023, 15:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Mazowieckie
01.06.2023, 10:00
Dostawa i montaż magazynu kontenerowego z dachem dwuspadowym
Dolnośląskie
29.05.2023, 10:00
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego
Dolnośląskie
29.05.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
Kujawsko-pomorskie
05.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe: "Budowa strefy rekreacji
Lubelskie
30.05.2023, 10:00
Pzedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaz oraz uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
Łódzkie
30.05.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Małopolskie
30.05.2023, 09:00
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
20.06.2023, 11:50
Wprowadzenie pomieszczenia WC oraz wykonanie wentylacji
Dolnośląskie
21.06.2023, 11:50
Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia łazienki
Dolnośląskie
20.06.2023, 11:50
Pełnienie nadzoru autorskiego na realizacją zadania, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie – Zadanie 2”
Dolnośląskie
02.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup mobilnych miasteczek rowerowych
Podkarpackie
02.06.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert na budowę ogólnodostępnego mini parku
Mazowieckie
30.05.2023, 10:00
Usługi nadzoru inwestorskiego
Śląskie
01.06.2023, 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Pomorskie
02.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Pomorskie
02.06.2023, 12:00
Zakup i montaż klimatyzacji
Podlaskie
05.06.2023, 12:00
Zakup i montaż klimatyzacji
Podlaskie
05.06.2023, 12:00
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego
Podlaskie
05.06.2023, 12:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie p.n.:Awaryjne roboty remontowe w placówkach oświatowych
Śląskie
05.06.2023, 15:30
Sprawdzenie funkcjonowania oraz wymiana niesprawnych elementów instalacji klimatyzacji
Lubelskie
31.05.2023, 15:25
Dostawa materiałów budowlanych
Lubelskie
29.05.2023, 23:59
Dostawa materiałów budowlanych
Lubelskie
29.05.2023, 23:59
Dostawa materiałów budowlanych,
Lubelskie
29.05.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe "Wykonanie prac remontowych placów zabaw i siłowni
Podkarpackie
01.06.2023, 11:00
Zapytanie ofertowe pn.: "Pełnienienie funkcji inspektora nadzoru
Podkarpackie
01.06.2023, 12:00
Utworzenie awaryjnych ciagów komunikacyjnych
Podlaskie
31.05.2023, 12:00
Zapytanie cenowe – „. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
Warmińsko-mazurskie
31.05.2023, 12:00
Na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw
Warmińsko-mazurskie
31.05.2023, 12:00
Montaż instalacji fotowoltaicznej
Kujawsko-pomorskie
05.06.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe – Odnawialne źródła energii
Kujawsko-pomorskie
01.06.2023, 08:00
Wykonanie oświetlenia ulicznego
Łódzkie
29.05.2023, 10:00
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - Budowa placu zabaw z elementami siłowni
Świętokrzyskie
29.05.2023, 12:00
Budowa oświetlenia ulicznego
Świętokrzyskie
29.05.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej)
Dolnośląskie
07.06.2023, 23:59
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIA ZWIAZANE Z OŚWIETLENIEM
Świętokrzyskie
31.05.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 złotych – Prace remontowe wiaduktu
Kujawsko-pomorskie
07.06.2023, 23:59
Usługa w zakresie obsługi, konserwacji, nadzoru, wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania potrzeb dotyczących serwisowania kotłowni gazowej, z której dostarczane jest ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej
Dolnośląskie
29.05.2023, 12:30
Usługa w zakresie obsługi, konserwacji, nadzoru, wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania potrzeb dotyczących serwisowania kotłowni gazowej
Dolnośląskie
30.05.2023, 12:30
Wymiana okien skrzynkowych
Dolnośląskie
20.06.2023, 11:50
Ocieplenie lukarny budynku
Dolnośląskie
31.05.2023, 11:50
Remont schodów
Dolnośląskie
29.05.2023, 10:00
Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
12.06.2023, 09:00
Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą istniejącej nawierzchni oraz montażem
Mazowieckie
31.05.2023, 10:00
Zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Mazowieckie
30.05.2023, 10:00
Dostawa i instalacja kamer monitoringu miejskiego
Lubelskie
12.06.2023, 23:59
Remonty placów zabaw
Podkarpackie
31.05.2023, 23:59
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Śląskie
29.05.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia
Śląskie
02.06.2023, 13:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Śląskie
31.05.2023, 09:00
Doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego
Śląskie
29.05.2023, 23:59
Zapytanie ofertowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Wielkopolskie
30.05.2023, 10:00
Zamówienie na Uzupełnienie części okładzin granitowych
Zachodniopomorskie
02.06.2023, 14:00
Zamówienie na Usunięcie awarii kanalizacji
Zachodniopomorskie
30.05.2023, 10:00
Postępowanie na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji
Łódzkie
30.05.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe dotyczące budowy systemu monitoringu na terenie miejscowości
Świętokrzyskie
30.05.2023, 12:00
Wymiana uszkodzonych drzwi
Dolnośląskie
31.05.2023, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
31.05.2023, 11:50
Zapytanie ofertowe - Modernizacja części budynku
Mazowieckie
07.06.2023, 10:00
Przegląd stanu technicznego urządzeń punktów alarmowych
Opolskie
31.05.2023, 15:00
Zaproszenie do składania ofert na modernizację istniejącego terenu
Mazowieckie
30.05.2023, 23:59
Trzecie zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym (Roboty budowlane związane z realizacją funduszu sołeckiego na terenie gminy Nurzec-Stacja w 2023 r.)
Podlaskie
06.06.2023, 12:00
Dostarczenie namiotu składanego w ramach projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” - 3 zapytanie
Podlaskie
29.05.2023, 15:30
Publiczny konkurs ofert na realizację zadania
Wielkopolskie
05.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Podkarpackie
29.05.2023, 11:00
Budowa podjazdu (pochylni) dla niepełnosprawnych
Podlaskie
30.05.2023, 12:00
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO
Warmińsko-mazurskie
29.05.2023, 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - NA DOSTAWĘ PLACU ZABAW
Warmińsko-mazurskie
31.05.2023, 23:59
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
Zachodniopomorskie
29.05.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji
Kujawsko-pomorskie
05.06.2023, 10:00
Modernizacja budynku
Kujawsko-pomorskie
29.05.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa i montaż rolet zewnętrznych
Lubuskie
31.05.2023, 11:00
REMONT ELEWACJI BUDYNKU
Lubelskie
02.06.2023, 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Mazowieckie
29.05.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych
Mazowieckie
31.05.2023, 14:00
Remont okapu dachu
Mazowieckie
02.06.2023, 11:00
Modernizacja obiektów infrastruktury
Mazowieckie
30.05.2023, 09:00
Renowacja Kapliczek
Małopolskie
29.05.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe "Oświetlenie
Małopolskie
29.05.2023, 11:00
Zapytanie ofertowe "Oświetlenie
Małopolskie
29.05.2023, 11:00
Zapytanie ofertowe na zadanie pn." Przebudowa budynku
Świętokrzyskie
29.05.2023, 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie polegające na dostawie i montażu wiaty przystankowej
Świętokrzyskie
31.05.2023, 09:00
ZAPYTANIE OFERTOWE:POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
Dolnośląskie
02.06.2023, 23:59
NABÓR OFERT NA WYKONANIE ELEWACJI ŚCIANY POŁUDNIOWEJ KOŚCIOŁA
Dolnośląskie
05.06.2023, 15:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO
Dolnośląskie
09.06.2023, 23:59
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
31.05.2023, 11:50
zapytanie ofertowe - przebudowa wlz
Dolnośląskie
30.05.2023, 09:00
zapytanie ofertowe - przebudowa wlz
Dolnośląskie
30.05.2023, 09:00
Zapytania ofertowe- Wymiana stolarki drzwiowej
Mazowieckie
29.05.2023, 17:00
Zapytanie ofertowe - wykonanie remontu zarysowań
Opolskie
07.06.2023, 15:00
Zaproszenie do składania ofert - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Pomorskie
29.05.2023, 15:00
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Podlaskie
29.05.2023, 12:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Warmińsko-mazurskie
29.05.2023, 10:00
Dostawa i montaż placu zabaw
Zachodniopomorskie
31.05.2023, 12:15
Budowa słupków blokujących wjazd na drogach
Zachodniopomorskie
02.06.2023, 15:00
Przebudowa układu komunikacyjnego
Wielkopolskie
31.05.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na: PEŁNIENIE FUNKCJI WIELOBRANŻOWEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Łódzkie
30.05.2023, 12:00
Remont kominów budynku
Dolnośląskie
29.05.2023, 11:50
Remont instalacji elektrycznej w lokalu
Dolnośląskie
01.06.2023, 09:00
Wykonywanie usługi bieżącego utrzymania instalacji i urządzeń oświetlenia
Lubelskie
02.06.2023, 14:00
Budowa ogrodzenia
Podkarpackie
30.05.2023, 15:30
Doposażenie zespołu boisk
Pomorskie
29.05.2023, 09:00
Remont chodnika dla pieszych
Podlaskie
29.05.2023, 09:45
Publiczny konkurs ofert na realizację zadania pn.: ,,Samoobsługowa myjnia dla psów - WASH DOG EXPRESS" w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok
Wielkopolskie
30.05.2023, 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa
Mazowieckie
30.05.2023, 10:00
Wykonanie przeglądu okresowego kotła gazowego
Mazowieckie
14.06.2023, 10:00
Przebudowa części pomieszczeń w budynku
Podkarpackie
01.06.2023, 09:00
Budowa oświetlenia ulicznego
Lubelskie
29.05.2023, 12:00
Budowa kompleksu sportowego
Pomorskie
02.06.2023, 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - "Przebudowa dróg
Świętokrzyskie
02.06.2023, 10:00
Wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym
Dolnośląskie
30.05.2023, 11:50
Wprowadzenie pomieszczenia łazienki z WC
Dolnośląskie
30.05.2023, 11:50
Remont klatki schodowej w budynku
Dolnośląskie
30.05.2023, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
31.05.2023, 11:30
Remont lokali mieszkalnych
Dolnośląskie
29.05.2023, 11:50
Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
01.06.2023, 09:00
Zaproszenie do składania ofert na zamówienie pn. Zakup i montaż urządzeń zabawowych
Pomorskie
29.05.2023, 15:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie p.n.:Budowa pochylni
Śląskie
29.05.2023, 12:00
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozszerzonych przeglądów 5-letnich
Śląskie
29.05.2023, 23:59
Wykonanie dokumentacji projektowej
Wielkopolskie
29.05.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na zakup i montaż dwóch obiektów małej architektury na placu zabaw
Podlaskie
30.05.2023, 10:00
Adaptacja budynku mieszkalnego
Kujawsko-pomorskie
31.05.2023, 08:00
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie prac w zakresie budowy linii kablowe
Lubelskie
06.06.2023, 23:59
Budowa linii oświetlenia
Małopolskie
31.05.2023, 10:00
Budowa linii oświetlenia
Małopolskie
31.05.2023, 10:00
Budowa oświetlenia ulicznego
Lubuskie
29.05.2023, 15:30
wykonanie rozbiórki budynku
Podkarpackie
29.05.2023, 15:00
Remont cyrkulacji wody
Podkarpackie
29.05.2023, 09:00
Odbudowa ujścia rowu
Śląskie
01.06.2023, 15:30
Remont w wyniku którego zostaną połączone dwa wolne lokale
Dolnośląskie
30.05.2023, 11:50
Wykonanie, dostawa oraz montaż wiaty
Warmińsko-mazurskie
31.05.2023, 23:59
Zaproszenie do złożenia oferty na Przeprowadzenie corocznej kontroli stanu technicznego budynków
Zachodniopomorskie
31.05.2023, 15:00
Remont elewacji z dociepleniem
Dolnośląskie
29.05.2023, 11:50
Zakup, dostawę i montaż drzwi
Dolnośląskie
30.05.2023, 15:00
Uporządkowanie terenu
Podlaskie
31.05.2023, 10:00
Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian budynku po obrysie i wewnętrznych klatki schodowej budynku przy ul. Mieroszowskiej 11 w Wałbrzychu.
Dolnośląskie
09.06.2023, 11:50
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu i infrastruktury drogowej na terenach mieszkaniowych”,
Wielkopolskie
10.06.2023, 12:00
Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. 1 Maja 154 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).
Dolnośląskie
09.06.2023, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Beethovena 14D w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Dolnośląskie
09.06.2023, 11:50

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej