Budowlanka

Tylko aktualne oferty. Moduł ten przeznaczony jest dla wykonawców, inspektorów nadzoru, firm zajmujących się dostawą materiałów budowlanych. W tym module znajdziesz ogłoszenia o zamówieniach publicznych do 130 tys. zł. dotyczących robót budowlanych zarówno kubaturowych, jak i liniowych, informacje o zleceniach dla inspektorów nadzoru.

WYBRANE FILTRY:
Ekspertyzy x
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
Lubelskie
24.03.2023, 12:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Dolnośląskie
24.03.2023, 10:00
Budowa oświetlenia drogowego
Małopolskie
27.03.2023, 10:00
Malowanie korytarzy i lamperii w salach lekcyjnych
Łódzkie
24.03.2023, 12:00
Skucie tynku w budynku
Śląskie
24.03.2023, 09:00
Nadzór Inwestorski
Śląskie
31.03.2023, 00:59
Nadzór inwestorski nad jakością wykonanych prac zadania inwestycyjnego
Podkarpackie
27.03.2023, 18:00
Zakup i dostawa dwóch sprzętów rekreacyjnych tj. dmuchanej zjeżdżalni dużej oraz dmuchanego placu zabaw
Podkarpackie
24.03.2023, 12:00
Wymiana złącza skrzynki licznikowej linii WLZ oraz instalacji
Mazowieckie
27.03.2023, 18:00
Wymiana drzwi zewnętrznych
Mazowieckie
27.03.2023, 18:00
Roboty dla ZGM - Wymiana drzwi
Mazowieckie
27.03.2023, 18:00
Roboty dla ZGM - Wymiana okien
Mazowieckie
27.03.2023, 18:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: "WYKONANIE EKSPERTYZ SPRAWDZAJĄCYCH WARSTWY KONSTRUKCYJNE DRÓG GMINNYCH
Mazowieckie
23.03.2023, 12:00
Wykonanie i montaż ław kominiarskich z barierkami
Dolnośląskie
04.04.2023, 12:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
03.04.2023, 12:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
03.04.2023, 12:50
Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy
Dolnośląskie
28.03.2023, 11:00
Wykonanie usługi serwisowej przeglądu 13 klimatyzatorów stacjonarnych i 6 klimatyzatorów
Kujawsko-pomorskie
24.03.2023, 10:00
Zakup wraz z dostawą 6 szt. stołów piknikowych
Zachodniopomorskie
23.03.2023, 12:00
zapytanie ofertowe - Inspektor nadzoru nad budową kanalizacji
Śląskie
28.03.2023, 00:59
usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Pomorskie
22.03.2023, 10:15
Kompleksowe usuwanie zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach przeglądów kominiarskich
Śląskie
28.03.2023, 00:59
Zapytanie ofertowe IM.271.3.10.2023.JK: Wykonanie remontu istniejącego przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Jesionowej w Myszkowie
Śląskie
23.03.2023, 10:00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Pomorskie
30.03.2023, 13:00
Montaż stolarki drzwiowej
Podkarpackie
27.03.2023, 17:00
Dostawa żwiru drogowego i kruszywa łamanego
Mazowieckie
24.03.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i dostawa kruszywa łamanego
Kujawsko-pomorskie
27.03.2023, 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Dolnośląskie
24.03.2023, 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
Świętokrzyskie
23.03.2023, 12:00
Obsługa techniczna fontanny
Małopolskie
22.03.2023, 12:00
Zakup i dostawa kruszywa kamiennego".
Podkarpackie
24.03.2023, 09:00
Zagospodarowanie terenu
Podkarpackie
22.03.2023, 10:00
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Mazowieckie
21.03.2023, 11:45
Remont układu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie gm. Słupno.
