Zlecenia budowlane

Tylko aktualne zapytania ofertowe z bezpośrednim linkiem do zamawiającego. Moduł ten przeznaczony jest dla wykonawców, inspektorów nadzoru, firm zajmujących się dostawą materiałów budowlanych. W tym module znajdziesz ogłoszenia o zamówieniach publicznych do 130 tys. zł. dotyczących robót budowlanych zarówno kubaturowych, jak i liniowych, informacje o zleceniach dla inspektorów nadzoru.

WYBRANE FILTRY:
Wyposa��enie OSP, oraz jednostek mundurowych x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Zapytanie ofertowe- Doposażenie trzech miejsc rekreacji
Pomorskie
15.06.2023, 10:00
Melioracje Wodne Gmina Kłodzko 2023 r
Dolnośląskie
14.06.2023, 10:00
Rozbiórka wolnostojącego, nieczynnego komina stalowego wraz z fundamentem w miejscowości Leśna Podlaska
Lubelskie
16.06.2023, 10:00
Remont mostu na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 1332 i 1333 w m. Glinik Polski
Podkarpackie
13.06.2023, 23:59
Wymiana uszkodzonych elementów instalacji c.o. w budynku przy ul. Szpitalnej 3b-5-7 w Opolu.
Opolskie
14.06.2023, 14:00
Remont lokalu mieszkalnego w Białej
Opolskie
22.06.2023, 23:59
Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Brańszczyk
Mazowieckie
23.06.2023, 12:00
Wykonanie dachu na budynku gminnego
Mazowieckie
16.06.2023, 09:00
Stowarzyszenie Wędkarzy Tuchomskich "LIN" ogłosiło zapytanie ofertowe na Modernizację infrastruktury turystycznej przy jeziorze Długim w Tuchomku - zadanie nr 1,2..
Pomorskie
16.06.2023, 10:00
Gmina Tuchomie ogłosiła zapytanie ofertowe na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad Budową, przebudową i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Pomorskie
14.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe: Dostawa miasteczka rowerowego
Wielkopolskie
15.06.2023, 09:00
DOSTAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU DRWĘCKIEGO W OSTRÓDZIE
Warmińsko-mazurskie
16.06.2023, 09:00
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH - STUDNI GŁĘBINOWYCH
Śląskie
13.06.2023, 10:00
Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury
Wielkopolskie
15.06.2023, 23:59
Zakup urządzeń i zagospodarowanie terenu placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy
Wielkopolskie
22.06.2023, 10:00
Remont wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Internatu
Świętokrzyskie
13.06.2023, 12:00
Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennej figury
Małopolskie
19.06.2023, 23:59
Remont lokalu mieszkalnego nr 3
Dolnośląskie
22.06.2023, 11:50
Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku
Dolnośląskie
22.06.2023, 11:50
Dostawa artykułów budowlanych- różne.
Dolnośląskie
13.06.2023, 11:00
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
21.06.2023, 11:50
Zamówienie na „Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia pokoi strefy komfortu
Dolnośląskie
22.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe pn.: Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Dolnośląskie
20.06.2023, 09:00
Modernizacja schodów przy ul. Gwiaździstej 18
Lubuskie
23.06.2023, 23:59
Przebudowa chodnika przy Al. Konstytucji 3 Maja – od hotelu Fado do ul. Asnyka
Lubuskie
15.06.2023, 13:00
Montaż opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19A w Łęknicy
Lubuskie
14.06.2023, 23:59
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja linii oświetleniowych
Lubelskie
13.06.2023, 15:00
Dostawa i montaż urządzeń małej architektury
Łódzkie
13.06.2023, 10:00
Bieżące utrzymanie dróg i dostawa kruszywa w gminie
Świętokrzyskie
16.06.2023, 23:59
Wykonanie ogrodzenia ogrodu sensorycznego
Świętokrzyskie
16.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe pn.: Przebudowa budynku
Dolnośląskie
19.06.2023, 09:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Lubuskie
15.06.2023, 23:59
Dostawa opraw oświetleniowych LED
Lubuskie
13.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na dostawę wykładziny
Lubelskie
12.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż ławek solarnych
Lubelskie
12.06.2023, 12:00
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej
Opolskie
15.06.2023, 09:00
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej
Opolskie
15.06.2023, 09:00
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
Opolskie
15.06.2023, 09:00
Remont lokalu mieszkalnego
Opolskie
15.06.2023, 23:59
Zaproszenie do składania ofert na Dostawę wraz z montażem wiat przystankowych - 5 szt.
Pomorskie
14.06.2023, 14:00
Remont i malowanie ścian
Podkarpackie
15.06.2023, 15:00
Renowacja parkietów drewnianych
Podkarpackie
13.06.2023, 13:00
Wykonanie wykładziny PCV
Podkarpackie
13.06.2023, 23:59
Wymiana parkietu
Podkarpackie
13.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż klimatyzatora
Podkarpackie
14.06.2023, 09:00
Remont (wymiana) aktywnego znaku D-6
Śląskie
12.06.2023, 23:59
Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową ogrodzenia na cmentarzu komunalnym Gminy Łęczna
Lubelskie
14.06.2023, 08:00
Budowa grobów na cmentarzu komunalnym w Podzamczu
Lubelskie
12.06.2023, 09:00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika
Warmińsko-mazurskie
16.06.2023, 11:00
Zapytanie ofertowe – Zakup z dostawą opraw oświetlenia ulicznego typu LED
Podlaskie
14.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe "Wykonanie prac remontowych placów zabaw
Podkarpackie
12.06.2023, 11:00
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
Podlaskie
14.06.2023, 12:00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Podlaskie
13.06.2023, 12:00
Modernizcja przystanku
Warmińsko-mazurskie
12.06.2023, 09:00
WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO
Warmińsko-mazurskie
14.06.2023, 09:00
Powstanie placu zabaw w miejscowości Rzesznikowo
Zachodniopomorskie
14.06.2023, 12:00
Budowa zadaszenia Kolumbarium na Cmentarzu
Mazowieckie
15.06.2023, 10:00
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
Mazowieckie
15.06.2023, 15:15
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przeniesienie systemu łączności radiowej
Mazowieckie
12.06.2023, 12:00
Dostawa wraz z montażem kontenera
Mazowieckie
13.06.2023, 12:00
Modernizacja wraz z odwodnieniem placu zabaw przy ul. Oleńki/Szlacheckiej
Mazowieckie
19.06.2023, 11:00
Dostawa i montaż balustrad i pochwytów ze stali nierdzewnej dla potrzeb realizacji robót w zakresie poprawy dostępności
Mazowieckie
15.06.2023, 10:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego
Opolskie
12.06.2023, 10:00
PLAC ZABAW
Opolskie
13.06.2023, 12:00
Konserwacja rowów w Parku Miejskim
Opolskie
15.06.2023, 10:00
Zapytanie cenowe - Budowa oświetleń ulicznych
Opolskie
13.06.2023, 12:00
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
Mazowieckie
14.06.2023, 10:00
Zagospodarowanie centrum miejscowości
Małopolskie
09.06.2023, 14:00
Utworzenie „Placu rekreacyjnego”
Małopolskie
22.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na położenie nawierzchni bitumicznej na istniejącym podłożu boiska sportowego
Małopolskie
15.06.2023, 23:59
Przebudowa parkingu
Małopolskie
12.06.2023, 12:00
Wykonanie rocznych przeglądów technicznych gminnych placów zabaw
Łódzkie
12.06.2023, 10:00
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
Łódzkie
13.06.2023, 15:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu zagospodarowania terenu obejmującego teren działki
Świętokrzyskie
15.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia betonowego
Świętokrzyskie
15.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
Dolnośląskie
14.06.2023, 10:00
Wykonanie rocznego przeglądu wyłącznika prądu ppoż., instalacji oświetlenia
Kujawsko-pomorskie
13.06.2023, 13:00
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
Dolnośląskie
14.06.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Śląskie
12.06.2023, 09:00
Modernizacja parkietu w hali sportowej
Łódzkie
16.06.2023, 14:00
Zakup i montaż opraw oświetlenia na sali gimnastyczne
Łódzkie
16.06.2023, 14:00
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
Lubelskie
13.06.2023, 10:00
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich
Śląskie
15.06.2023, 23:59
Sporządzenie dokumentacji dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Śląskie
13.06.2023, 11:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.:Monitorowanie pracy urządzeń tłoczni
Śląskie
14.06.2023, 09:00
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na zadanie pn: " Przegląd instalacji gazowych /z wyłączeniem kotłów c.o
Śląskie
20.06.2023, 23:59
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: " Przegląd i przygotowanie kotłów c.o.
Śląskie
20.06.2023, 23:59
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej,
Lubelskie
12.06.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej
Lubelskie
12.06.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Lubelskie
12.06.2023, 10:00
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego
Podkarpackie
19.06.2023, 12:00
Modernizacja schodów
Opolskie
15.06.2023, 09:00
Zapytanie ofertowe "Remont kuchni po awarii wodociągowej
Podkarpackie
16.06.2023, 15:00
Dostawa i montaż drzwi aluminiowych
Podkarpackie
13.06.2023, 09:00
Dostawa i montaż rolet
Podkarpackie
13.06.2023, 09:00
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku
Śląskie
16.06.2023, 23:59
Wymiana pokrycia dachowego
Lubuskie
16.06.2023, 13:00
Dostawa 2 sztuk podwójnych trybun każda z 52 siedziskami
Lubuskie
14.06.2023, 09:40
Budowa i rozbudowa placów zabaw
Opolskie
13.06.2023, 09:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego Budowa siłowni plenerowej
Podkarpackie
14.06.2023, 14:00
Zapytanie ofertowe na „Remont placu zabaw
Dolnośląskie
16.06.2023, 14:00
Utworzenie placu zabaw
Lubelskie
14.06.2023, 10:00
Zagospodarowanie patiów
Śląskie
12.06.2023, 10:00
Remont dwóch sztuk schodów
Wielkopolskie
16.06.2023, 15:00
Remont instalacji elektrycznej
Dolnośląskie
30.06.2023, 09:00
Zapytanie ofertowe Rozbudowa drogi gminnej
Mazowieckie
19.06.2023, 12:00
Budowa systemów zagospodarowania wody deszczowej na terenach zieleni miejskiej”
Podkarpackie
16.06.2023, 15:30
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Warmińsko-mazurskie
09.06.2023, 23:59
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Warmińsko-mazurskie
09.06.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe - Odbudowa cmentarza komunalnego
Podkarpackie
12.06.2023, 09:00
Remont chodników i ogrodzeń
Śląskie
12.06.2023, 11:00
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Naprawa usterek instalacji elektrycznej w budynkach
Zachodniopomorskie
12.06.2023, 15:00
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku
Lubelskie
12.06.2023, 12:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Mazowieckie
12.06.2023, 10:00
Remont garażu
Mazowieckie
12.06.2023, 10:00
Remont (modernizacja) wielofunkcyjnych placów
Dolnośląskie
19.06.2023, 10:00
Remont lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
22.06.2023, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
23.06.2023, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
23.06.2023, 11:50
Ocieplenie lukarny
Dolnośląskie
23.06.2023, 11:50
Remont lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
15.06.2023, 11:50
dot: KAMIENIECKA 3 w Wałbrzychu (przebudowa wlz budynku oraz instalacji
Dolnośląskie
19.06.2023, 09:00
Budowa infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej
Dolnośląskie
12.06.2023, 23:59
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej S/N 20 kV,
Dolnośląskie
14.06.2023, 15:00
ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku Urzędu Gminy
Dolnośląskie
11.06.2023, 23:59
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
Śląskie
12.06.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na naprawę studni kanalizacji deszczowej względem istniejącej nawierzchni
Wielkopolskie
12.06.2023, 10:00
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą: „Utwardzenie placu
Wielkopolskie
12.06.2023, 15:30
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Dostawę i montaż osłony śmietnikowej
Małopolskie
12.06.2023, 23:59
Wymiana ciepłomierzy – 96 szt.
Dolnośląskie
23.06.2023, 11:50
Remont klatki schodowej w budynku
Dolnośląskie
23.06.2023, 11:50
Wprowadzenie pomieszczenia łazienki z WC
Dolnośląskie
22.06.2023, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
22.06.2023, 11:50
Budowa oświetlenia ulicznego
Podkarpackie
13.06.2023, 12:15
Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnętrznych
Śląskie
15.06.2023, 09:00
Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i elektrycznych budynków
Wielkopolskie
14.06.2023, 10:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej
Lubelskie
12.06.2023, 10:00
Zmiana konstrukcji dachu części budynku sali OSP
Łódzkie
09.06.2023, 15:00
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych
Małopolskie
12.06.2023, 11:00
Wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Wałbrzychu
Dolnośląskie
22.06.2023, 11:50
Dostawa i montaż 6 szt. lamp hybrydowych
Wielkopolskie
09.06.2023, 14:00
Wymiana drewnianej podłogi na posadzkę
Dolnośląskie
21.06.2023, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
20.06.2023, 11:50
Wprowadzenie pomieszczenia WC oraz wykonanie wentylacji
Dolnośląskie
21.06.2023, 11:50
Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia łazienki
Dolnośląskie
20.06.2023, 11:50
Wymiana okien skrzynkowych
Dolnośląskie
20.06.2023, 11:50
Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
12.06.2023, 09:00
Dostawa i instalacja kamer monitoringu miejskiego
Lubelskie
12.06.2023, 23:59
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO
Dolnośląskie
09.06.2023, 23:59
Wykonanie przeglądu okresowego kotła gazowego
Mazowieckie
14.06.2023, 10:00
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu i infrastruktury drogowej na terenach mieszkaniowych”,
Wielkopolskie
10.06.2023, 12:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej