Zlecenia budowlane

Dostarczamy informacje o zamówieniach publicznych do 130 000,00 zł netto, które są wyłączone spod regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki naszemu modułowi będziesz miał dostęp do aktualnych pozaustawowych zamówień publicznych z różnych branż. Zamówienia takie jak dostawa materiałów budowlanych, roboty budowlane, instalacje fotowoltaiczne, solarne, klimatyzacje, prace konserwacyjne, mała architektura, przeglądy techniczne budowlane, nadzór budowlany, roboty elektryczne, odwierty głębinowe, zaprojektuj i wybuduj, ekspertyzy, prace wykończeniowe, roboty budowlane drogowe oraz prace konserwatorskie - wszystko to możesz znaleźć w naszym module. Nie trać czasu na przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Skorzystaj z naszego modułu, aby znaleźć interesujące Cię zamówienia publiczne i rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Miej przewagę nad konkurencją i zdobądź więcej zleceń. Dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszego unikalnego modułu, który dostarcza informacje o pozaustawowych zamówieniach publicznych.

WYBRANE FILTRY:
SORTUJ:
Nazwa
Lokalizacja
Data składania
Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej
Łódzkie
22.07.2024, 10:00
Dostosowanie bram oraz boksów garażowych
Małopolskie
19.07.2024, 23:59
Budowa wielofunkcyjnego budynku usług społecznych
Małopolskie
19.07.2024, 23:59
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Małopolskie
18.07.2024, 23:59
Remont elewacji północnej i wykonanie ekspertyz wewnątrz kościoła" prowadzone przez Rzymskokatolicką Parafię Matki Boskiej Różańcowej
Łódzkie
14.08.2024, 10:30
Remont elewacji północnej i wykonanie ekspertyz wewnątrz kościoła" prowadzone przez Rzymskokatolicką Parafię Matki Boskiej Różańcowej
Łódzkie
14.08.2024, 10:30
Odnowienie pomnika bojowników o wolność
Świętokrzyskie
22.07.2024, 12:00
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca
Świętokrzyskie
14.08.2024, 23:59
Wykonanie prac zabezpieczających na terenie grodziska późnośredniowiecznego
Świętokrzyskie
19.07.2024, 14:00
Remont stolarki okiennej oraz prace konserwatorskie w obrębie wejścia na chór w zabytkowym kościele pw. Wszystkich Świętych
Małopolskie
13.08.2024, 10:00
Konserwacja wyposażenia zabytkowego drewnianego kościoła
Małopolskie
13.08.2024, 10:00
Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego w zabytkowym kościele
Małopolskie
13.08.2024, 15:00
Dobudowa oświetlenia ulicznego
Małopolskie
19.07.2024, 09:00
Remont konserwatorski Zespołu Klasztornego św. Jakuba
Świętokrzyskie
12.08.2024, 11:00
Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Dolnośląskie
22.07.2024, 12:00
ZABEZPIECZENIE ELEWACJI DREWNIANEJ KAPLICY
Kujawsko-pomorskie
12.08.2024, 23:59
Wykonanie instalacji gazowej z kotłem, instalacji c.o. oraz zimnej i ciepłej wody użytkowej w lokalu nr 2
Kujawsko-pomorskie
22.07.2024, 10:00
Modernizacja nawierzchni krytych kortów tenisowych
Kujawsko-pomorskie
22.07.2024, 10:00
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej
Kujawsko-pomorskie
23.07.2024, 10:00
Dostawa i montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci
Kujawsko-pomorskie
19.07.2024, 10:00
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych
Lubelskie
19.07.2024, 10:00
Budowa boiska do piłki ręcznej
Lubelskie
19.07.2024, 10:00
Zakup wraz z montażem systemu klimatyzacji
Świętokrzyskie
18.07.2024, 10:00
opracowanie rocznego przeglądu technicznego zbiornika wodnego
Świętokrzyskie
19.07.2024, 12:00
dostawa i montaż drzwi wewnętrznych
Kujawsko-pomorskie
23.07.2024, 12:00
Wykonanie ogrzewania gazowego grzejnikami typu MORA
Dolnośląskie
29.07.2024, 11:50
Roboty remontowo - malarskie w salach
Dolnośląskie
29.07.2024, 23:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Dolnośląskie
23.07.2024, 10:00
Wykonanie zmiany zasilania oświetlenia „Nad Potokiem”
Dolnośląskie
25.07.2024, 09:00
Zapytanie ofertowe pn.: Skomunikowanie ul. Anny Jagiellonki z ul. Królowej Bony
Dolnośląskie
23.07.2024, 09:00
wykonanie robót polegających na budowie asfaltowych ciągów pieszo-jezdnych
Lubelskie
19.07.2024, 15:00
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej
Podkarpackie
19.07.2024, 15:30
Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
Mazowieckie
16.08.2024, 15:00
Budowa ogrodzenia placu zabaw
Śląskie
31.07.2024, 09:00
Zakup pojemników na deszczówkę o pojemności minimum 360l.
Śląskie
22.07.2024, 23:59
Odtworzenie umocnień brzegowych poniżej jazu
Mazowieckie
25.07.2024, 10:00
przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych
Wielkopolskie
25.07.2024, 10:00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strażnik, Zagajów
Świętokrzyskie
29.07.2024, 11:00
Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Żuków
Świętokrzyskie
16.07.2024, 12:00
Remont pokryć dachowych gontowych zabytkowego Kościoła
Małopolskie
14.08.2024, 23:59
Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 359
Małopolskie
26.07.2024, 14:00
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
Łódzkie
19.07.2024, 09:00
Przebudowa alejki przy stawie
Kujawsko-pomorskie
26.07.2024, 12:00
Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV
Dolnośląskie
26.07.2024, 11:50
Remont lokalu mieszkalnego nr 27
Dolnośląskie
26.07.2024, 11:50
Utrzymanie rzeki Kaczawy
Dolnośląskie
19.07.2024, 23:59
Budowa oświetlenia drogowego
Dolnośląskie
22.07.2024, 12:00
Remont dachu kościoła filialnego
Dolnośląskie
24.07.2024, 10:00
Wykonanie robót konserwacyjnych na rzece
Mazowieckie
22.07.2024, 15:00
Prace restauracyjno-konserwatorskie XVIII-wiecznego szachulcowego kościoła p.w. św. Apostołów
Lubuskie
12.08.2024, 15:00
Obsługa elektryka i zabezpieczenie okablowania
Opolskie
17.07.2024, 12:00
Budowa infrastruktury drogowej
Opolskie
22.07.2024, 15:00
Modernizacja wiaty przystankowej
Opolskie
18.07.2024, 23:59
zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń na plac zabaw
Mazowieckie
23.07.2024, 12:00
Rozbiórka komina
Mazowieckie
22.07.2024, 12:00
wykonanie ogrodzenia i bramy
Mazowieckie
19.07.2024, 12:00
Budowa ogrodzenia dz. ew. nr 707/3 i 707/2
Mazowieckie
18.07.2024, 12:00
Modernizacja świetlicy
Podlaskie
19.07.2024, 15:30
Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich
Podkarpackie
19.07.2024, 13:00
Przebudowa ciągu pieszego
Warmińsko-mazurskie
29.07.2024, 10:00
Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej wraz z montażem 2 ławek
Śląskie
19.07.2024, 11:00
Konserwacja cieku Stoła
Mazowieckie
31.07.2024, 10:00
Kontrola stanu technicznego budynków roczna
Mazowieckie
19.07.2024, 10:00
Konserwacja jazu
Mazowieckie
31.07.2024, 10:00
Sprzedaż urobku odłożonego w ramach prowadzonych robót udrożnieniowych
Mazowieckie
29.07.2024, 10:30
Remont bieżący elementów małej architektury
Zachodniopomorskie
22.07.2024, 10:00
Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych
Zachodniopomorskie
22.07.2024, 10:00
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Zachodniopomorskie
19.07.2024, 10:00
Remont świetlicy wiejskiej
Zachodniopomorskie
29.07.2024, 10:00
Opracowanie ekspertyzy technicznej obejmującej sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej
Zachodniopomorskie
18.07.2024, 10:00
PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ŚCIANIE TĘCZOWEJ KOŚCIOŁA POBERNARDYŃSKIEGO P. W. NMP
Wielkopolskie
09.08.2024, 09:00
PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ŚCIANACH I PREZBITERIUM KOŚCIOŁA POBERNARDYŃSKIEGO
Wielkopolskie
09.08.2024, 09:00
PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY OŁTARZU BOCZNYM P. W. ŚW. ANTONIEGO Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
Wielkopolskie
09.08.2024, 09:00
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy
Pomorskie
18.07.2024, 12:00
Pełna konserwacja i restauracja dwóch bliźniaczych ołtarzy barokowych
Pomorskie
12.08.2024, 12:00
PRACE KONSERWATORSKIE, RATUNKOWE WNĘTRZA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
Śląskie
13.08.2024, 09:00
Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p. w. Jana Ewangelisty
Warmińsko-mazurskie
16.07.2024, 12:00
Montaż instalacji fotowoltaicznych
Warmińsko-mazurskie
18.07.2024, 11:00
Czyszczenie i pogłębianie rowu w miejscowości Przystronie
Wielkopolskie
23.07.2024, 23:59
Dostawa materiałów budowlanych
Wielkopolskie
16.07.2024, 12:00
Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego - prace remontowo-adaptacyjne
Lubelskie
25.07.2024, 10:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW
Mazowieckie
19.07.2024, 10:00
Konserwacja polichromii na suficie w kościele
Lubuskie
12.08.2024, 10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Mazowieckie
24.07.2024, 10:00
Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach
Mazowieckie
17.07.2024, 10:00
Wykonanie ogrodu astronomicznego
Mazowieckie
25.07.2024, 15:45
Budowa wiaty drewnianej pełniącej funkcję rekreacyjną
Mazowieckie
25.07.2024, 15:45
Roboty budowlane przy klasztorze NMP w Dębicy
Podkarpackie
07.08.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw
Opolskie
19.07.2024, 23:59
Budowa i rozbudowa placów zabaw
Opolskie
19.07.2024, 09:00
Usługa dostarczenia i ułożenia kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
Łódzkie
18.07.2024, 15:00
Naprawa dachu oraz impregnacja elewacji kościoła
Łódzkie
05.08.2024, 14:00
Adaptacja budynku szkoły
Świętokrzyskie
17.07.2024, 11:00
PRZEBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOŚCI
Dolnośląskie
19.07.2024, 10:00
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw
Dolnośląskie
17.07.2024, 10:00
Renowacja elewacji ceglanych i stolarki drzwiowej kościoła p.w. NMP
Kujawsko-pomorskie
02.08.2024, 09:00
Remont kościoła i cmentarza parafialnego
Kujawsko-pomorskie
01.08.2024, 15:00
Ponowione zapytanie ofertowe - „Remont budynku plebanii (dwór Modlińskich)”
Kujawsko-pomorskie
13.08.2024, 09:00
Zapytanie ofertowe - Oświetlenie
Kujawsko-pomorskie
18.07.2024, 23:59
Renowacja zabytkowego kompleksu kościelnego Podwyższenia Krzyża Świętego
Lubelskie
13.08.2024, 09:00
Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Karczmiska
Lubelskie
17.07.2024, 12:00
Wymiana pokrycia dachowego
Lubelskie
19.07.2024, 13:00
Przebudowa drogi wewnętrznej
Świętokrzyskie
19.07.2024, 10:00
Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym
Małopolskie
18.07.2024, 11:30
Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach
Kujawsko-pomorskie
18.07.2024, 10:00
Zielona strefa relaksu
Kujawsko-pomorskie
19.07.2024, 15:30
Remont chodnika
Dolnośląskie
25.07.2024, 11:50
Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych
Dolnośląskie
26.07.2024, 09:00
Renowacja zabytkowych kapliczek
Mazowieckie
20.08.2024, 16:00
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzatorów
Mazowieckie
19.07.2024, 23:59
Modernizacja strażnicy OSP
Mazowieckie
19.07.2024, 11:00
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni
Mazowieckie
18.07.2024, 12:00
wymiana elementów wyposażenia i wykonanie sufitu podwieszanego z oświetleniem
Podkarpackie
19.07.2024, 08:00
remont sali dydaktycznej.
Podkarpackie
19.07.2024, 14:00
Dostawę oraz montaż urządzeń do kompensacji energii biernej pojemnościowej
Podkarpackie
19.07.2024, 23:59
Zadaszenie piaskownicy na placu zabaw
Śląskie
19.07.2024, 23:59
Przeprowadzenie okresowego rozszerzonego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych, dróg wewnętrznych, obiektów mostowych
Śląskie
16.07.2024, 23:59
Roboty konserwacyjno-remontowe na cieku Płóczka
Mazowieckie
19.07.2024, 10:00
Fragmentaryczny remont zabudowy regulacyjnej na potoku
Mazowieckie
19.07.2024, 12:00
Prace związane z wykonaniem remontu zaplecza socjalno-gospodarczego budynku
Mazowieckie
22.07.2024, 09:00
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Podkarpackie
23.07.2024, 09:00
Bieżąca konserwacja rowu
Podkarpackie
16.07.2024, 23:59
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy od 25 kWp
Podlaskie
18.07.2024, 11:00
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych
Śląskie
12.08.2024, 12:00
wykonanie remontu wskazanych odcinków ścieżki rowerowej
Zachodniopomorskie
19.07.2024, 14:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy kościele św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny
Małopolskie
19.07.2024, 23:59
Roboty remontowo – budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Benedykta
Świętokrzyskie
12.08.2024, 11:00
Roboty remontowo – budowlane przy kościele parafialnym Św. Mikołaja
Świętokrzyskie
12.08.2024, 10:00
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowej pięcioletniej oceny stanu technicznego zbiornika wodnego
Świętokrzyskie
22.07.2024, 23:59
Prace konserwatorsko budowlane związane z rewaloryzacją kościoła p.w. św. Michała Archanioła
Świętokrzyskie
19.08.2024, 15:00
Remont schodów do wejścia głównego
Dolnośląskie
24.07.2024, 15:00
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Dolnośląskie
17.07.2024, 13:00
Remont Pomnika Odzyskania Niepodległości
Lubelskie
18.07.2024, 12:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Parafialnego
Kujawsko-pomorskie
07.08.2024, 11:00
dostawa i montaż zjazdu linowego pojedynczego na placu zabaw
Lubelskie
17.07.2024, 13:00
dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw
Lubelskie
16.07.2024, 13:00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Mazowieckie
16.07.2024, 12:00
Remont kominów w Szkole Podstawowej
Mazowieckie
17.07.2024, 10:00
Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty
Mazowieckie
09.08.2024, 12:00
Budowa drogi w miejscowości Woźniki
Łódzkie
16.07.2024, 12:00
Budowa drogi gminnej nr 110488E
Łódzkie
16.07.2024, 12:00
Budowa, przebudowa zbiorników wody
Świętokrzyskie
17.07.2024, 12:00
Doposażenie placu zabaw
Świętokrzyskie
18.07.2024, 15:00
Remont schodów zewnętrznych przy dwóch szkołach podstawowych
Świętokrzyskie
16.07.2024, 15:00
Wykonanie ogrzewania gazowego grzejnikami typu MORA
Dolnośląskie
24.07.2024, 11:50
Wymiana kotła gazowego z otwartą komorą spalania na kocioł gazowy kondensacyjny
Dolnośląskie
17.07.2024, 11:50
Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku
Dolnośląskie
24.07.2024, 11:50
Adaptacja pomieszczenia w budynku ZSZ
Dolnośląskie
18.07.2024, 10:00
Wykonanie utwardzenia pod drogę tymczasową
Dolnośląskie
17.07.2024, 09:00
Opracowanie ekspertyzy odnośnie stanu zdrowotnego i uszkodzeń systemu korzeniowego cisu pospolitego rosnącego na terenie działki nr 53/6,
Opolskie
23.07.2024, 12:00
Wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych i dróg
Opolskie
30.07.2024, 10:00
Wykonanie ogrodzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Mazowieckie
22.07.2024, 10:00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
Mazowieckie
19.07.2024, 10:00
Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 129
Mazowieckie
16.07.2024, 11:00
Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew. 776/1
Mazowieckie
16.07.2024, 11:00
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru dla Zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola samorządowego
Pomorskie
17.07.2024, 10:00
Przebudowa schodów zewnętrznych
Warmińsko-mazurskie
17.07.2024, 14:00
Budowa kolumbarium na Starym Cmentarzu
Zachodniopomorskie
24.07.2024, 15:15
Remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z Biblii i florystycznymi XVII pw. Narodzenia NMP
Zachodniopomorskie
09.08.2024, 10:00
ławki zewnętrzne betonowe
Zachodniopomorskie
26.07.2024, 12:00
Remont i przebudowa 4 stref wejściowych
Wielkopolskie
16.07.2024, 11:00
pełninie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Śląskie
16.07.2024, 12:00
Usługa wykonania prac zabezpieczających pokrycie dachu budynku Ratusza miejskiego
Pomorskie
17.07.2024, 14:00
Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych
Dolnośląskie
23.07.2024, 11:50
Remont posadzki w łazience w lokalu mieszkalnym nr 1
Dolnośląskie
23.07.2024, 11:50
przebudowa wlz budynku oraz instalacji oświetlenia budynku,) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Dolnośląskie
23.07.2024, 09:00
Utwardzenie nawierzchni placu w Obwodzie Dróg Wojewódzkich w Działdowie.
Warmińsko-mazurskie
18.07.2024, 09:00
Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-wytrzymałościowej dachu pod kątem możliwości zamontowania instalacji fotowoltaicznej
Podlaskie
19.07.2024, 12:00
Wykonanie, transport i montaż w wyznaczonych miejscach 7 wiat przystankowych z gablotami informacyjnymi
Śląskie
17.07.2024, 09:00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele i dzwonnicy
Wielkopolskie
08.08.2024, 23:59
Remont i renowacja Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Łódzkie
05.08.2024, 11:00
Wymiana kotła centralnego ogrzewania i modernizacja kotłowni
Łódzkie
18.07.2024, 11:00
Remont zabytkowych schodów terenowych wraz z chodnikiem
Małopolskie
05.08.2024, 12:00
Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja
Małopolskie
09.08.2024, 12:00
Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram murowanych przy kościele parafialnym
Małopolskie
09.08.2024, 12:00
Remont dachu kościoła pw. Świetej Trójcy
Dolnośląskie
05.08.2024, 10:00
Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 864, 867 i 875
Lubelskie
16.07.2024, 14:00
WYKONANIE PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH KAPLICY CMENTARNEJ
Mazowieckie
05.08.2024, 10:00
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 2
Dolnośląskie
23.07.2024, 11:50
zapytanie ofertowe - położenie wykładziny
Dolnośląskie
19.07.2024, 13:00
Udrożnienie kanalizacji deszczowej poprzez wyczyszczenie dwóch studzienek
Dolnośląskie
23.07.2024, 11:50
Wykonanie podjazdu na posesję
Dolnośląskie
23.07.2024, 11:50
wykonanie przyłącza elektroenergetycznego
Kujawsko-pomorskie
19.07.2024, 15:00
Zakup wraz z montażem zabawek i elementów małej architektury
Pomorskie
17.07.2024, 11:00
Prace renowacyjne i budowlane w bazylice mniejszej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Warmińsko-mazurskie
30.07.2024, 10:00
REMONT KONSERWATORSKI ZABYTKOWEGO SPICHLERZA CHŁOPSKIEGO
Śląskie
22.07.2024, 11:30
remontu lokalu obejmujący wymianę podłogi
Zachodniopomorskie
18.07.2024, 12:00
Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym
Pomorskie
19.07.2024, 13:00
Remont elewacji wieży kościoła parafialnego
Pomorskie
19.07.2024, 13:00
Przebudowa i remont kapliczki
Podkarpackie
22.07.2024, 15:00
Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Podkarpackie
01.08.2024, 12:00
Prace konserwatorskie oraz częściowa wymiana stolarki okiennej należącej do pierwotnej zabudowy kościoła
Śląskie
05.08.2024, 09:00
Wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła pw. Św. Mikołaja
Warmińsko-mazurskie
05.08.2024, 10:00
REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Wielkopolskie
30.07.2024, 10:00
Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich budynku zabytkowego – Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Warmińsko-mazurskie
07.08.2024, 10:00
Remont dachu budynku Cerkwi Greckokatolickiej
Warmińsko-mazurskie
30.07.2024, 10:00
Renowacja drewnianego wyposażenia kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Trójcy
Warmińsko-mazurskie
05.08.2024, 10:00
Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Wielkopolskie
01.08.2024, 12:00
Zagospodarowania terenu przy kościele p.w. św. Anny
Wielkopolskie
01.08.2024, 12:00
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OCIEPLENIEM PODDASZA NA BUDYNKU PLEBANII PRZY PARAFII PW. ŚW. KATARZYNY
Wielkopolskie
06.08.2024, 09:00
Wymiana drewnianej elewacji plebanii w Chróścinie
Łódzkie
05.08.2024, 14:00
wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
Dolnośląskie
05.08.2024, 10:00
Renowacja drewnianego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego
Lubelskie
28.07.2024, 23:59
Renowacja drewnianego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego
Lubelskie
28.07.2024, 23:59
Renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Lubelskie
28.07.2024, 23:59
Renowacja drewnianego kościoła pw. Krzyża Świętego
Lubelskie
28.07.2024, 23:59
Renowacja ołtarza głównego kościoła Parafii Św. Anny
Lubelskie
29.07.2024, 12:00
Rewitalizacja zabytków ruchomych kościoła Parafialnego p.w. Jana Chrzciciela
Lubelskie
01.08.2024, 15:00
remont kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Lubuskie
18.07.2024, 10:00
Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Jana Jałmużnika
Lubelskie
05.08.2024, 09:00
Naprawa kominów na budynku przy ul. Targowej 4A
Mazowieckie
18.07.2024, 15:00
Odnowienie i/Iub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja
Mazowieckie
05.08.2024, 12:00
Kompleksowa renowacja okien i drzwi w zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego
Mazowieckie
05.08.2024, 12:00
Prace konserwatorskie witraży postaciowych na parterze kościoła wraz z oknami witrażowymi zakrystii Kościoła pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
Opolskie
05.08.2024, 09:00
Prace remontowo- konserwatorskie dzwonnicy w dawnym zespole cerkiewnym pw. św. Mikołaja
Podkarpackie
01.08.2024, 11:00
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku nieruchomym kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Podkarpackie
01.08.2024, 11:00
Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej
Podkarpackie
08.08.2024, 10:00
Konserwacja zabytków ruchomych w Kościele Św. Michała Archanioła
Pomorskie
07.08.2024, 10:00
Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele
Podkarpackie
05.08.2024, 10:00
Zapytanie o cenę - Remont dzwonnicy na cmentarzu parafialnym
Podkarpackie
18.07.2024, 15:00
Wykonanie ekspertyzy technicznej fundamentów budynku
Wielkopolskie
22.07.2024, 15:00
wykonanie nawierzchni z geokraty na Bulwarze
Kujawsko-pomorskie
18.07.2024, 15:30
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 11
Dolnośląskie
18.07.2024, 11:50
Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki
Podlaskie
01.08.2024, 12:00
Remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych
Świętokrzyskie
05.08.2024, 10:00
Konserwacja i restauracja ołtarzy w Kościele p.w. Wszystkich Świętych
Mazowieckie
05.08.2024, 10:00
Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Nepomucena
Mazowieckie
05.08.2024, 12:00
Realizacja gali podsumowującej Program Społecznik 2022-2024
Zachodniopomorskie
19.07.2024, 23:59
Wykonanie nowych przewodów odprowadzających spaliny z gazowych podgrzewaczy
Dolnośląskie
17.07.2024, 11:50
Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lesznie
Lubuskie
05.08.2024, 12:00
Wymiana drzwi wejściowych stalowych (drzwi zewnętrzne) do mieszkania nr 12
Dolnośląskie
16.07.2024, 11:50
Remont lokalu mieszkalnego nr 27 w budynku
Dolnośląskie
16.07.2024, 11:50
REMONT DACHU NA BUDYNKU GOSPODARCZYM
Warmińsko-mazurskie
24.07.2024, 12:00
Roboty remontowo – budowlane przy elewacji kościoła zabytkowego w Smogorzowie
Mazowieckie
29.07.2024, 12:00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Załubice
Mazowieckie
19.07.2024, 10:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Płocku
Pomorskie
29.07.2024, 10:00
Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osowie
Pomorskie
29.07.2024, 10:00
PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY OŁTARZU GŁÓWNYM
Dolnośląskie
02.08.2024, 14:00
PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI ORAZ OTOCZENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
Kujawsko-pomorskie
29.07.2024, 10:00
Prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu
Lubelskie
30.07.2024, 15:30
Odnowienie powłok malarskich w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Michała Archanioła
Łódzkie
22.07.2024, 10:00
Remont wieży kościelnej w Kościele p.w. św Marcina
Łódzkie
22.07.2024, 10:00
Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Jana Nepomucena w Dorohusku
Lubelskie
05.08.2024, 10:00
Zapytanie ofertowe na rozbudowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych (alejek) na cmentarzu komunalnym
Lubelskie
04.08.2024, 10:00
Ratunkowe prace konserwatorskie murów oraz remont dachu Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela
Warmińsko-mazurskie
31.07.2024, 10:00
Prace konserwatorskie i budowlane w kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Warmińsko-mazurskie
30.07.2024, 10:00
Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. Wniebowzięcia NMP
Lubuskie
08.08.2024, 12:00
Knserwacja elewacji Kościoła p.w. Św. Jadwigi w Lubstowie - II etap
Wielkopolskie
25.07.2024, 08:00
Wykonanie prac budowlano - konserwatorskich w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski
Zachodniopomorskie
25.07.2024, 15:00
Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Michała Anioła w Głomsku
Wielkopolskie
29.07.2024, 12:00
REMONT KONSERWATORSKI DACHU KOŚCIOŁA I WIEŻY MODERNISTYCZNEJ ŚWIĄTYNI P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PIOTROWICACH
Warmińsko-mazurskie
31.07.2024, 09:00
remont elewacji Kościoła pw. NMPW
Wielkopolskie
26.07.2024, 10:00
Roboty konserwatorskie i restauratorskie i remontowe w zabytkowym kościele pw św. Józefa w Raczynie
Wielkopolskie
22.07.2024, 10:00
KONSERWACJA WIEŻ KOŚCIOŁA PW. ŚW.APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W SZAMOCINIE
Wielkopolskie
29.07.2024, 10:00
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. LEONARDA
Mazowieckie
25.07.2024, 10:00
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. LEONARDA
Mazowieckie
25.07.2024, 10:00
Remont dzwonnicy przy Cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Podlaskie
25.07.2024, 08:00
Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym kościele
Pomorskie
23.07.2024, 12:00
Renowacja drewnianej elewacji Kościoła zabytkowego pw. Św. Kazimierza
Małopolskie
26.07.2024, 23:59
Renowacja zabytkowego wyposażenia w Kościele p.w. Wszystkich Świętych
Lubelskie
31.07.2024, 11:00
Prace remontowe przy Kościele Pw. Św Rajmunda
Lubelskie
26.07.2024, 13:00
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w zabytkowym kościele parafialnym
Lubelskie
24.07.2024, 13:00
Konserwacja obrazu Św. Piotr i Paweł z ołtarza głównego
Łódzkie
26.07.2024, 10:00
Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych kaplicy p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Małopolskie
29.07.2024, 12:00
kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele pw. św. Jakuba
Małopolskie
27.07.2024, 23:59
KAPITALNY REMONT TYNKÓW I WYMALOWAŃ NAW BOCZNYCH KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA
Dolnośląskie
26.07.2024, 15:00
Remont dachu na kościele ewangelickim
Dolnośląskie
26.07.2024, 12:00
remont budynku plebanii
Mazowieckie
26.07.2024, 23:59
Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Lubuskie
29.07.2024, 12:00
Remont zabytkowego kościoła
Pomorskie
26.07.2024, 11:00
Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św Jana
Wielkopolskie
22.07.2024, 10:00
Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. św.Marka
Wielkopolskie
22.07.2024, 10:00
Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Jana Ewangelisty
Świętokrzyskie
23.07.2024, 11:00
Prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Idziego
Małopolskie
19.07.2024, 12:00
REMONT DACHU KOŚCIOŁA
Dolnośląskie
24.07.2024, 12:00
Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP
Mazowieckie
23.07.2024, 14:00
Konserwacja stalli z prezbiterium kościoła pw. ŚŚ Piotra i Pawła w Sancygniowie".
Świętokrzyskie
19.07.2024, 12:00
Prace remontowe i konserwacyjne w kościele p.w. Św. Michała Archanioła
Dolnośląskie
22.07.2024, 10:00
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela
Małopolskie
23.07.2024, 12:00
Renowacja Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Jana Nepomucena
Lubelskie
24.07.2024, 10:00
Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja
Wielkopolskie
25.07.2024, 19:00
Restauracja i konserwacja kapliczki wotywnej
Zachodniopomorskie
17.07.2024, 14:00
Prace konserwatorskie wieży i muru ogrodzeniowego zespołu kościelno klasztornego
Pomorskie
16.07.2024, 12:00
RATOWANIE WNĘTRZA KOŚCIOŁA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA
Śląskie
19.07.2024, 09:00
KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE WE WNĘTRZU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. ANNY
Wielkopolskie
18.07.2024, 23:59
Remontu wieży i całkowitej wymianie kopuły w Kościele p.w. NSPJ
Wielkopolskie
24.07.2024, 15:00
Roboty budowlane w zakresie konserwacji elementów zewnętrznych budynku kościoła
Wielkopolskie
19.07.2024, 10:00
REMONT WIEŻY W KOŚCIELE PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
Wielkopolskie
18.07.2024, 10:00
KONSERWACJA I RENOWACJA POLICHROMII W KOŚCIELE PW. ŚW. KATARZYNY
Wielkopolskie
18.07.2024, 10:00
Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele Filialnym pw. Świętych Apostołów
Zachodniopomorskie
22.07.2024, 15:00
Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki
Zachodniopomorskie
19.07.2024, 12:00
Remont zabytkowego Kościoła pw. Św. Rocha
Lubelskie
22.07.2024, 11:00
Wykonanie ogrodzenia zabytkowego cmentarza przykościelnego
Lubelskie
21.07.2024, 10:00
Budowa brakującego fragmentu ogrodzenia na zabytkowym cmentarzu grzebalnym
Lubelskie
21.07.2024, 14:00
Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy kościele p.w. św. Jerzego
Lubuskie
19.07.2024, 12:00
Remont zabytkowego budynku Kościoła Starokatolickiego
Mazowieckie
22.07.2024, 23:59
Częściowy remont elewacji i dzwonnicy Kościoła Marii Panny
Podkarpackie
18.07.2024, 10:00
Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kujawsko-pomorskie
23.07.2024, 12:00
REMONT DACHU GŁÓWNEJ NAWY KOŚCIOŁA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Dolnośląskie
22.07.2024, 12:00
REMONT DACHU ORAZ WIEŻY KOŚCIOŁA PW. ŚW. PIOTRA
Dolnośląskie
22.07.2024, 12:00
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich
Lubuskie
22.07.2024, 13:00
Poprawa stanu zabytkowych ołtarzy w Kościele Parafialnym
Lubelskie
19.07.2024, 12:00
prace remontowe i konserwatorskie we wnętrzu oraz odtworzenie schodów
Mazowieckie
22.07.2024, 10:00
Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia wraz z ogrodzeniem przy zabytkowym Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego
Mazowieckie
19.07.2024, 09:45
Prace konserwatorskie zabezpieczające budynki Zespołu Dworskiego
Małopolskie
22.07.2024, 10:00
Zabezpieczenie zabytkowego cmentarza
Lubelskie
22.07.2024, 10:00
Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu zabytkowego budynku
Podkarpackie
19.07.2024, 11:00
Przywrócenie stanu pierwotnego Kościoła parafialnego
Pomorskie
23.07.2024, 10:00
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (ETAP I), a następnie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich
Małopolskie
23.07.2024, 12:00
przeprowadzenie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. Renowacja XVIII-wiecznego ołtarza
Lubuskie
22.07.2024, 13:00
Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki
Lubelskie
18.07.2024, 10:00
Rewitalizacja ściany szczytowej kościoła połączona z budową odprowadzeniem wód opadowych
Lubuskie
18.07.2024, 16:00

Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie.

logo

bezpośredni dostęp do zlecenia

logiczna struktura danych

przyjazna nawigacja

konkretna informacja

oszczędność czasu

Zobacz więcej