Mazowieckie
24.03.2023, 23:59
Dostawa kruszywa
Lubelskie
23.03.2023, 10:00
Dostawa kruszywa granitowego
Łódzkie
22.03.2023, 12:00
Usługa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych zamontowanych w obiektach Komendy
Lubelskie
22.03.2023, 15:30
Wykonanie usługi budowlanej
Zachodniopomorskie
28.03.2023, 00:59
Eksploatację i konserwację urządzeń i instalacji tężni solankowej
Zachodniopomorskie
27.03.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe - wynajem domków drewnianych wystawienniczych
Zachodniopomorskie
23.03.2023, 23:59
Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Dolne Miasto
Zachodniopomorskie
28.03.2023, 13:00
Dostawa 23 szt. kompletnych drzwi wewnętrznych z opaskami maskującymi.
Podkarpackie
24.03.2023, 09:00
Przebudowa istniejącego parkingu
Podkarpackie
30.03.2023, 11:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Krośnieńskim poprzez przebudowę dróg
Podkarpackie
24.03.2023, 09:00
Zaproszenie do składania ofert na: „Wykonanie i zamontowanie poręczy chromoniklowej o przekroju 4 cm na schodach wewnętrznych w budynku
Podkarpackie
31.03.2023, 10:00
ZAKUP LAMP SOLARNYCH Z MONTAŻEM
Mazowieckie
31.03.2023, 13:00
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu związanego z przystosowaniem budynku
Lubelskie
22.03.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na na konserwację oświetlenia drogowego
Lubelskie
22.03.2023, 12:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich polegających na przestawianiu, stawianiu nowych pieców kaflowych, czyszczeniu, naprawach, usuwaniu awarii pieców kaflowych, w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.
Kujawsko-pomorskie
24.03.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie wykonania prac kominiarskich
Kujawsko-pomorskie
24.03.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej bieżącym utrzymaniu, konserwacji i na usuwaniu awarii instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, konserwacji i remoncie mieszkań i budynków w zakresie prac elektrycznych, ślusarskich, wymianie instalacji elektrycznej
Kujawsko-pomorskie
24.03.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Remont budynku wielofunkcyjnego w Wiśniowej
Podkarpackie
21.03.2023, 10:00
MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYWE
Podkarpackie
23.03.2023, 15:00
Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących
Mazowieckie
30.03.2023, 16:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PRZEPUSTU W PŁAWNEJ GÓRNEJ
Dolnośląskie
31.03.2023, 13:00
Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę budynku
Zachodniopomorskie
31.03.2023, 16:00
Utrzymanie miejskich systemów nawadniających
Mazowieckie
24.03.2023, 10:00
Naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw
Mazowieckie
22.03.2023, 10:00
Wykonanie elementów odwodnienia ulic
Mazowieckie
24.03.2023, 12:00
Wykonanie chodnika
Lubuskie
30.03.2023, 15:00
ZAPRASZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ i URUCHOMIENIE KLIMATYZACJI
Lubelskie
22.03.2023, 09:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Małopolskie
23.03.2023, 10:00
Wykonanie remontów placów zabaw
Wielkopolskie
24.03.2023, 14:00
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy
Podlaskie
30.03.2023, 11:00
Utrzymanie oznakowania i poręczy ochronnych na ciągach pieszo-rowerowych
Podkarpackie
24.03.2023, 23:59
Posadowienie rzeźby
Podkarpackie
24.03.2023, 23:59
zaprojektowanie i montaż na gruncie instalacji fotowoltaicznej do 50 Kw.
Lubuskie
24.03.2023, 14:00
Dostawa klińca o frakcji 5-31,5 mm na remonty dróg
Lubuskie
22.03.2023, 14:00
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich
Lubelskie
27.03.2023, 16:00
Założenie monitoringu w częściach wspólnych
Dolnośląskie
03.04.2023, 12:50
Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych oraz wykonanie izolacji pionowej
Dolnośląskie
31.03.2023, 12:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
31.03.2023, 12:50
Remont stropu w łazience w lokalu mieszkalnym
Dolnośląskie
31.03.2023, 12:50
Wymiana okien skrzynkowych
Dolnośląskie
24.03.2023, 11:50
Wymiana paneli podłogowych w lokalu
Dolnośląskie
30.03.2023, 12:50
Postępowanie z dnia 21 marca 2023 roku na przebudowę linii elektroenergetycznej
Łódzkie
21.03.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na przebudowę placu zabaw przy ulicy Wąskiej.
Wielkopolskie
22.03.2023, 15:00
Budowa małej altany przy placu zabaw
Podkarpackie
23.03.2023, 12:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Mazowieckie
22.03.2023, 09:00
Wykonanie elewacji budynku
Lubelskie
24.03.2023, 10:00
DOSTAWA KRUSZYWA
Lubelskie
24.03.2023, 12:00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Świętokrzyskie
21.03.2023, 12:00
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
28.03.2023, 12:50
Remont dachu papowego budynku
Dolnośląskie
28.03.2023, 12:50
Remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku
Dolnośląskie
27.03.2023, 12:50
Wprowadzenie pomieszczenia WC oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
Dolnośląskie
27.03.2023, 12:50
Przebudowa instalacji odgromowej na budynku
Dolnośląskie
31.03.2023, 10:00
Przeprowadzanie okresowych kontroli placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych
Dolnośląskie
24.03.2023, 15:30
Zakup tłucznia drogowego na potrzeby remontów dróg
Świętokrzyskie
22.03.2023, 11:00
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa kruszywa na remont dróg gminnych
Małopolskie
21.03.2023, 10:00
ZAKUP OPRAW ULICZNYCH
Łódzkie
28.03.2023, 11:00
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia WC z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz remont biura na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
Wielkopolskie
22.03.2023, 15:00
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B”
Podlaskie
27.03.2023, 11:00
Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Malinowej dz. nr ewid. 1354 w miejscowości Raniżów
Podkarpackie
30.03.2023, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE : NA ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ
Śląskie
23.03.2023, 23:59
Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.09.2023 "Wykonanie oświetlenia ulicznego
Śląskie
24.03.2023, 10:00
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym (Roboty budowlane
Podlaskie
23.03.2023, 12:15
Wydzielenie pomieszczenia WC
Dolnośląskie
24.03.2023, 11:50
Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji
Dolnośląskie
22.03.2023, 11:50
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż, dostawę i montaż siatki ochronnej
Zachodniopomorskie
31.03.2023, 15:00
Naprawa oraz konserwacja uszkodzonych okien drewnianych
Śląskie
01.04.2023, 00:59
Dostawa i montaż ogrodzenia
Śląskie
23.03.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe na renowację Mogiły zbiorowej „Pomnika Ofiar II Wojny Światowej” na Cmentarzu Ewangelickim na Groniczku w Wiśle
Śląskie
01.04.2023, 00:59
Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru - przydomowe oczyszczalnie ścieków
Podlaskie
24.03.2023, 14:50
Wykonanie 3 miejsc parkingowych
Podlaskie
22.03.2023, 12:00
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 11+12
Dolnośląskie
22.03.2023, 11:50
Remont lokalu mieszkalnego nr 15
Dolnośląskie
23.03.2023, 11:50
Wymiana drzwi wewnątrzklatkowych wejściowych
Dolnośląskie
23.03.2023, 11:50
Nadzór inwestorski
Podkarpackie
21.03.2023, 15:30
Remont kominów
Dolnośląskie
22.03.2023, 11:50
Dostarczenie i zamontowanie zaworów
Dolnośląskie
21.03.2023, 11:50
Remont wolnego lokalu mieszkalnego
Dolnośląskie
21.03.2023, 11:50
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie remontów przewodów kominowych
Zachodniopomorskie
31.03.2023, 16:00
ZAPYTANIE OFERTOWE: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
Mazowieckie
21.03.2023, 10:00
Zapytanie ofertowe dotyczące: Budowa elementu małej architektury
Opolskie
21.03.2023, 12:00
Remont stropów pod lokalami mieszkalnym
Dolnośląskie
21.03.2023, 11:50
Remont instalacji elektrycznej
Dolnośląskie
24.03.2023, 09:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej